București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII, anul 2009


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
IONIȚĂ, Ionel Ziua Bucureștilor - 20 septembrie 1959 Studii şi articole 7-13 română
CARCIGA, Dragoș Bucureștii în alegeri. Momentul aprilie 1975 Studii şi articole 14-21 română
CIOTORAN, Gabriel București în timpul evenimentelor din anul 1940 Studii şi articole 22-36 română
CIOTORAN, Gabriel Aspecte ale începutului activității Radio-București Studii şi articole 37-40 română
EFTENE, Cătălin Organizarea vigiliilor Romei imperiale și cazărmile acestora Studii şi articole 41-45 română
LUPU, Daniela Barbu Bucureșteanul, un tipograf din epoca domniilor fanariote Studii şi articole 46-54 română
PELIGRAD NAZEN, Ștefania Reprezentarea Fecioarei Maria cu Pruncul pe sigiliile orașului București - conturarea arhetipului - Studii şi articole 55-68 română
TEODORESCU, Virgiliu Mitropolia Ungrovlahiei la Curtea de Argeș. 1359-2009 = 650 de ani Studii şi articole 69-81 română
VELESCU, Oliver Comerțul bucureștean în anii 1985-1986 Studii şi articole 82-108 română
VELESCU, Oliver O contribuție la istoria construcțiilor din Capitală în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Introducerea elementelor prefabricate în construcția de locuințe. Mitul Macaralei. Din ideologia unor vremuri apuse Studii şi articole 109-126 română
RAFAILĂ, Grina-Mihaela, ZAMANI, Lelia Strada francmasonă Studii şi articole 127-137 română
ZĂNESCU, Ionel București la a 550-a aniversare documentară Studii şi articole 138-144 română
GEORGESCU MIHAI, Petru Lucrări inedite ale sculptorului Gheorghe Stănescu Personalităţi 147-152 română
GEORGESCU MIHAI, Petru Cîteva observații pe marginea unor lucrări de Corneliu Medrea, Gheorghe Leonida și Frederic Storck Personalităţi 153-160 română
RAFAILĂ, Grina-Mihaela Actele domniei lui Gheorghe Ghica aflate în colecția de "Documente" a Muzeului Municipiului București Personalităţi 161-168 română
RĂDULESCU MIHAI, Sorin Din corespondența arhitectului Nicolae Ghika-Budești Personalităţi 169-202 română
TEODORESCU, Virgiliu Contribuții la evocarea activității sculptorului Wladimir C. Hegel Personalităţi 203-233 română
ZĂNESCU, Ionel Ultimul drum al lui Tudor Vladimirescu Personalităţi 234-248 română
ANTONESCU, Rodica Tehnica fotografică folosită de Ludwig Angerer în București Patrimoniu 249-262 română
CARCIGA, Dragoș Biserica lui Bucur. Avatarurile unui monument - 1913 - 1940 Patrimoniu 263-285 română
CONSTANTIN, Gabriel Catedrala Mântuirii Neamului, un proiect amânat pentru eternitate? Patrimoniu 286-293 română
DOROJAN, Magdalena Fântâna G. EM. Lahovary Patrimoniu 294-306 română
ENE, Camelia Pictura românească. Întoarcerea la tradiție Patrimoniu 307-318 română
IVAN-GHILIA, Liana O tehnică artistică de succes: non-finito și o sculptură din patrimoniul M.M.B - Eric de Nussy, "Extaz" Patrimoniu 319-324 română
PELIGRAD NAZEN, Ștefania Artă și istorie în opera lui Tătărescu Patrimoniu 325-336 română
POPESCU, Angelo-Barbu Statuile lui Ivan Meštrović din București Patrimoniu 337- română
Cuprins 343 română