București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I, anul 1964


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
directorul Muzeului de Istorie a orașului București GEORGESCU, Florian Cuvânt introductiv 3-4 română
DEAC, Augustin Momente din începuturile mișcării muncitorești în orașul București Studii şi materiale de istorie 5-22 română
GEORGESCU, Titu Influența luptelor muncitorimii din 1933 asupra dezvoltării presei revoluționare și democratice îndrumate de P.C.R. din orașul București (1933-1944) Studii şi materiale de istorie 23-37 română
GEORGESCU, Florian Marele plan al orașului București ridicat de maiorul Borroczyn între 1844-1846 Studii şi materiale de istorie 39-80 română
BERINDEI, Dan Frământări social-politice bucureștene în anii 1859-1962 Studii şi materiale de istorie 81-100 română
CEBUC, Alexandru Aspecte din viața unor mahalale bucureștene în perioada anilor 1900-1944 Studii şi materiale de istorie 101-117 română
BENE, Ana, DAICHE, Petre Aspecte ale dezvoltării edilitar-urbanistice ale Capitalei între cele două războaie mondiale Studii şi materiale de istorie 119-139 română
NĂSTUREL, Petre Ș. Cetatea București în veacul al XV-lea Studii şi materiale de istorie 141-157 română
CERNOVODEANU, Paul Considerații privitoare la organizarea administrativă a orașului București în sec. XVI-XVII Studii şi materiale de istorie 159-176 română
COJOCARU, Ioan V Materiale privind dezvoltarea industrială a orașului București în perioada Regulamentului Organic și în anii premergători Unirii Principatelor (1821-1859) Studii şi materiale de istorie 177-187 română
VASILESCU, Gheorghe Contribuții la istoricul gărzii civile din București Studii şi materiale de istorie 189-202 română
TOȘA-TURDEANU, Ana Orașul București în cartografie pînă la sfîrșitul secolului al XIX-lea Studii şi materiale de istorie 203-217 română
PANAIT, Panait I. Contribuții arheologice la cunoașterea satului în sec. al XV-lea pe teritoriul de azi al Bucureștilor Studii şi materiale de istorie 219-228 română
VĂTĂMANU, Nicolae Asistența sanitară în orașul București în veacurile al XVI-lea și al XVII-lea Studii şi materiale de istorie 229-240 română
IONESCU, Matei O noua unitate a Muzeului de Istorie a orașului București: Muzeul Pompierilor din Foișorul de Foc Articole de muzeografie 241-248 română
IACOBOVICI, C. Jetoane și fise din trecutul orașului București Articole de muzeografie 249-265 română
ASTANCĂI, Gheorghe Obiecte de preț din Colecția "Maria și dr. George Severeanu" (statuete de lut ars Thanagra; colierul de pietre gravate; sabia lui Gabriel Bethlen) Articole de muzeografie 267-288 română
PANTELIMON, Georgeta O metodă de restaurare a obiectelor antice din bronz Articole de muzeografie 289-298 română
CEBUC, Alexandru, CRISTACHE-PANAIT, Ioana Rolul cultural-educativ al expozițiilor volante organizate de Muzeul de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 299-302 română
IONESCU, Victoria Albumul "Contimporani" de N. Petrescu-Găină Articole de muzeografie 303-310 română
ANGHELOVICI, Elisabeta Cărți rare din biblioteca Muzeului de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 311-320 română
IONESCU, Ștefan O scrisoare inedită a poetului Al. Macedonski Articole de muzeografie 321-326 română
CEBUC, Alexandru Aspecte din dezvoltarea transportului de călători în București în anii puterii populare Note şi comunicări 327-332 română
CÎNCEA, P. Condiții de muncă în serviciile Primăriei orașului București (1880-1900) Note şi comunicări 333-339 română
ALEXANDRESCU-DERSCA, M. Contribuții privind ciuma lui Caragea (1813-1914) în București Note şi comunicări 355-365 română
CRISTACHE-PANAIT, Ioana Considerații documentare asupra asistenței bolilor nervoase în București în prima jumătate a secolului al XIX-lea Note şi comunicări 367-374 română
ZGÎBEA-TURCU, Mioara Aspecte ale învățământului bucureștean până la mijlocul secolului al XVIII-lea Note şi comunicări 375-381 română
FLORESCU, George Vechile case Mihăilescu din mahalaua Antimului Note şi comunicări 383-390 română
VĂTĂMANU, Nicolae Un meșter sticlar din Boemia la Curtea domnească din București (1698) Note şi comunicări 391-394 română
POTRA, George Știri despre "Hanul Galben" din mahalaua Filantropiei Note şi comunicări 395-399 română
GHINEA, Nicolae Documente privind istoria orașului București. Volum redactat de Florian Georgescu (redactor responsabil), Paul I. Cernovodeanu și Ioana Cristache-Panait (apărut în cadrul Muzeului de Istorie a orașului București, 1961) RECENZII 401-403 română
CERNOVODEANU, Paul, CRISTACHE-PANAIT, Ioana Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din București", ed. Academiei RPR (București, 1961, 363 p.) RECENZII 404-408 română
Sumar 409-410 română
Erată 413-413 română
STOICESCU, Nicolae Vechi monumente bucureștene. I. Casa Mavrocordaților de la Foișor. II. Hanul Constantin Vodă Note şi comunicări 541-354 română