Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV, anul 1995


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
COMȘA, Eugen O unealtă paleolitică descoperită la Vărăști (jud. Călărași) .7-10 română
HĂLCESCU, Cornel Tezaurul de la Sultana .11-18 română
COMȘA, Eugen Raporturile dintre comunitățile culturii Gumelnița și cele ale aspectului cultural Aldeni II, reprezentate prin figurine antropomorfe 19-28 română
SIMION, Mihai Importurile Stoicani-Aldeni din așezarea gumelnițeană de la Măriuța, jud. Călărași 29-39 română
ANDREESCU, Radian-Romus Căscioarele-Ostrovel. Plastica de os din nivelul Gumelnița B1 41-48 română
COMȘA, Eugen Un obiect de os din așezarea gumelnițeană de la Vărăști 49-52 română
SCHUSTER, Cristian Cercetări arheologice în așezarea culturii Glina de la Varlaan, județul Giurgiu 53-63 română
COMȘA, Alexandra Analize antropologice privind epoca bronzului din Muntenia 65-70 română
CAVRUC, Valeriu, NEAGU, Marian Date noi privind stratigrafia Grădiștei Coslogeni 71-80 română
SPIRIDONOVA, E. Les resultates preliminaire de l'examen polinilogiques du site Coslogeni 81-94 franceză
LEBEDEVA, E. Les resultats preliminaires des etudes paleoetnobotaniques du site Coslogeni 95-102 franceză
UDRESCU, Mircea Observații preliminare privind creșterea animalelor și vînătoarea în așezarea de la Coslogeni (jud. Călărași): date zooarheologice 103-108 română
MITREVSKI, Dragi Northern elements regarding the Iron Age Culture in Macedonia 109-122 engleză
OPREA, Vasile, SÎRBU, Valeriu Așezarea getică din zona Pietroiu-Gîldău, județul Călărași (I) 123-146 română
OPREA, Vasile, PANDREA, Dumitrel, SÎRBU, Valeriu Cercetările arheologice din așezarea getică de la Unirea - Rău", județul Călărași (campania 1991) 147-166 română
DOBRE, Elena, UDRESCU, Mircea Gropile rituale cu animale de la Căscioarele (jud. Călărași); date zooarheologice 167-172 română
FLORESCU, Radu, MATEI, Cristian Statele protoelenistice din nordul și vestul Pontului Euxin 173-181 română
MATEI, Cristian Notes on the activity in the port of ancient Tomis 183-191 engleză
DIMA, I., MATEI, Cristian, MUNTEANU, Marcela, NOICA, Nicolae Cercetări fizico-chimice privind mortarul de rostuială folosit la instalația portuară antică de la Capidava 193-196 română
COMȘA, Maria Drumul herulilor din anul 512 prin "Țara Tituror Sclavinilor" 197-206 română
ATANASOV, Gheorghi Encolpion du bas moyen age avec Saint Georges-militaire et Saint Theodor stratilat d'appiaria 207-216 română
DAMIAN, Oana Noi descoperiri monetare bizantine în Dobrogea 217-226 română
YOTOV, Valery Sur les sabres du Bas Danube 227-232 franceză
DAMIAN, Paul, SÎRBU, Valeriu, TROHANI, George Nouvelles recherches archeologiques a Călătui-Căscioarele, Dep. De Călărași 233-257 franceză
BOIANGIEV, Pirin Din relațiile economice și demografice dintre Călărași și Silistra 259-263 română
LASCU, Stoica Evenimentele din Balcani (1908-1913) în reflectarea presei din Călărași 265-287 română
ȚIRIPAN, Nicolae Contribuții călărășene la Marea Unire 289-303 română
HAGEA, Doina Contribuții călărășene la reforma agrară din 1921 305-318 română
DIACONU, Petre Apa preotului Enciu 319-323 română
DIACONU, Petre Caii Sfîntului Theodor 325-326 română
RĂDULESCU, Ilie-Ștefan Călărașii în memoria și viziunea scriitorilor români 329-333 română
ZBÎRCEA, Ileana La citta di Calarași - premesi dello sviluppo urbanistico nel XIX secolo 335-342 italiană