București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX, anul 2006


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
ANTONESCU, Rodica Câteca cuvinte despre Casa Aman Patrimoniu 4-8 română
CONSTANTINESCU, Carmen, GAVRIL, Victoria Strada Cernica Patrimoniu 9-17 română
DRĂGAN-BOVO, Elisabeta Bunuri cu semnificație artistică și memorialistică Patrimoniu 18-21 română
IONIȚĂ, Ionel Ziua Bucureștilor - 20 septembrie 1959 Patrimoniu 22-26 română
IPATE, Mihai Palatul Dinicu Golescu între anii 1812-1866 Patrimoniu 27-44 română
FALCAN, Dan O victimă a istoriei: Generalul Gheorghe Aegeșeanu. "Bravul Ghiță" sau "Ghiță Sîngerosul" Patrimoniu 45-49 română
IVAN-GHILIA, Liana Patrimoniul M.M.B. - congruențe culturale Patrimoniu 50-57 română
MUCENIC, Cezara Palatul Știrbei de pe Calea Victoriei Patrimoniu 58-80 română
NISTOR, Sergiu, VELESCU, Oliver Casa Calea Victoriei nr. 176 (fost 190) (fost "Institutul de fete Moteanu") Patrimoniu 81-101 română
ENE, Camelia, ZĂNESCU, Ionel Expoziția temporară: Mărturii sigilare Patrimoniu 102-109 română
ZĂNESCU, Ionel Expoziția "Aparate și tehnică fotografică" Patrimoniu 110-114 română
ANTONESCU, Rodica, MUNTEANU, Rodica Procedee mai vechi utilizate în resataurarea ceramicii arheologice Studii şi articole 116-121 română
DRĂGAN-BOVO, Elisabeta Oglinda și stilurile artei - scurt istoric Studii şi articole 122-126 română
BUIU IOAN, Vasile 1873: primele ascensiuni aerostatice, cu om la bord, în București Studii şi articole 127-158 română
CIOTORAN, Gabriel Primele scrisori expediate din București, în afara spațiului românesc Studii şi articole 159-166 română
CIUBOTATU, Ștefania Situația averii regelui Ferdinand (iulie 1927) Studii şi articole 167-172 română
CONSTANTIN, Gabriel Dezvoltarea industrială a Bucureștiului între anii 1859-1933 Studii şi articole 173-179 română
CONSTANTIN, Marian Imperative naționale și cosmopolitism. Reacția principesei Maria la revolta studenților din Piața Teatrului Național din martie 1906 Studii şi articole 180-184 română
COPĂCEANU, Nina Tifosul exantematic în Bucureștiul sfârșitului de secol XIX și începutul de secol XX Studii şi articole 185-193 română
GRIGORIU, Paul Din istoricul învățămîntului românesc. Profesorul Petre Gîrboviceanu între contemporanii săi. Treptele desăvîrșirii spirituale Studii şi articole 194-218 română
LANCUZOV, Alexandru De la tramvaiul cu cai la tramvaiul modern Studii şi articole 219-237 română
MAJURU, Adrian Pericolul practicării ocultismului asupra sănătății mentale, în mediul urban Studii şi articole 238-245 română
NIȚELEA, Mădălina Solemnitați de primire la curtea lui Carol I Studii şi articole 246-254 română
OLION, Duduța Periplu sentimental prin istoria teatrului bucureștean Studii şi articole 255-267 română
STOICA, Horia Schimbarea politică și peisajul public oficial: schimbarea numelor străzilor orașului București după anul 1989 Studii şi articole 268-281 română
RĂDULESCU, Mihai În jurul a două scrisori de la George D. Florescu Studii şi articole 282-293 română
IONESCU, Adrian-Silvan Primul salon al Ateneului (1894) o nouă etapă în viața artistică bucureșteană Studii şi articole 294-301 română
SOTROPA, Adriana Les debuts symbolistes du sculpteur Alexandru Severin (1881-1956) et "Le Cenavle Idealiste" Studii şi articole 302-310 franceză
TEODORESCU, Virgiliu Contribuții la cunoașterea activității sculptorului Gheorghe Stănescu Studii şi articole 311-335 română
TEODORESCU, Virgiliu Z. Un artist, un colecționar, un om: Dragoș Morărescu Studii şi articole 336-339 română
TODIREANU, Anca, TODIREANU, Cristian Sfîntul ierarh Grigorie Dascălu Mitropolitul Țării Românești Studii şi articole 340-344 română
IVAN-GHILIA, Liana Mileniul românesc - 1000 de ani de istorie în imagini Eveniment editorial 346-347 română
ALEXANDRESCU, C. Redescoperind vechi colecții bucureștene. Mulajul unui diptic al consului Fl. Anastasius (517 p. Chr.) din inventarul Muzeului Simu Recuperări 349-359 română
BORONEANȚ, Vasile Considerații asupra scrisului la daci în urma descopririlor de la Chitila-Cetate. Scrierea dacică, o scriere creștină ? Recuperări 360-389 română
PANAIT, Panait Istoricul Dr. Paul I. Cernovodeanu 1927-2006. Membru de onoare al Academiei Române In memoriam 390-391 română
PANAIT, Panait I. Arheologul dr. Aristide Ștefănescu In memoriam 392-393 română
Cuprins 394-395 română