Acta Musei Napocensis, 34-II, anul 1998, seria istorie


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
TURCUȘ, Șerban Christianitas și Românii: Note privind locul românilor în realitatea creștină occidentală la începutul secolului al XIII-lea .9-27 română
JAMBOR, Petre Nobilii din neamul Cenad (sec. XII-XVII) 29-36 română
RUSZ FOGARASI, Eniko Relațiile așezărilor urbane din Transilvania cu puterea centrală 37-50 română
LUMPERDEAN, Ioan Preocupări pentru editatea primelor periodice cu tematică economică în spațiul universal și românesc în epoca modernă 51-71 română
JOSAN, Nicolae "Causa romana la 1872" - Un document intersant al mișcării naționale a românilor din Transilvania 73-96 română
GLODARIU, Eugenia Congresele studențești - foruri de exprimare a solidarității și unității naționale 97-109 română
SECHEL, Teodora Alexandru Lapedatu. Concepție și metodica istorică 111-123 română
STAN, Constantin Crearea Partidului Național Țărănesc (10 octombrie 1926) 125-143 română
MORAR-VULCU, Călin Regimul minorităților naționale în Romania (23 august 1944 - 1945) 145-161 română
GOLDNER, Gavrilă, KASA, Zoltan, PAP, Francisc Taxa vamală tricesimala și frecvența transporturilor la oficiul vamal din Cluj (1599-1637) Existent și intregiri 165-182 română
RUS, Vasile Syllogimaeorum Transylvanae ecclesiae libri septem de Rudolph Bzenszky (II) 183-275 română
BOTEZAN, Ioana Din arhiva personală a lui Ioan Micu Moldova. Vol. IV Manuscrise 277-291 română
BOLOVAN, Ioan Contribuții documentare privind politica demografică a Ungariei la începutul sec. XX 293-310 română
ȘORA, Gheorghe Declarația de la Oradea din 12 octombrie 1918 311-324 română
COMȘA, Daniela, JUDE MARIA, Magdalena Nicolae P. Rațiu și Augustin Rațiu promotori ai idealului național 325-339 română
CRĂCIUN, Cornel Viața culturală în presa românească interbelică din Tulcea 341-351 română
GIURAN, Valeriu Momente din istoricul regimentului 5 Vînători (1886-1944) 353-380 română
POP VIORICA, Gabriela Mobilier renascentist în colecția Muzeului Țării Crișurilor 383-389 română
CĂLIAN, Livia Patru medalii transilvănene de încoronare din colecția Esterhazy 391-395 română
GROZA, Horațiu Despre ridicarea și dezvelirea statutii doctorului Ion Rațiu din Turda 396-405 română
TOPÎRCEANU, Adriana Lucrări inedite de Sabin Pop 407-413 română
ISACU, Adriana, MITU, Melinda Un experiment inedit în activitatea de ghidaj: familiarizarea nevăzătorilor cu exponatele muzeale 415-417 română
CĂPÎLNA, Emil Diversitatea și difilcultatea restaurării 419-422 română
PAP, Francisc Un secol de istorie maghiară în monede - Kovacs Laszlo 423-424 română
PAP, Francisc Despre o istorie medievală în monede - Murgescu Bogdan 425-430 română
NEAMȚU, Gelu Mișcarea națională a românilor din Transilvania între 1849-1918 (8 august 1849-31 decembrie 1851) 431-432 română
JUDE MARIA, Magdalena Oameni și fapte din trecutul județului Alba în memoria urmașilor - Josan N. 433-434 română
CIUPEA, Ioan Carți și note privind relațiile romano-franceze 435-445 română
CIUPEA, Ioan Geneza identității naționale la romanii ardeleni - Mitu S. 447-450 română
CIUPEA, Ioan Romania sun jugul sovietic - Markham Rueben 451-452 română
CIUPEA, Ioan Lenin. O nouă biografie - Volkogonov D. 453-455 română
COMȘA, Daniela Cronica activităților secțiilor de istorie ale Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (1990-1997) 457-460 română
BUDAHATY, Ștefan, BUDAHAZY, Maria Despre cîteva colecții muzeale farmaceutice din Europa 461-567 română
JULIEN, Pierre Les "Ephemera" Ine source pour l'histoire medico-pharmaceutique 463-500 franceză
CID, Felip L'object medical et l'histoire de la medecine 501-512 franceză
BRĂTESCU, Gheorghe Musees et collections dans le cadre de l'ancienne faculte de medecine de Bucarest 513-516 franceză
GRAVE, Jacques, KASSEL, Dominique Intervention au Ier Colooque International d'Histoire de la Pharmacie a Cluj-Napoca en Octombre 1996 517-519 franceză
LEDERMANN, F. Come et damien dans les musees suisses 521-526 franceză
SILBERMAN, Henri Recensement d'images pharmaceutiques medievaux aux etats unis et l'acces a ces donnees par l'ordinateur 527-550 franceză
BREZINSKA, Jadwiga Nouveau motif dans un ex-libris pharmacien 551-554 franceză
MAIOR, Ovidius 200 ans depuis la constuitution de l'homeopathie influences sibiennes determinates sur Samuel Hahnemann 555-460 franceză
BAICU, Graziella In memorian. Dix and depuis la disparition du professeur emerite docteur Iosif Spilmann 569-572 franceză
HAINES, Ben A point of view about the Museum of the History of Medicine and Pharmacy 573-575 engleză
LUX, Ingrid Des traces museographiques du passage de Hahnemann a Sibiu 577-582 franceză
IUGULESCU, C. Les expositions locales et occasionnelles d'histoire de la pharmacie, leur role 583-586 franceză
CLOCOTICI, Octav, COZĂRESCU, Epifanie Muzeul medico-farmaceutic al spitalului din Roman 587-590 română
POPESCU, Honorius Livres de specialite edites a cluj (1924-1934). Possibles exponats dans la collection d'histoire de la pharmacie 591-593 franceză
DASCĂLU, Cristina, SOPOREAN, Maria La ceramique pharmaceutique medievale dans le musee d'art de Roumanie 595-597 franceză