București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI, anul 2007


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
BORONEANȚ, Vasile, SWIFT, Jeff Bolovan de râu din descoperire întîmplătoare Studii şi articole 7-10 română
BORONEANȚ, Vasile Târnovo, capitala Imperiului Așăneștilor Studii şi articole 11-18 română
BUIU IOAN, Vasile 1874: Balonul "Mihai-Bravul" și ascensiunile sale Studii şi articole 19-32 română
CIOTORAN, Gabriel Impactul declanșării celui de-al Doilea Război Mondial asupra Bucureștiului Studii şi articole 33-38 română
ENE, Camelia Starea artelor în Europa în ultimele decenii ale sec. XIX-lea Studii şi articole 39-47 română
MAJURU, Adrian Bucureștii secolului al XIX-lea între Orient și tentația modernității Studii şi articole 49-57 română
POPESCU, Angelo-Barbu O lucrare enciclopedică despre România, apărută în primii ani de domnie ai lui Carol I Studii şi articole 59-64 română
RĂDULESCU, Mihai Corespondența unei prietenii: George D. Florescu - Dinu Tărtășescu Studii şi articole 65-105 română
IONESCU, Adrian-Silvan Introducere în tehnica și arta fotografiei din secolul al XIX-lea. Inventatorii și maeștrii Studii şi articole 107-172 română
STOICA, Horia Schimbarea numelor de străzi în București Studii şi articole 173-178 română
VELESCU, Oliver Cotrocenii în secolul al XVII-lea. Cu o digresiune: Duda din Cotroceni. Semnificația socială a numelui Studii şi articole 179-192 română
VESCAN, Ioan Hodopani leat 7128 Otopeni anul 1620 Studii şi articole 193-196 română
ZĂNESCU, Ionel România în anii Războiului de Independență (1877-1878) Studii şi articole 197-206 română
ZĂNESCU, Ionel Straja Țării Studii şi articole 207-214 română
ANTONESCU, Rodica Challanfes of the photography conservation at the Municipal Museum of Bucharest Patrimoniu bucureştean 215-217 engleză
BADEA, Anca Hanuri bucureștene Patrimoniu bucureştean 219-230 română
CIUBOTARU, Ștefania Palatul regal din Calea Victoriei Patrimoniu bucureştean 231-240 română
CONSTANTIN, Gabriel Catedrala Patriarhei Române - important monument de istorie bucureșteană Patrimoniu bucureştean 241-244 română
DOROJAN, Magdalena Azi - Parcul Carol I, București Patrimoniu bucureştean 245-254 română
CONSTANTINESCU, Carmen, GAVRIL, Victoria Calea Moșilor (I). Din trecutul unei vechi artere bucureștene Patrimoniu bucureştean 255-265 română
GEORGESCU MIHAI, Petru Bucarest en 1906. Repere iconografice (1907 - 2007) Patrimoniu bucureştean 267-274 română
MUCENIC, Cezara Fabrica de bere Luther/Grivița Roșie Patrimoniu bucureştean 275-305 română
OLION, Duduța Ansamblul istoric "Ghica Tei și mănăstirea "Plumbuita" Patrimoniu bucureştean 307-312 română
CRISTACHE-PANAIT, Ioana Casa Văcăreștilor din mahalaua Bisericii dintr-o Zi din București Patrimoniu bucureştean 313-316 română
STOENESCU MARIA, Anca "Casa Soare" o clădire emblematică a stilului neoromânesc Patrimoniu bucureştean 317-319 română
DIACONU, Roxana O scurtă prezentare a hărților din colecția Muzeului Municipiului București din perspectiva conservării Muzee, colecţii 323-329 română
DRĂGAN-BOVO, Elisabeta Din colecțiile Muzeului Municipiului București Muzee, colecţii 331-335 română
IVAN-GHILIA, Liana Măști funerare din patrimoniul Muzeului Municipiului București Muzee, colecţii 337-342 română
MIHUȚ, Elisabeta Tacâmuri Muzee, colecţii 343-349 română
RAFAILĂ, Grina-Mihaela Actele domniei lui Constantin Brîncoveanu aflate în colecția de "documente" a Muzeului Municipiului București Muzee, colecţii 351-356 română
ZAMANI, Lelia București, 1856. O fotografie inedită a lui Ludwig Angerer Muzee, colecţii 357-364 română
FALCAN, Dan, RĂDULESCU, Mihai Un trunchi de neam din vechiul București - de vorbă cu scritorul Andrei Brezianu Personalităţi bucureştene 367-391 română
SOTROPA, Adriana L'influence d'Arnold Böcklin et de Frantz von Stuck dans la peinture roumaine; Le cas de Kimon Loghi (1871-1952) Personalităţi bucureştene 393-400 franceză
PANAIT, Panait Dr. Aristide Ștefănescu arheolog și istoric al Bucureștilor Personalităţi bucureştene 401-410 română
TEODORESCU, Virgiliu Contribuții la cunoașterea activității creatoare a sculptorului George Dimitriu Personalităţi bucureştene 411-430 română
TODIREANU ANCA, Beatrice Întru Fericita Adormire a Patriarhului Teoctist Personalităţi bucureştene 431-433 română
RĂDULESCU MIHAI, Sorin Din Bucureștii de altădată: colecționarul de artă dr. Iosif N. Dona și familia sa Personalităţi bucureştene 435-471 română
Cuprins 473-477 română