București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII, anul 2014


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
MAJURU, Adrian Editorial 5-6 română
SANDU, Vasilica Descoperiri arheologice pe șantierul de amenajare a lacului Dâmbovița din municipiul București Arheologie 9-35 română
ENE, Camelia Costumul tradițional românesc de patrimoniu din colecția de costum și accesorii a Muzeului Municipiului București Patrimoniu şi muzeografie 39-76 română
RAFAILĂ, Grina-Mihaela Documentele domniei lui Mavrogheni aflate în colecția Muzeului Municipiului București Patrimoniu şi muzeografie 77-109 română
VELESCU, Oliver Casa Eraclie Duro. Calea Griviței nr. 91 (fost 63) Patrimoniu şi muzeografie 110-122 română
IVAN-GHILIA, Liana Temele luptei, autorității, puterii, în sculpturile din patriomoniul MMB Patrimoniu şi muzeografie 123-130 română
BADEA, Anca Palatul de la Mogoșoaia Patrimoniu şi muzeografie 131-142 română
CONSTANTIN, Marian Contractul de construcție al Casei Aman Patrimoniu şi muzeografie 143-145 română
BUIUMACI, Cezar Nașterea unui monument - Ion. I.C. Brătianu Patrimoniu şi muzeografie 146-160 română
RĂDULESCU MIHAI, Sorin Scrisori de la Paul Cernovodeanu Patrimoniu şi muzeografie 161-183 română
CHITILĂ, Magdalena Biserica lui Bucur între adevăr și legendă Istorie 187-205 română
CONSTANTIN, Gabriel Orașul București în vremea lui Șerban Cantacuzino Istorie 206-215 română
DUMITRESCU, Daniela Teatrul românesc la sfârșitul sec. XIX și începutul sec. XX. C. I. Nottara și "generația de aur" Istorie 216-220 română
VELESCU, Oliver Popa Ivașcu. Numele a doua mahalale bucureștene. O confuzie ce trebuie lămurită Istorie 221-225 română
CIOTORAN, Gabriel Orașul București în ultimele luni de domnie ale regelui Carol I Personalităţi 229-238 română
ILIESCU, Corina 155 de ani de la nașterea maestrului maeștrilor Teatrului Național - C. I. Nottara Personalităţi 239-243 română
ZAMANI, Lelia Eminescu și Caragiale la București Personalităţi 244-249 română
Cuprins 250-250 română