Acta Musei Napocensis, 33-I, anul 1996, seria preistorie-istorie veche-arheologhie


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
RESCH, Friederiech Typologische studie kultuscher gesichtsdeckel aus der jungsteinzeitlichen siedlung von Parța I .11-18 germană
MUNTEANU, Octavian Cercetări cu privire la epoca bronzului tîerziu în spațiul Pruto-Nistean 19-48 română
GUDEA, Nicolae Die nordgrenze der Provinz Moesia Superior in der zeit bestehens, Dakiens (106-275 n. Chr.) 49-88 germană
BĂLUȚĂ, Cloșca Lămpile romane din Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei 89-113 română
GUDEA, Nicolae Cîteva observații în legătură cu procesul de romanizare. III. Romanizarea nunelor de plante în provinciile dacice 115-136 română
MÎRZA, Ioan Prima semnalare a unor urme rupestre, preistorice, în Masivul Preluca (Maramureș) 139-140 română
MEȘTER, Mihai Cercetări arheologice de suprafață în hotarul satului Ceaba 141-144 română
BLĂJAN, Mihai Așezări din cultura Schneckengerg descoperite la Copșa Mică (jud. Sibiu) 145-154 română
CRĂCIUN, Florina Aspecte privind forma și tehnologia de prelucrare a topoarelor din cupru 155-161 română
HANGA, Vladimir Valoarea prezentă a eposului homeric 163-166 română
POP, Constantin Mitul broaștei țestoase în reprezentări figurative din Dacia Romană 167-168 română
GUDEA, Nicolae Note de lectură. III. Despre armata romană din provinciile dacice 169-178 română
GUDEA, Nicolae Note epigrafice. IV. Inscripții gnostice 179-187 română
COMȘA, Eugen Gesturi redate de figurinele neolitice din Sudul României 191-208 română
GHEORGHIU, Dragoș "Vasele binoclu" - o interpretare etnoarheologică 209-215 română
SZEKELY, Zsolt Locuințe și cuptoare de olar eneolitice la Ariușd 217-222 română
FIZEȘAN, Titus, ROTEA, Mihai Groapa rituală de la Făîntînele - "Dîmbul Popii" 223-224 română
COMȘA, Maria Cîteva date referitoare la folosirea lutului ars și nears în ritualul fuberar al unor morminte sw incinerație din secolele VI-X de pe teritoriul României 225-237 română
GAGA LIDIA, Maria Caracteristici ale gospodăriei tradiționale din sud-vestul României. Prelucrări la un studiu interdisciplinar 239-245 română
RESCH, Friederiech Untersuchungen am linken temeschufer in der jungsteinzeitlichen siedlung von Parța I 249-266 germană
BULBUC, Aurel, LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, MEȘTER, Mihai, RADU, Sorin Șantierul arheologic Iclod. Campania din 1995 267-299 română
BULBUC, Aurel, CRIȘAN, Viorica, LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, MEȘTER, Mihai, RADU, Sorin Șantierul arheologic Fundătura - "Poderei" (com. Iclod) 301-321 română
BODEA, Monica, ILIEȘ, Ioan, LAZAROVICI, Gheorghe, MEȘTER, Mihai, RADU, Sorin, WITTEMBERGER, Mihai Șantierul arheologic Țaga, campania din 1995 323-352 română
MEȘTER, Mihai Săpîturi arheologice în Munții Petrindului 353-559 română
CRIȘAN, Viorica Așezarea dacică de la Sîntimbru - "La pomii verzi" (jud. Harghita) 360-373 română
GHEORGHIU, Gabriela Cisterna dacică de la Grădiștea de Munte 375-384 română
CRIȘAN, Viorica Săpăturile arheologice de salvare din Cluj-Napoca, str. Prahovei nr. 12 385-401 română
PETROV, Gheorghe Raport preliminar asupra cercetărilor arherologice din complexul medieval de la Geoagiu de Jos, jud. Hunedoara (campaniile din 1993,1994,1995) 403-413 română
ARDEȚ, Adrian Cercetări arheologice la biserica medievală de la Cărbunari - Țigănești (sec. XIII-XIV) 415-424 română
PETROV, Gheorghe Cîteva date privind cercetările arheologice de la Biserica românească din Cicău, jud. Alba 425-432 română
POP, Vasilica-Daniela Restaurea unui pantantiv de argint 435-437 română
PLEȘA DANA, Teodora Conservarea unei biblii tipărită la viena în 1815 439-440 română
IAROSLAVSCHI, Eugen Tratamente anticorozive asupra fierului dacic 441-446 română
STĂNESCU, Florin Un posibil cadran solar de tip "discus in planitia" la Sarmizegetusa - Regia, România 449-467 română
STĂNESCU, Florin Orientări astronomice în sancuarele dacilor. Partea I: Santuarele dacice de la Costești, România 469-476 română
BINDEA, Diana, SÎNGEREAN, Cristina Căteva observații asupra materialului faunistic de la Cheile Turzii - "Peștera Ungurească" 477-509 română
EL SUSI, Georgeta Fauna din așezarea dacică de la Sighișoara "Wietenberg" (judeșul Mureș) 511-524 română
MORARIU, Vasile Analiza proporțiilor santuarului șo locuințelor neolitice de la Parța (jud. Timiș) 525-529 română
MORARIU, Vasile Proporțiile corpului uman în unele reprezentări neolitice 531-547 română
CHIȘ, Dorin, MORARIU, Silvan, MORARIU, Vasile Prospectări magnetometrice în așezarea neolitică de la Parța, jud. Timiș 549-564 română
LAZAROVICI, Gheorghe, PICIU, Traian, SÎNMIHĂIAN, Marinela Relația fosfor-potasiu în straturile neolitice din "Peștera Ungurescă" din Cheile Turzii 565-567 română
ALICU, Adrian, ALICU, Doina, MARIAN, Cornel Prelucrarea datelor obținute în urma efectuării unor prospecțiuni arheologice prin măsurarea rezistivității solului 569-592 română
MÎRZA, Ioan La geologie empirique et la geoarcheologie 593-596 franceză
BENEA, Marcel Metode de studiu utilizate în stabilirea provenienței pieselor arheologice din martmură 597-633 română
BALINT, Adrian, LAZAROVICI, Gheorghe, TOPAN, Gheorghe Despre analizele metalografice ale unor topoare de aramă și cupru arsenic 635-646 română
CIORTEA, Mihai, LAZAROVICI, Gheorghe Corelații între metalurgia din Transilvania și Anatolia. Prelucrări din baze de cdate cantitative 647-664 română
TARCEA, Crina, TARCEA, Lucian Baza de date relațională pentru stdiul materialului litic. Determinări mineralogice și petrografice asupra uneltelor cioplite din jud. Sălaj 665-681 română
LAZAROVICI, Gheorghe, SÎNGEREAN, Cristina, TARCEA, Lucian Zeus: Sistem pentru gestiunea și prelucrarea datelor arheologice 683-689 română
POP, Constantin Expoziția națională "Capodopere de artă romană in Dacia 693-695 română
COCIȘ, Sorin, PAKI, Adela Bibliografia Daciei Romane (VI) (1990-1994) 699-715 română
POP, Constantin Al III-lea Colocviu Româno-Elvețian "La Politique edilitaire dans les Provinces de l'Impire Romain" 719-721 română
POP, Constantin La Politique edilitaire dans les Provinces de l'Impire Romain, II-eme-Iveme siecles apres J.Cr.- Frei-Stolba Regula, Herzig H. 725-728 română
POP, Constantin La Politique edilitaire dans les Provinces de l'Impire Romain - Alicu D., Boegli Hans 727-728 română
POP, Constantin Tibiscum - Benea Doina, Bona Petru 731-732 română
Pierre Julien 735-748 română
Costel Alic 749-750 română
POP, Constantin Cronica activităților secțiilor de arheologie ale Muzeului Naționalde Istorie a Transilvaniei (1995) 751-769 română