București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX, anul 1972


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Lista prescurtărilor română
Tabla de materii 5-24 română, franceză, engleză, germană, rusă
BENE, Ana, CANTILLI, Maria, redactor responsabil DACHE, Petre, DUȚU, Aurel, PANAIT, Panait I., TURCU, Mioara Cuvânt înainte 25-25 română
Președinte al Comitetului de Cultură și Educație Socialistă al Municipiului București SĂCEANU, Amza Cuvînt de deschidere Şedinţă festivă la 50 de ani 29-30 română
BORCA, Ion Cuvânt de salut Şedinţă festivă la 50 de ani 31-31 română
ȘTEFĂNESCU, Ștefan Cuvânt de salut Şedinţă festivă la 50 de ani 32-32 română
ANTONESCU, Iulian Muzeul de istorie a municipiului București la a 50-a aniversare - Cuvînt de salut Şedinţă festivă la 50 de ani 33-33 română
GEORGESCU, Florian Cuvânt de salut Şedinţă festivă la 50 de ani 34-35 română
DAICOVICIU, Constantin Cuvânt de salut Şedinţă festivă la 50 de ani 36-37 română
DACHE, Petre Cinci decenii de activitate a Muzeului de istorie a municipiului București Şedinţă festivă la 50 de ani 39-46 română
ROSETTI, Dinu V. Importanța cercetărilor arheologice bucureștene din perioada 1923-1948 Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 51-56 română
COMȘA, Eugen Figurinele antropomorfe descoperite la Dudești Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 57-63 română
TURCU, Mioara Vestigii getice cercetate în București Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 65-72 română
TEODORESCU, Victor Centre meșteșugărești din sec. V/VI-VII e.n. în București Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 73-99 română
PANAIT, Panait I. Dezvoltarea cercetărilor arheologice medievale la București (1953-1971) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 101-108 română
OLTEANU, Ștefan Vechi preocupări de reducere a minereului de fier pe teritoriul orașului București Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 109-114 română
ȘERBAN, Constantin Rolul Bucureștilor în formarea culturii orășenești în Evul Mediu Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 115-121 română
DEMÉNY, Ludovic București - centru de tiparniță în sec. al XVI-lea Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 123-128 română
CIOBANU, Radu Ștefan Orașul București în politica balcanică a lui Șerban Cantacuzino Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 129-136 română
VĂTĂMANU, Nicolae Studiul medicinei la Academia Domnească de la Sfântul Sava Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 137-141 română
SARCEDOȚEANU, Aurelian Etnografia bucureșteană în sec. al XVIII-lea Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 143-155 română
CRISTACHE PANAIT, Ioana Tipăritura bucureșteană din al XVIII-lea veac în satele transilvănene Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 157-162 română
ȘTEFĂNESCU, Aristide Locul mănăstirii Chiajna în arhitectura celei de a doua jumătăți a sec. al XVIII-lea din Câmpia Română Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 163-171 română
STAN, Maria Tineri bucureșteni plecați la studii în străinătate în sec. al XIX-lea Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 173-180 română
BERINDEI, Dan Mișcarea revoluționară din 1821 la București Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 181-186 română
IONAȘCU, Ion Bucureștii și studenții transilvăneni în străinătate Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 187-197 română
ȘTEFĂNESCU, Liviu Orașul București în perioada de trecere de la feudalism la capitalism Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 199-203 română
DINU, Cristina, SAVIN, Margareta Xavier Villacrosse arhitect al Bucureștilor (1837-1855) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 205-211 română
NOVAC, Vasile Goleștii în istoria Bucureștilor Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 213-222 română
HUMINIC TECLEAN, Maria Bucureștii și Iașii în lupta pentru Unire (aspecte documentare) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 225-231 română
BUGA, Dragoș, MOTOMANCEA, Aurelian Evoluția demografică a orașului București de la Unirea Principatelor Române pană în zile noastre Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 233-237 română
IONESCU, Ștefan Structura socială a populației orașului București în a doua jumătate a sec. al XIX-lea Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 239-245 română
BUNEA, Aurelia Rolul politic al Bucureștilor în lupta pentru desăvârșirea statului unitar român (1891-1895) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 247-257 română
CIACHIR, Nicolae București - important centru de sprijin al luptei popoarelor din Balcani (1975-1977) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 259-265 română
PETRESCU, Aurel Semnificația recensământului din 1878 la București Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 267-273 română
ROMAN, Victoria Tipografii folosite de mișcarea socialistă din București în a doua jumătate a sec. al XIX-lea Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 275-284 română
COPOIU, Nicolae Tradițiile Comunei din Paris în organizațiile muncitorești bucureștene până la crearea P.C.R. Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 285-291 română
IACOȘ, Ion Contribuția Clubului muncitorilor din București la afirmarea principiilor de organizare și de luptă a ploretariatului din România în anii 1899-1901 Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 293-298 română
KANDEL, Mauriciu Școli și dascăli în București în primele două decenii ale sec. XX Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 299-307 română
COMLOȘAN, Gheorghe Socialiștii bucureșteni în fruntea luptei pentru făurirea partidului consecvent revoluționar în România (iulie 1919-ianuarie 1920) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 309-315 română
UNC, Gheorghe Bucureștiul important centru al luptei pentru crearea Partidului Comunist Român (1918-1921) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 317-323 română
STĂNESCU, Marin Opinia publică bucureșteană față de procesul din Dealul Spirii Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 325-330 română
MUNTEANU, Nicolae București - Capitala revoluționară a organizațiilor și luptelor muncitorești (1918-1933) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 331-337 română
IONIȚĂ, Elisabeta Activitatea Organizației P.C.R. București oglindită în Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 339-345 română
MIHĂILEANU, Alexandru Urbanistica în concepția P.C.R. (1921-1944) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 347-351 română
IONIȚĂ, Gheorghe Orașul București, centrul pivot al mișcării antifasciste din România Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 353-359 română
BABICI, Ion București - centru al mișcării de solidaritate internațională a proletariatului român (1921-1939) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 361-367 română
BENE, Ana Locul Bucureștilor în cadrul frământărilor politice din România în ajunul celui de al doilea război mondial Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 369-374 română
UDREA, Traian București - centrul pregătirii și înfăptuirii insurecției antifasciste din august 1944 Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 375-381 română
TUȚU, Dumitru Momente ale nsurecției naționale antifasciste oglindite în documente germane ale vremii Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 383-389 română
BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Aspecte din lupta maselor bucureștene pentru instaurarea guvernului revoluționar-demodratic (mitinguri și demonstrații) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 391-398 română
MAKSUTOVICI, Gelcu Rolul intelectualității bucureștene în propagarea științei și culturii în anii socialismului Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 399-403 română
ȚUȚUI, Gheorghe Dezvoltarea organizației P.C.R. - București în anii revoluției democrat-populare Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 405-411 română
NICOLAE, Ionel Clasa muncitoare bucureșteană și evoluția ei în anii construcției democrat-populare Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 413-419 română
STĂNESCU, Traian Dezvoltarea orașului București în anii socialismului Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 421-429 română
ȘERBAN, Constantin București, Materiale de istorie și muzeografie, VIII, 1971 Muzeul de istorie a municipiului București Recenzii-Note. Manifestări prilejuite de semicentenarul M.I.M.B. 433-435 română
COFAS, Eleonora Muzeul de istorie a municipiului București 1921- 1971 Recenzii-Note. Manifestări prilejuite de semicentenarul M.I.M.B. 437-443 română
COJOCĂRESCU, Maria Medalia și insigna bătute cu prilejul semicentenarul Muzeului de istorie a municipiului București Recenzii-Note. Manifestări prilejuite de semicentenarul M.I.M.B. 445-447 română
MACRII, Rodica Cronică. Activitate de cercetare, depistare și conservare a patrimoniului muzeistic Recenzii-Note. Manifestări prilejuite de semicentenarul M.I.M.B. 449-452 română
Manifestări prilejuite de semicentenarul Muzeului de istorie a municipiului București Recenzii-Note. Manifestări prilejuite de semicentenarul M.I.M.B. 453-453 română