Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV, anul 1987


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
COMȘA, Eugen Cercetări arheologice de suprafață pe cursul inferior al Dîmboviței 13-16 română
NEAGU, Marian Așezarea Bolintineanu din punctul lunca "La Grădini", comuna Valea Argovei, județul Călărași 17-20 română
COMȘA, Eugen Despre vîrfurile de suliță și de săgeată de silex don arealul culturii Gumelnița 21-28 română
ȘERBĂNESCU, Done, ȘIMON, Mihai Considerații privind reprezentarea simbolică a piciorului uman din aria culturii Gumelnița 29-34 română
ȘERBĂNESCU, Done Depozitul de mărgele descoperit în telL-ul neolitic de la Vlădiceasca, jud. Călărași 35-38 română
MARINESCU-BÎLCU, Silvia Unele probleme ale culturii Cucuteni-Tripolie 39-48 română
LEAHU, Valeriu Cu privire la ritul funerar practicat de purtătorii culturii Tei 49-52 română
TROHANI, George Săpături arheologice pe Ghergalaul Mare, satul Vlădiceasca, comuna Valea Argovei, jud. Călărași (III) 53-61 română
NICOLĂESCU PLOPȘOR, Dardu Leziuni traumatice la animale domestice și unele practici empirice de vindecare în perioada geto-dacă 63-72 română
SÎRBU, Valeriu Cultul apelor, al izvoarelor și fîntînilor reflectat în unele descoperiri arheologice (secolele II î.e.n. - III e.n.) 73-76 română
BARNEA, Alexandru Limesul danubian al provinciei Moesia Inferior. Organizarea militară și civilă 77-86 română
BOUNEGRU, Octavian Flota romană la Dunărea de Jos în cursul războaielor dacice 87-93 română
MATEI, Cristian Cercetările arheologice în zona instalației portuare antice de la Capidava 95-101 română
ELEFTERESCU, Dan O țintă cu decor antropomorf de la Durostorum 103-104 română
MUNTEANU, Mircea, UDRESCU, Mircea Un complex de secol IV e.n. de la Nicolae Bălcescu (comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași): Date arheologice și zooarheologice 105-112 română
DIACONU, Petre Două pandantive foliforme de bronz de la Păcuiul lui Soare 113-114 română
DIACONU, Petre Despre unele meșteșuguri de la Păcuiul lui Soare (sec. X-XI) 115-121 română
BARASCHI, Silvia Cîteva accente la istoria așezării de la Păcuiul lui Soare 123-132 română
NIȚULESCU, Virgil, RENȚA, Elena Noi date privitoare la instalațiile de încălzit ale locuințelor de la Orașul de Floci 133-134 română
CÎRCIUMARU, Marin, IORGA, Roxana Metode de datare absolută a vîrstei în arheologie 135-153 română
ȘERBĂNESCU, Done Metode descoperite în Dava geto-dacică de la Radovanu 155-160 română
OCHEȘANU, Radu, VERTAN, Antoaneta Monede de aur și de argint din secolele IV-V e.n. descoperite în Dobrogea 161-168 română
OCHEȘANU, Radu Două monede inedite de la Leon I 169-172 română
CLIANTE, Traian, OCHEȘANU, Radu Măsură ponderală romano-bizantină descoperită la Rasova, jud. Constanța 173-174 română
PAPASIMA, Tudor Monede medievale românești din colecția muzeului județean Călărași 175-178 română
NEAGU, Marian, VLĂDILĂ, Petre Aspecte ale circulației monetare la Dunărea de Jos în secolele XVI-XVII în lumina cercetării tezaurelor de la Oiua Petrii-Orașul de Floci 179-183 română
AVRAM, Alexandru Legămîntul de la Helis (Diodor, 21, 12, 2-6) 185-188 română
PANAIT, Panait Șantiere constructoare de nave din Țara Românească a evului mediu 189-192 română
VLĂDICĂ, Petre Aspecte ale desfășurării revoluției de la 1948 în localitățile județului Călărași 193-196 română
TUDOR, Constantin File din istoria mișcării revoluționare și democratice călărășene pînă la făurirea Partidului Comunist Român 197-202 română
TUDOR, Constantin Mișcări și frămîntări țărănești în fostul județ Ialomița după răscoala de la 1888 pînă la 1900 203-208 română
PETRESCU, Nicolae Constituirea unor organizații țărănești la Dunărea de Jos în anul 1919 209-216 română
FILIP, Răzvan Aspecte ale vieții rurale din zona Dunării de Jos înainte de izbucnirea celui de-al doilea rătboi mondial 217-220 română
TUDOR, Constantin Aspecte documentare privind începuturile cooperativizării agriculturii în județul Călărași 221-226 română
SCĂUNAȘ, Nicolae Costumul călărășean în poezia populară locală 227-231 română
CIUCĂ, Răzvan Considerații privind tehnicile și sistemele de construcție ale aehitecturii tradiționale din județele Călărași și Ialomița 233-237 română
CIUCĂ, Răzvan Privire socio-etnografică asupra gospodăriei și casei rurale din sud-estul Cîmpiei Munteniei (tipologii) 238-246 română
ARMĂȘESCU, Ioana, LAZĂR, Gheorghe Aspecte ale practicării agriculturii tradiționale în cîteva sate din Cîmpia Bărăganului 247-252 română
DOCHERU, Marioara, LIGOR, Daniela Evoluția portului popular femeiesc din zona Vlașca 253-262 română
CONOVICI, Niculae Thtaker zwischen karpatenbogen und Agais - Oppermann M. 263-267 română
DIACONU, Petre La "Lepre" en Dacie? - Lozovan Eugen 267-267 română
ISTRATE, Mircea Ovcarovo - Todorova H., Vasiliev V., Ianușevici Z., Covalceva M., Valev P. 267-269 română
ISTRATE, Mircea Drevniaia hudojestvenaia bronza kavkaza v sobranii gosudarstvennogo Ermitaja 269-270 română