București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI, anul 2002


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
BORONEANȚ, Vasile Cercetările arheologice de la Chitila Fermă din 2001. Date preliminare și stratigrafia Arheologie 3-49 română
MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe, MERCAN, Neculai Aspecte ale culturii materiale vechi românești în lumina descoperirilor de pe teritoriul orașului Buftea (secolele X-XI) Arheologie 50-57 română
NEGRU, Mircea Descoperiri arheologice din secolelele III și V la București-Militari "Câmpul Boja" Arheologie 58-72 română
ȘTEFĂNESCU, Aristide Reședința cantacuzină de la Afumați - Ilfov Arheologie 73-78 română
BOZGAN, Ovidiu Facultatea de Medicină Veterinară din București Studii şi articole 79-93 română
CHIRIȚĂ, Rodica Repere privind problema minorităților în România după conferința de pace de la Paris 1919 Studii şi articole 94-99 română
CIUBOTARU, Ștefania Furnizorul palatului regal Cotroceni (1895-1930) Studii şi articole 100-105 română
ENE, Camelia Comercianți, comerț și prețuri în București (sf. sec. al XVIII-lea - sf. sec. al XIX-lea) Studii şi articole 106-112 română
HANGANU, Liliana Din nou despre medalia "Construirea Fântânilor din București", 1846 Studii şi articole 113-114 română
IONIȚĂ, Ionel Câțiva colecționari bucureșteni din veacul al XIX-lea Studii şi articole 115-123 română
IPATE, Mihai Catastrofa de la Cotroceni din 8 iunie 1936 Studii şi articole 124-126 română
LIMBAN, Florentina Activitatea farmaceutică din București în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Studii şi articole 127-132 română
NICOLAE, Alexandrina Mijloace de comunicație în slujba bucureștenilor din primul deceniu interbelic Studii şi articole 133-137 română
PANAIT, Panait Național și european în spiritualității Curții Domnești a lui Constantin Basarab Brâncoveană Studii şi articole 138-144 română
SILVAN-IONESCU, Adrian Uniforme civile în România epocii moderne Studii şi articole 145-165 română
SĂLCEANU, Simona Învățământul în Bucureștii secolului al XVIII-lea Studii şi articole 166-172 română
BORTEȘ, Ion, SFICACHIS, Costache Piața "Bibescu Vodă" Studii şi articole 173-181 română
VÎRBAN, Liliana Casa Storck de la Balcic Studii şi articole 182-189 română
ZAMANI, Lelioara Încăperi de ceremonie în marile case bucureștene în a doua jumătate a sec. al XIX-lea Studii şi articole 190-195 română
POPESCU ANGELO, Barbu, ZĂNESCU, Ionel Cursele poștale înaintea introducerii căilor ferate în România - 1869 Studii şi articole 196-207 română
BURLACU, Petruța, ȘTEFĂNIȚĂ, Cătălina Scurt istoric al Căii Dorobanților Case şi străzi ale capitalei 209-219 română
CONSTANTINESCU, Carmen, GAVRIL, Victoria O stradă pe harta Bucureștiului - str. Teodor Ștefănescu - Case şi străzi ale capitalei 220-226 română
MĂRCULEȚ, G. Casa Gavril Cosma str. Domnița Anastasia nr. 9 sector 5, București. Studiu Istoric Case şi străzi ale capitalei 227-247 română
POPA, Maria O casă a arhitectului Marcel Iancu pe strada Fetițelor din București Case şi străzi ale capitalei 248-251 română
VELESCU, Oliver Strada Lânăriei și vecinătățile ei Case şi străzi ale capitalei 252-260 română
MAJURU, Adrian Periferia subterană, Bucureștiul patologic și derivatele nebuniei Mentalitţi bucureştene 261-295 română
ZECK, Adriana "… văz monstruos" Mentalitţi bucureştene 296-302 română
BUZILĂ, Ciprian Punct de vedere: Muzeul de Sculptură Cornel Medrea Personalităţile şi Bucureştii 303-307 română
DIACONESCU, Speranța, GRIGORIȚĂ, Maria Documente din colecția MMB privind personalitatea lui Manuc Bey Personalităţile şi Bucureştii 308-315 română
FALCAN, Dan Ctitori de București - familia Basilescu Personalităţile şi Bucureştii 316-322 română
GRIGORIU, Paul Constantin C. Giurescu. Repere biografice, domenii de manifestare Personalităţile şi Bucureştii 323-336 română
OLION, Duduța Alexandru Olian Personalităţile şi Bucureştii 337-340 română
TÎRNĂ MIRELA, Daniela Activitățile filantropice ale reginei Elisabeta a României-"Mamă a Patriei" Personalităţile şi Bucureştii 341-345 română
ENE, Camelia, ZĂNESCU, Ionel Goleștii în documente bucureștene (1800-1848) Personalităţile şi Bucureştii 346-354 română
ANTONESCU, Rodica Lucrările de grafică din Muzeul Municipiului București privite din perspectiva conservării și restaurării Muzeografie, patrimoniu şi restaurare 355-358 română
BURLACU, Petruța Din trecutul Buenos Airesului în muzeele de istorie ale orașului Muzeografie, patrimoniu şi restaurare 359-363 română
DRĂGAN-BOVO, Elisabeta Mobilier pentru salon Napoleon III în colecția Muzeului Municipiului București Muzeografie, patrimoniu şi restaurare 364-370 română
HANGANU, Liliana "Eminescu și epoca sa" (Iunie 2000) Cronica unei expoziții. Vedere din interior Muzeografie, patrimoniu şi restaurare 371-373 română
HANGANU, Liliana București de colecție (Noiembrie 2001) Muzeografie, patrimoniu şi restaurare 374-374 română
LALĂ, Daniela Cărți tipărite de Antim Ivireanul existente în biblioteca MMB Muzeografie, patrimoniu şi restaurare 375-378 română
Cuprins 379-383 română, engleză