București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI, anul 1992


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 5-8 română, franceză
BORONEANȚ, Vasile Considerații preliminare privind cercetările arheologice de la Chitila-Fermă Studii şi articole 11-16 română
TOMESCU, Alexandru-Nicolae Un domnitor bucureștean, Mihnea-Mihail Voievod, în lupta pentru independența poporului român Studii şi articole 17-25 română
CERNOVODEANU, Paul, VĂTĂMANU, Nicolae Tabacii din Bucureștii de sus în veacul al XVII-lea Studii şi articole 26-45 română
PANAIT, Panait Orașul București în timpul domniei lui Constantin Vodă Brâncoveanu Studii şi articole 46-67 română
VELESCU, Oliver Luminile Brâncoveanului. Rolul gândirii novatoare în epoca brâncovenească Studii şi articole 68-77 română
GHINEA, Nicolae Sate din secolele XV-XIX pe teritoriul orașului București. Clanța, Cârstienești, Herăstrău și Băneasa Studii şi articole 78-92 română
ISCRU, G. 1821. Intrarea lui Tudor Vladimirescu în București "Scaunul Oblăduirii Norodului" Studii şi articole 93-103 română
HARASIM, Adriana Din istoria Cotrocenilor. Serbarea lui Tudor Vladimirescu Studii şi articole 104-105 română
DIACONESCU TEODORA, Speranța, STROE, Aurelian Ansambluri funerare bucureștene de secol XIX Studii şi articole 106-110 română
MUCENIC, Cezara Aportul arhitecților români la definirea stilistică a arhitecturii bucureștene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Arhitectură şi urbanistică 113-122 română
CANTEMIR, Carmen Din activitatea arhitectului I. N. Socolescu (1859-1924) Arhitectură şi urbanistică 123-126 română
CAZAN, Ileana Preocupări de modernizare a orașului București (1774-1829) Arhitectură şi urbanistică 127-138 română
POTRA, George Pavajul vechilor ulițe bucureștene Arhitectură şi urbanistică 139-147 română
LEONĂCHESCU, Nicolae Tipizarea cărămizilor în Țara Românească Arhitectură şi urbanistică 148-153 română
BADEA, Alexandru D-ale Dîmboviței de altădată Arhitectură şi urbanistică 154-157 română
HARASIM, Adriana Istoricul unui monument și al unei instituții - Biblioteca Centrală Universitară Arhitectură şi urbanistică 158-164 română
DRĂGAN, Elisabeta Dealul Cotrocenilor - Azilul Elena Doamna Arhitectură şi urbanistică 165-178 română
CONSTANTINESCU, Doina Mereu în actualitate: Arcul de Triumf Arhitectură şi urbanistică 179-185 română
FLORESCU, George O evocare a genialității lui George Enescu Restitutio 189-191 română
GRIGORIU, Paul Gheorghe Ionescu-Gion în contemporaneitate. Corespondență și manuscrise inedite Restitutio 192-201 română
ȘTEFĂNESCU, Vladimir Dorobanții de poliție - primele formațiuni de pază și ordine ale orașului București Restitutio 202-2016 română
IONESCU, Adrian-Silvan Uniformele cetățenilor-ostași din Garda Națională Restitutio 217-226 română
IONESCU, Adrian-Silvan Balurile costumate din secolul al XIX-lea și sursele lor de inspirație istorică Restitutio 227-236 română
BUHOCI-CIUCEANU, Puica Scrisori din războiul de întregire a neamului Restitutio 237-239 română
MACOVEI, Cătălina Exemplare bibliofile din colecția Alexandru Enescu. Auguste Lepère - ilustrație la Huysrnans K. J. La Blèvre, Les Gobelins et Saint Sévèrin Patrimoniu cultural bucureştean 243-248 română
DREPTU, Maria Afișe Art Nouveau în colecția Stroe Slătineanu Patrimoniu cultural bucureştean 249-253 română
DREPTU, Maria Gravuri de Daubigny în colecția particulară Sandra Slătineanu Sturdza Patrimoniu cultural bucureştean 254-260 română
MOCANU, Aurelia Paul Miracovici Patrimoniu cultural bucureştean 261-265 română
MOCANU, Aurelia Elena Popea Patrimoniu cultural bucureştean 266-270 română
ANDREESCU, Ana Trei ipostaze ale bibliofiliei Patrimoniu cultural bucureştean 271-275 română
ANDREESCU, Ana Cărți din secolul al XVII-lea în unele colecții din București Patrimoniu cultural bucureştean 276-279 română
BELDESCU, Alexandra Arta persană în colecții bucureștene Patrimoniu cultural bucureştean 280-282 română
IONESCU, Adrian-Silvan Piese de artă africană în colecții din București Patrimoniu cultural bucureştean 283-292 română
ANTONESCU, Rodica Lucrări de grafică recent restaurate în laboratorul de restaurare al Muzeului municipal București Restaurare 295-299 română
ERHAN, Paula Probleme în restaurarea tempera pe lemn Restaurare 300-305 română
CHICU, Horiana Restaurarea unei sculpturi din ipsos Restaurare 306-311 română
ILIESCU, Dan Tehnica reproducerii obiectelor de muzeu Restaurare 312-323 română
PANAIT, Panait George Potra, Din Bucureștiul de ieri, Ed. Științifică și Enciclopedică, București 1990, Vol. I, II RECENZII 327-329 română
IONESCU, Radu Adrian-Silvan Ionescu. Artă și document. Arta documentaristă în România secolului al XIX-lea, Ed. Meridiane, București, 1990 RECENZII 330-331 română
Ilustrație Ilustraţie 333-435 română