București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII, anul 2013


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
BADEA, Anca Populația - cifra și componența etnică, culte și lăcașuri de cult ale comunităților bucureștene în secolul al XVII-lea Studii şi articole 7-16 română
CONSTANTIN, Gabriel Asigurarea ordinii publice în București la sfârșitul secolului al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea Studii şi articole 17-22 română
ENE, Camelia Doamnele și portul țărăncuțelor române Studii şi articole 23-38 română
PELIGRAD NAZEN, Ștefania Sfânta Paraschiva de la Iași în pictura părintelui Arsenie Boca Studii şi articole 39-46 română
SCAFEȘ, Cornel Efortul depus în vederea asigurării necesarului de armament, tehnică de luptă și muniții ale armatei române în anii neutralității (1914-1916) Studii şi articole 47-91 română
VINTILĂ, Camelia-Mirela Practici funerare în neo-eneoliticul din Câmpia Bucureștilor asemănări și deosebiri cu alte situri Studii şi articole 92-137 română
ZAMANI, Lelia În București, de Sfântul Gheorghe și Sfântul Dumitru Studii şi articole 138-145 română
CIOTORAN, Gabriel Jurnalul lui Gheorghe Grigore Cantacuzino Personalităţi bucureştene 149-181 română
GRIGORIU, Paul Spiru Haret de la tradiție la inovație (1851-1912) Personalităţi bucureştene 182-188 română
MOCANU, Constantin Gheorghe Ionescu-Sisești, în jurnalul său despre bombardarea Bucureștilor în timpul participării României la cel de-al Doilea Război Mondial (1941-1945) Personalităţi bucureştene 189-204 română
RĂDULESCU MIHAI, Sorin Goleștii din Belgia. Contribuții epistolare Personalităţi bucureştene 205-220 română
TODIREANU ANCA, Beatrice Nicolae Mavrocordat ctitor al Mănăstirii Văcărești Personalităţi bucureştene 221-232 română
CHITILĂ, Magdalena Monumentul Lascăr Catargiu Patrimoniu 235-244 română
GEORGESCU MIHAI, Petru Fântâna de la Filaret de Carol Popp de Szatmari Patrimoniu 245-248 română
GEORGESCU MIHAI, Petru Repertoriul graficii românești din secolul al XX-lea. Posibile identificări iconografice Patrimoniu 249-261 română
IVAN-GHILIA, Liana O efemeridă arhitecturală: Circul Sidoli din București Patrimoniu 262-280 română
RAFAILĂ, Grina-Mihaela Catalogul actelor domniei lui Nicolae Mavrocordat aflate în colecția de documente a Muzeului Municipal București Patrimoniu 281-298 română
TEODORESCU, Virgiliu Monumente înlăturate, simboluri astăzi necesare Patrimoniu 299-232 română
FALCAN, Dan O întâlnire de suflet Patrimoniu 333-334 română
Cuprins 335-336 română