Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Telegrama adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român .11- română
CHIRA, Ioan Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 14- română
FODOR, Alexandru Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 16- română
DAICOVICIU, Constantin Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 18- română
CONSTANTINESCU, Miron Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 19- română
SZANTO, Ștefan Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 21- română
ANDRIȚOIU, Alexandru Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 23- română
BODOR, Gheorghe Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 25- română
DUMITRAȘCU, Sever Centenarul activității muzeale orădene 27- română
CHIRA, Ioan Muzeul Țării Crișurilor, locul și rolul său în contextul vieții spirituale a județului Bihor 33-39 română
HOMER, Radu, ȘTEFĂNESCU, Liviu, TOMESCU, Gheorghe Muzeologia în noua etapă de dezvoltare a societății românești 41-45 română
BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Problema specificului în muzeologia istorică 47-53 română
FAUR, Viorel Precedente muzeistice în viața culturală a românilor bihoreni 55-63 română
ORDENTLICH, Ivan Un secol de activitate expozițională a secției de istorie a muzeului orădean 65-68 română
TOTH, Suzana Muzeul orădean și preocupările etnografice între anii 1872-1972 69-75 română
TOTH, Ioan Începuturile activității muzeografice din Bihor oglindite în ziarul "Nagyvarad" 77-82 română
ROȘU, Letiția Istoricul primului edificiu stabil al muzeului orădean 83-86 română
MAXIM, Virgil, POPOVICI, Ioan Muzeul casei naționale a jud. Bihor (1929-1940) 87-83 română
JURCSAK, Tiberiu Douăzeci de ani de activitate a secției de științe naturale din muzeul orădean 95-99 română
CHIDIOȘAN, Nicolae Istoricul cercetărilor arheologice ale muzeului orădean 101-105 română
MARINESCU, Ioan Legăturile științifice ale Muzeului Țării Crișurilor 107-109 română
MOZES, Tereza Principii și metode noi în organizarea științifică a colecției de artă populară 111-120 română
DRĂGOI, Livia, RUS, Alexandra Colecția de artă modernă românească a muzeului Octavian Goga din Ciucea 121-125 română
CRIȘAN, Maria Contribuții la stabilirea principiilor de organizare ale unui muzeu de artă contemporană 127-132 română
NANASI, Zoltan Muzeul de istorie al Văii-Ierului (1957-1972) 133-137 română
LĂZUREANU, Emil Colecția etnografică a muzeului sătesc din Beliu 139-143 română
DAICOVICIU, Constantin Istorie, arheologie, filolofie 147-152 română
DAICOVICIU, Constantin, DAICOVICIU, Hadrian Development urbain et romanisation dans la province de Dacie 153-160 română
IGNAT, Doina Cercetări neolitice în Bihor 161-164 română
SOROCEANU, Tudor Așezarea de tip Wietenburg de la Palatca (j. Cluj) 165-172 română
LASZLO, Attila Cu privire la legăturile culturii Gava cu culturile Conpemporane din bazinul Dunării de Mijlocc 173-184 română
KACSO, Carol Unele date cu privire la cercetările recente din necropola tumulară de la Lăpuș 185-189 română
MARGHITAN, Liviu Considerații cu privire la tezaurelor dacice de argint din vestul și nord-vestul României 191-195 română
DUMITRAȘCU, Sever Descoperiri arheologice din sec. IV-V e.n. în județul Bihor 197-207 română
COMȘA, Maria Unele date privind regiunile din nord-vestul României în secolele V-IX 209-213 română
POPA, Radu Valea Bistrei în secolele XIII-XIV. Cercetări documentare și arheologice în Nordul Bihorului 215-219 română
POPA, Dan, VLĂDESCU, Cristian Coifuri de paradă din secolul al XVI-lea în colecția muzeului Peles 221-229 română
EDROIU, Nicolae Cultura scrisă românească în Bihor în sec. XVII 231-236 română
ILEA, Ana Obligațiile în muncă pe domeniul capitlului în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 237-243 română
ȘTEFĂNESCU, Liviu Nord vestul României în secolului al XVIII-lea 245-251 română
POP, Viorica Din preocupările iluministe ale doctorului Ioan Pitariu Molnar 253-261 română
ȘORA, Gheorghe Contribuții la istoria teatrului românesc: teatrul de la Oravița 263-286 română
BONA, Petru, DAN, Mihail Mișcări și frămîntări țărănești în Bihor la sfîrșitul secolului al XVII-lea și în prima jumătate a secolului al XIX-lea 287-293 română
ANDEA, Avram Libertatea națională în concepția lui Simion Bărnuțiu 295-302 română
DRECIN, Mihai "Revista Economică", primul periodic financiar-bancar și comercial al romanilor din Transilvania 303-309 română
CHIRA, Ioan Aspecte din activitatea culturală progresistă a bihorenilor N. Jiga, E. Gojdu, Al Roman și I. Vulcan 311-316 română
FAUR, Viorel Contribuții documentare la istoria învățămîntului românesc din Bihor în ultimele două decenii ale veacului al XIX-lea 317-345 română
POPA, Mircea Din activitatea lui I.C. Drăgescu în Italia 347-356 română
GOLBAN, Ioan Cu privire la începuturile mișcării muncitorești din Bihor 357-362 română
MIERLUȚIU, Ioan Instituții de credit din Oradea 363-367 română
GLODARIU, Eugenia Schimbări survenite în organizarea "Astrei" (1895-1897) 369-373 română
BROINAȘ, Aurica Contribuții la cunoașterea activității socialiștilor bihoreni în perioada 1900-1914 375-382 română
CORNEA, Lucia Aspecte noi privind jubileul din 1904 al revistei "Familia" 383-390 română
VESA, Vasile Ecoul creării episcopiei de Hasjdudorogh în unele cercuri politice și diplomatice europene 391-396 română
KOROSI, Ștefan O revistă orădeană de orientare comunistă "Szabad Szo" 397-404 română
MARINESCU, Ioan Aspecte ale crizei economice din 1929-1933 în orașul Oradea 405-423 română
NAZADT, Octavian Aspecte privind lupta maselor populare din județul Bihor pentru cucerirea puterii în perioada 23 August 1944 - Aprilie 1945 425-431 română
DELIMAN, Ecaterina Acțiunea factorilor psihosociali asupras întăririi unității și frăției dintre oamenii muncii români și cei aparțănînd nașionalităților conlocuitoare 433-436 română
MORGOVAN, Mihai Activitatea ideologică și semnificația sa istorică pentru prezentul și viitorul Bihorului 437-441 română
DUNĂRE, Nicolae Cămașa tradițională în portul românilor din nord-vestul Transilvaniei 445-450 română
GODEA, Ioan Cîteva probleme de etnografie în revista "Familia" (1865-1900) 451-458 română
MUREȘANU, Pompei O inițiativă interesantă de acum trei sferturi de veac 459-464 română
BOCȘE, Maria Cărbunăritul în Bihor (Valea superioară a Crișului Negru) 465-473 română
PAVEL, Emilia Ornamentica cojoacelor moldovenești și unele motive străvechi întîlnite și pe cojoacele din nord-vestul Transilvaniei 475-485 română
GUI, Iosif Angela Selagean Butean și preocupările ei în legătură cu arta populară în Bihor 487-515 română
BRADU, Ion Probleme de artă populară în fondul tradițional de publicații al Bibliotecii Municipale Oradea 517-520 română
GODEA, Ioan, LUNGESCU, Olivia Interiorul țărănesc din Valea Crișului Alb 521-526 română
ȘOVREA, Iuliana Modalități de mascare în Bihor 527-529 română
GRAUR, Tiberiu Semnificații arhaice ale unor podoabe de nuntă de pe Valea Crișului Negru - Bihor 531-533 română
GRIGORESCU, Elena Sumănăritul în Depresiunea Beiușului 535-540 română
SASU, Ecaterina Cetăți în stilul renașterii din Țara Crișurilor 543-551 română
AVRAM, Alexandru Maeștri ai gravurii în colecția Muzeului Țării Crișurilor - Oradea 553-556 română
GRIGORESCU, Marica Contribuții la cunoașterea xilogravurilor populare românești din Transilvania 557-561 română
ȘORBAN, Raoul Simion Hollosy (Corbul) 1857-1918 întemeietorul coloniei de artă de la Baia Mare 563-571 română
LĂPTOIU, Negoiță Un pictor transilvănean: Flaviu C. Domșa (1878-1932) 573-580 română
CRIȘAN, Gabriela Artistul cetățean: Leon Alex 581-583 română
ARBORE, Grigore, ROȘU-POPESCU, Smaranda Realism și expresionism în grafica lui Vasile Kazar 585-611 română
ȚOCA, Mircea Arhitectura secesiunii din Oradea 613-617 română
ILIE, Mircea Condițiile geologice ale zăcămintelor de bauxită din Munții Apuseni 623-625 română
ILIE, Mircea Metalogeneza fierului sedimentar de la Căpuș (județul Cluj) 627-630 română
ILIE, Mircea, PAUCĂ, Mircea Asupra sistemului de pînze embrionare din Apusenii Centrali 631-635 română
CAZIMIR, Radu Structura generală a Munților Pădurea Craiului 637-646 română
GRIGORESCU, Dumitru, ILIE, Mircea Contribuții noi la tectonica Munților Pădurea Craiului (Regiunea Remeți - Valea Drăganului) 647-651 română
PAUCĂ, Mircea Problema "Etajului Pannonian" 653-657 română
MAROSSY, Ana Date privind istoricul cercetărilor botanice în Bihor 659-666 română
FUHN, Ion, JURCSAK, Tiberiu O țestoasă nouă pentru fauna paleoherpetologică a României : Testudo kalksburgensis Toula, 1896 (Dealul Viilor - Oradea) 667-672 română
POLIȘ, Rozalia Schiță la un istoric al cercetării vertetebratelor din Bihor și regiunile înconjurătoare 673-694 română
PAINA, Ion Din istoricul cercetărilor asupra nevertebratelor în Bihor (I) 695-710 română
EUSEBIU, Ștefan Ruscus aculeatus L. în vestul țării 711-718 română
COSTE, Ioan Aspecte ale carpino-făgetelor din Sud-Vestul României (Munții Locva - Banat) 719-725 română
COSTE, Ioan, COSTE, Liana Considerații geobotanice asupra asocierii speciei Prunus spinosa L. în două tipuri de stațiuni Vestul României 727-723 română
EUSEBIU, Ștefan "Sylva" - Un nou arboretum în vestul țării 735-738 română
KISS, Bela Contribuții la cunoașterea plecopterelor din Munții Apuseni 739-743 română
LUPU, Dochița Noutăți și rarități pentru știința din fauna de moluște a Munților Apuseni 745-748 română
KOVATS, Lajos Situația populației de berze (Ciconia ciconia L.) din Bazinul Crișului Repede în Vara anului 1972 749-770 română
PAPADOPOL, Aurel Contribuții la cunoașterea unor aspecte ale fenologiei și dinamicii păsărilor din județele Bihor și Satu Mare 771-781 română
BERES, Iosif Contribuții la cunoașterea unor fenomene ale migrației păsărilor în bazinul superior al Tisei (Depresiunea Maramureșului) 783-790 română
FAUR, Viorel Cronica aniversării 791-818 română
Colectivul Muzeului Țării Crișurilor 819-821 română