București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII, anul 2008


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 2-3 română
ANTONESCU, Rodica Phoconservation. Bratislava 2008 Studii şi articole 4-8 engleză
BUIU, Vasile Ascensiuni aerostatice la București, 1905-1907: locotenentul Eugen Assaky - primul aeronaut roman brevetat, prințul George Valentin Bibescu și balonul "România" Studii şi articole 9-21 română
EFTENE, Cătălin Preocupări edilitare, lupta împotriva incendiilor și legislație specifică în Roma Imperială (sec. I-III d. Chr.) Studii şi articole 22-29 română
RAFAILĂ, Grina-Mihaela Actele domniei lui Șerban Cantacuzino aflate în Colecția de "documente" a Muzeului Municipiului București Studii şi articole 30-39 română
CRISTACHE-PANAIT, Ioana Biserica Sf. Împărați Constantin și Elena din Buciumeni. Considerații istorice și artistice Studii şi articole 40-48 română
POPESCU, Angelo-Barbu O altfel de decoperire a orașului București Studii şi articole 49-55 română
SCAFES, Cornel, SCAFES, Ioan Cartea București. Scurt istoric. 1866-1916 Studii şi articole 56-82 română
ZĂNESCU, Ionel Judecata domnească și boierii Studii şi articole 83-99 română
CONSTANTIN, Gabriel Bucureștii de odinioară - Șoseaua și Grădina Kisdelev Patrimoniu bucureştean 100-118 română
DOROJAN, Magdalena Biserica "Cuțitul de argint" Patrimoniu bucureştean 119-124 română
IONIȚĂ, Ionel București, oraș al viilor Patrimoniu bucureştean 125-127 română
MUCENIC, Cezara Gara de Nord și Școala de Poduri și Sosele. Urbanism și Arhitectură Patrimoniu bucureştean 128-157 română
RAFAILĂ, Grina-Mihaela Catalogul documentelor lui Constantin Șerban aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București Patrimoniu bucureştean 158-176 română
ZAMANI, Lelia Davila Patrimoniu bucureştean 177-182 română
ZĂNESCU, Ionel Revoluția de la 1848 Patrimoniu bucureştean 183-190 română
ZĂNESCU, Ionel Expoziția: Cultura și civilizația românească în Peninsula Balcanică Patrimoniu bucureştean 190-195 română
CIOBANU, Ștefan Reflecții asupra vieții lui Nicolae Filipescu - Nicolae Filipescu și idealul național Personalităţi bucureştene 196-211 română
CIOTORAN, Gabriel Gheorghe I. Brătianu Personalităţi bucureştene 212-214 română
TEODORESCU, Virgiliu Alexandru Lahovari Personalităţi bucureştene 215-219 română
TEODORESCU, Virgiliu Contribuții la cunoașterea activității sculptorului Theodor Burcă Personalităţi bucureştene 219-254 română
DUMITRESCU, Daniela Teatrul românesc la sfârșitul sec. XIX și începutul sec. XX. C.I. Nottara și "generația de aur" - reconstituire muzeografică în incinta Căminului Nottara Personalităţi bucureştene 255-260 română