Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II, anul 1986


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
TROHANI, George Noi cercetări arheologice de suprafață pe Valea Mostiștei 15-36 română
HAȘOTTI, Puiu Influențe terdenoisiene la uneltelw sin silex ale culturii Hamangia 37-42 română
COMȘA, Eugen Date despre harpoanele din epoca neolitică din Muntenia 43-49 română
COMȘA, Eugen Considerații cu privire la pieptănătura în cursul epocii neolitice pe teritoriul României 51-60 română
COMȘA, Eugen Șanțurile de apărare ale așezărilor neolitice de la Radovanu 61-67 română
DUMITRESCU, Vladimir A doua coloană de lut ars din sanctuarul fazei Boian-Spanțov de la Căscioarele (jud. Călărași) 69-72 română
DUMITRESCU, Vladimir Stratigrafia așezării - tell de pe Ostrovelul de la Căscioarele 73-81 română
MARINESCU-BÎLCU, Silvia O statuetă cicladică de "gînditor" și eventualele sale legături cu piese similare din România 83-90 română
NEAGU, Marian Aspecte ale plasticii neo-eneolitice de os din sud-estul Munteniei 91-97 română
BASARAB NANU, Dan, NEAGU, Marian Considerații preliminare asupra așezării eponime de la Grădiștea Coslogeni, județul Călărași 99-128 română
CONOVICI, Niculae Repere cronologice pentru datarea unor așezări geto-dacice 129-14 română
COMȘA, Maria Un cuptor getic de ars oale descoperit la Radovanu. Contribuții privins olăritul la geto-daci 143-151 română
PETCULESCU, Liviu Contribuții la coifurile ornamentale și garniturile de armură romane din Dacia 153-162 română
AVRAM, Alexandru Un fragment de mortarium ștampilat descoperit la Histria 163-165 română
OCHEȘANU, Radu Încercare de clasificare a pondurilor tomitane cu etalon MNA 167-175 română
SUCEVEANU, Alexandru Quelques aspects de la romanisation dans la Dobroudja romaine 177-180 franceză
ZAHARIADE, Mihail Ripa Legionis XI Claudiae la sfîrșitul secolului III și în secolul IV 181-188 română
SÎRBU, Valeriu Despre unele probleme de arheologie și istorie ale Cîmpiei Brăilei în secolele I-III e.n. 189-197 română
REBREANU MIHAELA, Evdochia, UDRESCU, Mircea Considerații zooarheologice în legătură cu mentalitatea unor comuntăți umane din secolul III e.n. 199-203 română
DIACONU, Petre "Satul Carpilor" sau "Un sat al Carpilor" 205-207 română
MUȘEȚEANU, Crișan Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Copuzu 209-221 română
DIACONU, Petre Considerații generale asupra așezărilor cu caracter urban de la Dunărea de Jos (sec. X-XI) 223-226 română
COMȘA, Maria Tipare pentru turnat bumbi și piese de podoabe din epoca feudalismului dezvoltat descoperite la Radovanu 227-232 română
PANAIT, Panait Considerații privind geneza orașelor dunărene 233-238 română
TUDOR, Constantin, VLĂDILĂ, Petre Aspecte ale evoluției așezării de la Cotul Borcii (Călărași) în perioada 1541-1821 239-246 română
FILIP, Răzvan Elemente sociale în Țara Românescă desprinse din "Însemnare a călătoriei mele" a logofătului Dinicu Golescu 247-254 română
TUDOR, Constantin Mișcări și frămîntări țărănești în județul Ialomița în anii 1878-1887 255-262 română
IORDACHE, S. Instaurarea regimului de port-franc la Galați 263-271 română
LASCU, Stoica Manifestări ale solidarității populației din Călărași cu înfăptuirea idealului unității naționale 273-284 română
PETRESCU, Nicolae Acțiuni revoluționare la Dunărea de Jos la sfîrșitul anului 1918 și începutul anului 1919 285-290 română
TUDOR, Constantin Contribuții privind studierea structurii proprietății agrare și a regimului de muncă în agricultura județului Ialomița în perioada interbelică 291-296 română
VLĂDICĂ, Petre Aspecte documentare privind evoluția cultivării pămîntului în județul Ialomița în perioada interbelică 297-302 română
TUDOR, Constantin Publicații ale cadrelor didactice din perioada interbelică - "Școala Ialomiței" 303-306 română
SCĂUNAȘ, Nicolae Avîntul - Revista liceului Știrbei-Vodă Călărași - Încercări monografică 307-312 română