București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII, anul 1997


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 3-8 română, engleză
NEGRU, Mircea, SCHUSTER, Cristian O locuință din epoca bronzului descoperită la București-Ciurel (1994) Studii şi Comunicări 11-17 română
TURCU, Mioara Dovezi arheologice și narative ale practicării agriculturii la geto-daci din Câmpia bucureșteană Studii şi Comunicări 18-22 română
MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe, POLL, Ingrid Brățări de sticlă descoperite pe raza orașului București Studii şi Comunicări 23-30 română
SANDU, Vasilica Descoperiri arheologice pe șantierele de translare. Partea I. Bisericile Schitului Maicilor, Olari și Mihai Vodă Studii şi Comunicări 31-51 română
JITĂREANU, Benonia Cancelaria domnească în vremea lui Șerban Cantacuzino voievod Studii şi Comunicări 52-56 română
CRUCEANU, Mariana Actul de cancelarie - mărturie a istoriei și artei românești Studii şi Comunicări 57-61 română
LASCU, Nicolae Bucarest au XIXè siecle et l'urbanisme moderne Studii şi Comunicări 62-73 franceză
ZĂNESCU, Ionel Meșteri și arhitecți constructori în Bucureștii primei jumătăți a veacului al XIX-lea Studii şi Comunicări 74-86 română
CERNOVODEANU, Paul, VĂTĂMANU, Nicolae "Focul cel Mare" din 1847 oglindit în arhiva Califarov Studii şi Comunicări 87-111 română
TÎRNĂ, Mirela Alimentarea cu apă potabilă și amenajarea sistemului de canalizare în București (1870-1900) Studii şi Comunicări 112-122 română
IONIȚĂ, Ionel Contribuții privind evoluția cartierului Cotroceni Studii şi Comunicări 123-133 română
OPREA, Petre Aspecte privind comportarea unor artiști la expozițiile personale Studii şi Comunicări 134-138 română
ZAMANI, Lelioara Furnizori ai curții Regale din București Studii şi Comunicări 139-143 română
SILVESTRU, Octavian Începuturile tramvaiului electric în București Studii şi Comunicări 144-155 română
VELESCU, Oliver Bucureștii anilor '20. Contribuții la istoria structurilor citadine Studii şi Comunicări 156-167 română
BURLACU, Petruța Un așezămînt regal: Fundația pentru literatură și artă "Regele Carol al II-lea" Studii şi Comunicări 168-172 română
COFAS, Eleonora Destinul dramatic al unei străzi - Valea Dudești Studii şi Comunicări 173-186 română
GAGEA, Adriana "Bibliografia orașului București" trecut-prezent-viitor Studii şi Comunicări 187-189 română
ȘTEFĂNESCU, Aristide Palatul Bibescu de la Băneasa. Raport arheologic Patrimoniu bucureştean 193-199 română
ROȘU, Lavinia Cișmigiu în prima jumătate a secolului al XIX-lea Patrimoniu bucureştean 200-208 română
ANDREESCU, Ana O ediție de lux franceză din anul 1931 din colecția bibliotecii Alexandra Sturza: "Macbeth" în viziunea lui Albert Décais Patrimoniu bucureştean 209-212 română
CONSTANTINESCU, Carmen, OLTEANU, Simona Palatul "Creditul Funciar Rural" Patrimoniu bucureştean 213-215 română
DUȚU, Aurel Manufactura de tutun "Belvedere". Date pentru o monografie Patrimoniu bucureştean 216-219 română
DRĂGAN, Elisabeta Arta decorativă și aplicată "1900" în București Patrimoniu bucureştean 220-227 română
JAKLOVSZKY, Mariana Doar un meniu? (glume gastronomice) Patrimoniu bucureştean 228-238 română
STOENESCU MARIA, Anca Mormântul eroului necunoscut Patrimoniu bucureştean 239-243 română
TEODORESCU, Virgiliu Monumentul Infanteriei. Istoria unei statui nerealizate Patrimoniu bucureştean 244-249 română
DIACONESCU, Speranța Unitatea națională oglindită în plăci memoriale din București Patrimoniu bucureştean 250-255 română
CIOCULESCU, Simona Șerban Cioculescu. Printre cărți și manuscrise Patrimoniu bucureştean 256-259 română
OFRIM, Alexandru Considerații asupra viitoarei expoziții permanente de istorie bucureșteană Muzeografie, numismatică, medalistică-heraldică 263-265 română
ILIESCU, Octavian O medalie inedită a principelui Moldovei Mihail Sturdza (1839) Muzeografie, numismatică, medalistică-heraldică 266-272 română
HANGANU, Liliana Steme ale Principatelor Unite Muzeografie, numismatică, medalistică-heraldică 273-286 română
MARCU, Elena, ȘTIRBU, Constanța Medalii și distinții acordate lui Frederic Storck Muzeografie, numismatică, medalistică-heraldică 287-301 română
DACHE, Petre Pinacoteca Municipiului București la început de drum (1933-1940) Muzeografie, numismatică, medalistică-heraldică 302-307 română
CHIRIAC, Mihai, DUȚU, Maria Muzeil Băncii Naționale a României Muzeografie, numismatică, medalistică-heraldică 308-310 română
CIUREA, Roxana Intervenția de urgență pentru salvarea cărților din biblioteca M.I.A.M.B. afectate de inundație Restaurare carte, grafică, sculptură, ceramică, textile 313-315 română
ANTONESCU, Rodica Pictura pe hârtie Restaurare carte, grafică, sculptură, ceramică, textile 316-319 română
CHICU, Horiana Restaurarea lucrării "Amor și Psyche" Restaurare carte, grafică, sculptură, ceramică, textile 320-322 română
GĂCESCU, Simona Utilizarea rășinilor sintetice ca material de completare la obiectele cu distrucție mare (ceramică, sticlă) Restaurare carte, grafică, sculptură, ceramică, textile 323-328 română
NICOLAESCU, Daniela, VECHIU, Angela Metode de consolidare prin lipire a textilelor din mătase naturală cu grad mare de fragilizare Restaurare carte, grafică, sculptură, ceramică, textile 329-331 română
VELESCU, Oliver Manifestări muzeale organizate de Muzeul de Artă a Municipiului București 1994-1996 Cronica 335-348 română
MIU, Fănica Cronica cercetărilor arheologice București (1990-1996) Cronica 349-356 română
Biblioteca muzeului - inepuizabil tezaur de carte. Cărți intrate între anii 1995-1997. Listă selectivă Cronica 357-329 română
Bucureștiul din punct de vedere istoric, literar și turistic. Bibliografie selectivă alcătuită de Biblioteca Municipală "Mihai Sadoveanu" 1960-1997 Cronica 360-364 română