București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV, anul 2011


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
BUIU IOAN, Vasile O sută de ani de la prima lansare cu parașuta în România Studii şi articole 7-20 română
CIOTORAN, Gabriel Bucureștiul în timpul epidemiei de ciumă din anul 1812 Studii şi articole 21-27 română
CONSTANTIN, Gabriel Bucureștii în vremea lui Vlad Țepeș Studii şi articole 28-32 română
CONSTANTIN, Gabriel Un document: "Palatu Suțu" de Radu D. Rosetti Studii şi articole 33-38 română
DOROJAN, Magdalena A mai existat o stradă cu numele "Victoriei" Studii şi articole 39-51 română
ENE, Camelia Costumul în peisajul cultural românesc la cumpăna veacurilor XIX-XX Studii şi articole 52-60 română
GEORGESCU MIHAI, Petru André Lavrillier - aportul la medalistica românească Studii şi articole 61-68 română
TODIREANU ANCA, Beatrice Clopotul și semnificația lui Studii şi articole 69-78 română
VELESCU, Oliver O contribuție la istoria formării "limbajului de lemn" (1948-1949) Studii şi articole 79-88 română
VELESCU, Oliver Vornicia orașului București Studii şi articole 89-98 română
ANTONESCU, Rodica Manifest pentru cunoașterea patrimoniului cultural Patrimoniu 101-104 română
GEORGESCU MIHAI, Petru In memoriam Irina Gr. C. Suțu Patrimoniu 105-121 română
IONIȚĂ, Ionel Colecționari, colecții, muzee Patrimoniu 122-135 română
IVAN-GHILIA, Liana Pentru cauza adevărului. Considerații privitoare la un portret al lui Nicolae Titulescu semnat de Ion Jalea (din patrimoniul M.M.B.) Patrimoniu 136-141 română
PILIGRAD NAZEN, Ștefania Axis mundi Patrimoniu 142-162 română
RAFAILĂ, Grina-Mihaela Catalogul documentelor lui Gheorghe Duca aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București Patrimoniu 163-177 română
TODIREANU ANCA, Beatrice Biserica Târcă - Vitan din București Patrimoniu 178-186 română
VERGATTI, Radu Opinii personale asupra monumentului brâncovenesc. Mănăstirea Hurezi Patrimoniu 187-193 română
ZAMANI, Lelia Din istoria spitalului iubirei de oameni - Filantropia ( de la înfințare până în anul 1940) Patrimoniu 194-204 română
CONSTANTIN, Gabriel, ZĂNESCU, Ionel Tragedia Teatrului Național din București Patrimoniu 205-210 română
CIOBANU, Ștefan Contribuții asupra biografiei lui Alexandru N. Lahovari Personalităţi bucureştene 211-236 română
CIOTORAN, Gabriel Cauzele demisiei lui Emilian Pake-Protopopescu (1845-1983) Personalităţi bucureştene 237-239 română
LUPU, Daniela Tipografi bucureșteni: Popa Stoica Iacovici (1715-1749) și familia sa Personalităţi bucureştene 240-258 română
TEODORESCU, Virgiliu Simboluri ale cinstirii dedicate lui I. L. Caragiale Personalităţi bucureştene 259-292 română
ZĂNESCU, Ionel Ștefan cel Mare și demersurile sale în Țara Românească Personalităţi bucureştene 293-305 română
ENE, Camelia Un ultim gând… Profesorului Ionel Zănescu (1948-2010) istoric, muzeograf la Muzeul Municipiului București In memoriam 306-307 română
Cuprins 309-311 română