Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I , anul 1985


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos - Cuvînt înainte .6- română
NEAGU, Marian Primele populații de pe teritoriul județului Călărași .9- română
COMȘA, Eugen Pescuitul în epoca neolitică în sudul României 17- română
ȘERBĂNESCU, Done Vestigii neolitice descoperite la Ulmeni (jud. Călărași) 25- română
CONOVICI, Niculae Contribuție privind cronologia și circulația drahmelor de la Dyrrachium și Apollnia la Dunărea de Jos 35- română
DRAGOMIR, Ion Civilizația traco-geto-dacică și daco-romană 45- română
TROHANI, George O probabilă ancoră descoperită în așezarea geto-dacică Cătălui-Căscioarele, jud. Călărași 51- română
FLORESCU, Radu Granițele Daciei la Prolemeu 53- română
UDRESCU, Mircea Considerații arheologice privind creșterea animalelor și vînătoarea la geto-dacii din Cîmpia Română 59- română
ELEFTERESCU, Dan, MUȘEȚEANU, Crișan Contribuții privind ceramica romană de la Durostorum 65- română
ELEFTERESCU, Dan Un cuptor de epocă romană pentru ceramica de la Durustorum 81- română
DIACONU, Petre Cîteva fibule din epoca romană tîrzie de la Păcuiul lui Soare și Dervent (jud. Constanța) 87- română
COMȘA, Maria Ceramica din pastă colinoasă din Cîmpia Română și unele probleme privind legăturile teritoriului de la nord de Dunăre cu Dobrogea în sec. IX-X 93- română
CÎRCIUMARU, Marin Semințele carbonizate din colecția muzeului județean Călărași 105- română
DIACONU, Petre Puncte e vedere privind cetatea de la Păcuiul lui Soare 107- română
ȘERBĂNESCU, Florin O camee din colecția Gh. Georgescu-Corabia (jud. Olt) 113- română
MOISESCU, Cristian Ansambul monumental Codreni de pe Valea Mostiștei 123- română
DOGARU, Maria Izvoare heraldice românești de tip naval 129- română
ȘTEFĂNESCU, Aristide Contribuții la cunoașterea evoluției satelor din centrul Bîrăganului în epoca feudală 137- română
PANAIT, Panait Date noi privind dezvoltarea orașului Călărași în prima jumătate a sec. al XIX-lea 143- română
PĂUNESCU, Emil Operațiuni militare în zona Olteniței în timpul războiului din 1877-1878 147- română
FILIP, Răzvan Elemente ale unui conflict agrar la sfîrșitul sec XIX-lea și începutul sexc. al XX-lea la Roseți, jud. Călărași 157- română
DOROBANȚU, Ion Implicațiile reformelor agrare asupra așezărilor rurale din Bărăgan la sfîrșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea 161- română
STOICA, Lascu Aspecte privind dezvoltarea social-economică a zonei Bărăganului călărășean pe baza unor documente de arhivă (perioada interbelică) 167- română
ZAIM, Vasile Contribuții la cunoașterea evenimentelor social-politice din anii 1940-1944 în județul Călărași 173- română
TUDOR, Constantin Aspecte ale înfăptuirii Reformei agrare din 1945 în județul Ialomița 181- română
DAVID, Aurel Momente semnificative din istoria presei călărășene 189- română
SECOȘAN, Elena Încadrarea portului popular de Călărași și tipologia spațiului dunărean 193- română
BĂNĂȚEANU, Tancred Problematica unei monografii etnografice a zonei fostei bălți Greaca 207- română
MIHĂILESCU, Liviu Arta populară din aspectul brăilean al zonei etno-culturale de continuitate românească "Dunărea de Jos" 211- română
CALUJNIC, Ilie Pescuitul , străveche ocupație a locuitorilor din nordul Dobrogei 217- română
ORDEANU, Maria Manifestări ale artei de la sfîrșitul sec. al XVIII-lea și începutul sec. XIX-lea în Bărăgan. Pucturile pe lemn de la Pietroiu 225- română
ANGHELESCU, Niță Manifestări plastice la Călărași 229- română
PALEOLOG, Andrei Sculptorul George Teodorescu - repere pentru o comemorare 233- română
GIURCĂ, Marin Personalități călărășene: Dr. Pompei Samarian 241- română
RĂDULESCU, Rodica Un exemplar necunoscur al "Genealogiei Cantacuzinilor", descoperit la Călărași 243- română