București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V, anul 1967


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
GEORGESCU, Florian Prefață Studii 5-6 română
PANAIT, Panait Începuturile orașului București în lumina cercetărilor arheologice Studii 7-24 română
IONAȘCU, Ion Academia Domnească de la Sf. Sava în perioada 1716-1775 Studii 25-37 română
GEORGESCU, Florian Regimul construcțiilor în București în deceniile IV-V din sec. al XIX-lea Studii 38-68 română
CERNOVODEANU, Paul, OPULSKI, Albert Lev Tolstoi la București (1854) Studii 69-79 română
GHIȚĂ, Florea Precizări în legătură cu paternitatea romanului "Donjuanii din București" Studii 80-99 română
IONESCU, Ștefan Considerații privind dezvoltarea industrială a orașului București în a doua jumătate a sec. al XIX-lea Studii 100-109 română
DAICHE, Petre Producerea și utilizarea energiei electrice în București (1900-1944) Studii 110-131 română
IONESCU, Matei Bucureștii în timpul răscoalelor țărănești din 1907 Studii 133-144 română
BENE, Ana Aspecte ale dezvoltării industriale bucureștene între cele două războaie mondiale Studii 145-153 română
CEBUC, Alexandru Aspecte ale evoluției demografice și teritoriale a Bucureștilor în anii puterii populare Studii 154-166 română
TURCU, Mioara Fibule Latène din colecțiile Muzeului de Istorie a orașului București Materiale de muzeografie 167-176 română
CRĂCIUNESCU, Virgilia Statuete de piatră din colecția "Maria și dr. George Severeanu" Materiale de muzeografie 177-184 română
ROMAN, Victoria Cărți tipărite în București pînă la 1821 aflate în biblioteca muzeului Materiale de muzeografie 185-197 română
GRIGORUȚĂ, Maria Edificii social-culturale și lucrări edilitare bucureștene din sec. al XIX-lea reflectate în medalistică Materiale de muzeografie 198-207 română
ANGHELOVICI, Elisabeta Un catalog de librărie din București din prima jumătate a sec. al XIX-lea Materiale de muzeografie 208-225 română
CÎRSTEA, Dorina Proiecte de construire a unui local al primăriei orașului București Materiale de muzeografie 226-231 română
LEAHU, Valeriu Obiecte și fotografii de la George Georgescu in colecțiile Muzeului de istorie a orașului București Materiale de muzeografie 232-254 română
SARCEDOȚEANU, Aurelian O schiță topografică a curții Bisericii Măgureanu din București la 1780 Comunicări - Note 255-261 română
STAN, Maria Contribuții la istoricul morilor Vlădichii (Sfântul Eefterie) din București Comunicări - Note 262-269 română
Cronica 262-363 română
CIACHIR, Nicolae, MAKSUTOVICI, G. Orașul București, centrul de sprijin al mișcării de eliberare din Balcani (1848-1912) Comunicări - Note 271-282 română
COJOCĂRESCU, Maria Date referitoare la biografia lui Carol Valstein - primul muzeograf al Bucureștilor Comunicări - Note 284-293 română
BERINDEI, Dan Orașul București și viața academică în Romania Comunicări - Note 294-302 română
SAVIN, Margareta Unele date privind învățământul bucureștean în perioada 1848-1864 Comunicări - Note 303-307 română
DUȚU, Aurel Preocupări ale Consiliului Municipal din București privind modernizarea industriei morăritului (1848-1900) Comunicări - Note 308-317 română
CLEJA GÎRBEA, Claudia Aspecte ale învățământului superior bucureștean între cele două războaie mondiale Comunicări - Note 318-329 română
SĂVESCU, Getta Dezvoltarea editurilor bucureștene în anii puterii populare Comunicări - Note 330-340 română
VASILESCU, Gheorghe Dezvoltarea cartierului Giulești după 1944 Comunicări - Note 341-351 română
ȘTIRBU, Constanța Prezențe economice bucureștene peste hotare Comunicări - Note 352-361 română
Lucrări publicate de Muzeul de istorie a orașului București 364-364 română
Cuprinsul 365-374 română, franceză, engleză, germană, rusă