București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX, anul 2005


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
BORONEANȚ, Vasile Tăblițele de lut, scrise, de la Vidra Arheologie 5-11 română
BORONEANȚ, Vasile Scrierea pe oase - o scriere necunoscută identificată în săpăturile arheologice de la Chitila Arheologie 12-35 română
SANDU-CUCULEA, Vasilica Descoperiri arheologice în comuna Brănești, județul Ilfov Arheologie 36-60 română
STOICIU, Florentina Analiza chimică și analiza de fază a ceramicii gumelnițene din punctul "Ostrov" - Brănești. Jud. Ilfov Arheologie 61-66 română
CONSTANTIN, Cristina Aspecte ale raportului centru - periferie în București la sfârșit de secol XIX Studii şi articole 69-73 română
ENE, Camelia Stilul neoromânesc în artele aplicate - perioada până la anul 1900 Studii şi articole 74-91 română
HANCZ, Hilda Presa maghiară bucureșteană (1860-1941) Studii şi articole 92-111 română
MAJURU, Adrian Strada Șepcari - scurtă monografie Studii şi articole 112-114 română
MAJURU, Adrian Balcanii sub stăpînirea negustorilor Studii şi articole 115-130 română
PANAIT, Panait Buftea. Lunga devenire a unei așezări ilfovene Studii şi articole 131-143 română
POPESCU, Angelo-Barbu O carte poștală a lui Petre Pandrea, din anul 1965 Studii şi articole 144-146 română
POPESCU, Angelo-Barbu Morminte ale unor români celebri Studii şi articole 147-152 română
SCRIPCARIU, Adriana Comunitate și sfinți în Bucureștii evului mediu Studii şi articole 153-176 română
SILVAN-IONESCU, Adrian Prima expoziție de anvergură a artiștilor din București (1864) Studii şi articole 177-186 română
ZĂNESCU, Ionel Justiția în Bucureștii de odinioară Studii şi articole 187-195 română
TODIREANU ANCA, Beatrice Tabloul votiv din paraclisul patriarhal Studii şi articole 196-200 română
VLĂDOIU-STANCU, Laura Informații privind organizarea judecătorească în vremea lui Alexandru Ipsilanti (1774-1778) în cronica lui Atanasie Comnen Ipsilanti Studii şi articole 201-207 română
CIOTORAN, Gabriel Aspecte ale orașului bucureștean din anul 1948 până la naționalizare Patrimoniu bucureştean 211-216 română
DRAGAN-BOVO, Elisabeta Porțelan vienez în colecțiile Muzeului Municipal București III Patrimoniu bucureştean 217-222 română
DRĂGAN-BOVO, Elisabeta Un portret al lui Carol I de C.P. de Szathmary Patrimoniu bucureştean 223-225 română
CONSTANTINESCU, Carmen, GAVRIL, Victoria Strada Mântuleasa de la 1 la 37 Patrimoniu bucureştean 226-236 română
IONIȚĂ, Ionel Donații și clauze (aspecte juridice) privind muzeele memoriale aflate în coordonarea Muzeului Municipiului București Patrimoniu bucureştean 236-244 română
LIMBAN, Florentina Biblioteca colecției de artă "Ligia și Pompiliu Macovei" Patrimoniu bucureştean 245-248 română
MUCENIC, Cezara Târgul de Afară-Târgul Moșilor-Târgul Obor Patrimoniu bucureştean 249-267 română
OLION, Duduța Grădina lui George Călinescu Patrimoniu bucureştean 268-272 română
POPA MARIA, Raluca Un episod din construcția noului centru civic din București reflectat într-un interviu de istorie orală Patrimoniu bucureştean 273-283 română
TODIREANU, Cristian Sf. Dimitrie cel Nou - ocrotitorul Bucureștilor Patrimoniu bucureştean 284-288 română
ENE, Camelia, ZĂNESCU, Ionel Asistența medicală bucureșteană în prima jumătate a veacului al XIX-lea Patrimoniu bucureştean 289-297 română
VELESCU, Oliver Mahalaua Scorțarilor din București Patrimoniu bucureştean 298-309 română
CIOBANU, Dana Regina Maria a României - de la Bran la Balcic Personalităţi bucureştene 313-316 română
CIUBOTARU, Ștefania Schiță de portret al reginei Maria Personalităţi bucureştene 317-324 română
NICOLAE, Alexandrina Juristul, omul politic și ziaristul Stelian Popescu Personalităţi bucureştene 325-332 română
FALCAN, Dan, RĂDULESCU MIHAI, Sorin Interviu cu dl. Pompiliu Macovei (partea a II-a) Personalităţi bucureştene 333-338 română
RĂDULESCU MIHAI, Sorin Un european: Anastase Simu la un secol și jumătate de la naștere Personalităţi bucureştene 339-347 română
VERGATTI, Radu Un om de cultură și rege al culturii: Carol al II-lea Personalităţi bucureştene 348-354 română
IVAN-CHILIA, Liana Expunerea muzeală - între valorizare estetică și reconstituire științifică Muzeografie 357-359 română
TÎRNĂ, Mirela Conceptul de muzeu național. Studiu de caz: Muzeul Național de Antichități din București Muzeografie 360-371 română
TEODORESCU, Virgiliu Contribuții la un portret de muzeograf: George Olszewski Muzeografie 372-382 română
POPESCU, Angelo-Barbu Casa nouă din incinta palatului regal Semnal 385-387 română
Publicații la Standul M.M.B. Semnal 388-391 română
HANGANU, Liliana Maria Duțu-Cojocărescu sau amintirea unor ochi albaștri In memoriam... 395-398 română
In memoriam … dr. Harald Alexandrescu In memoriam... 399-402 română
Cuprins 405-407 română