București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II, anul 1965


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
LEAHU, Valeriu Considerații cu privire la faza a doua a culturii Tei, în lumina noilor săpături arheologice de la Băneasa Studii 3-16 română
OLTEANU, Ștefan Geneza orașului București în lumina cercetărilor recente Studii 17-30 română
ȘTEFĂNESCU, Liviu Aspecte ale vieții sociale în orașul București în perioada de trecere spre capitalism Studii 31-36 română
GEORGESCU, Florian Dezvoltarea edilitar-urbanistică a orașului București în timpul Revoluției din 1848 Studii 37-75 română
NETEA, Vasile Studiul istoriei românilor la Universitatea din București (1864-1964) Studii 77-90 română
CEBUC, Alexandru Contribuții la istoricul iluminatului din Capitală până în anul 1900 Studii 91-113 română
FELEA, I., HUREZEANU, D. Ideile Internaționalei I în România Studii 115-122 română
PETRIC, Aron Insurecția armată antifascistă din august 1944 organizată și condusă de Partidul Comunist din România Studii 123-142 română
DAICHE, Petre Noi construcții în capitala patriei Studii 143-162 română
UNGUREANU, Nicolae Activitatea științifică și cultural-educativă de masă a instituțiilor muzeale, în atenția sporită a cercetătorilor specialiști Articole de muzeografie 163-167 română
IONESCU, Ștefan Fr. Mistral către V. Alexandri. Scrisori inedite din colecțiile M.I.B. Articole de muzeografie 169-176 română
BENE, Ana Expoziția "Orașul București la a XX-a aniversare a eliberării patriei" organizată de Muzeul de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 177-181 română
CRISTEA, Dorina Pe marginea unei expoziții temporare Articole de muzeografie 183-188 română
PANAIT, Panait I., SIRUNI H., Dj. Tezaurul de la Gîștești și unele probleme privind circulația accelei pe teritoriul orașului București și în împrejurimi Comunicări - Note - Recenzii 189-204 română
CERNOVODEANU, Paul I. O știre nouă privitoare la epidemia de ciumă din București la 1792 Comunicări - Note - Recenzii 205-208 română
CRISTACHE-PANAIT, Ioana Funcționarea spitalului Pantelimon în prima jumătate a sec. XIX Comunicări - Note - Recenzii 209-214 română
VĂTĂMANU, Nicolae Știri mărunte despre Bucureștii veacului al XIX-lea. (Cișmeaua Roșie, Locul Osândei, Tunurile Meridiane, „Birja" și Birjile bucureștene) Comunicări - Note - Recenzii 215-222 română
GEORGESCU, Florian Date noi privitoare la biografia maiorului Borroczyn Comunicări - Note - Recenzii 223-229 română
BERINDEI, Dan Bucureștii anului 1906 și ai răscoalei din 1907 Comunicări - Note - Recenzii 231-246 română
MAKSUTOVICI, Gelcu Din activitatea pentru răspândirea cunoștințelor științifice și culturale în rândul populației bucureștene între anii 1949-1964 Comunicări - Note - Recenzii 247-265 română
BOROȘ, Florian, LEAHU, Valeriu Revista Muzeelor nr. 1, 1964 Comunicări - Note - Recenzii 267-269 română
Sumar 271-278 română, franceză, engleză, rusă