Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, anul 1986, seria 1985-1886


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Acta Musei Napocensis - Editorial IX-XV română
DUMITRESCU, Hortensia, LAZAROVICI, Gheorghe Cercetări arheologice de la Tăualaș-Deva (II) .3-40 română
EL SUSI, Georgeta Analiza materialelor faunistice provenite din așezările Starcevo-Criș de la Gornea - Locurile Lungi și Moldova Veche - Rit (județul Caraș-Severin) 41-50 română
STOICOVICI, Eugen Celcedoniile de la Gornea-Sichevița, jud. Caraș-Severin 51-58 română
LAZAROVICI, Gheorghe, TAKACS, M., VLASSA, N. Morminte tumulare din Banat și Transilvania din perioada eneolitică tîrzie 59-78 română
VASILIEV, Valentin Descoperiri arheologice cu semnificație cultică în așezarea din prima epocă a fierului de la Teleac (jud. Alba) 79-90 română
GLODARIU, Ioan Cariere și exploatarea pietrei în Dacia preromană 91-103 română
STĂNESCU, Florin Considerații privitoare la posibile semnificații astronomice ale altarului de la Sarmizegetusa Regia 105-146 română
OPREANU, Coriolan Despre structurile subterane ale arenei amfiteatrului de la Sarmizegetusa 147-159 română
DIACONESCU, Alexandru, PISO, Ioan Forurile din Ulpia Traiana Sarmizegetusa 161-183 română
BODOR, Andrei Contribuții la istoria orașului Napoca și a monumentelor sale sculpturale în piatră 185-199 română
BOGDAN CĂTĂNICIU, Ioana Ceramica dacică din Castellum de la Rucăr 201-211 română
FERENCZI, Istvan, URSUȚ, Dorin Cercetări de topografie arheologică privind drumul roman imperial Napoca-Porolisum (tronsonul Baciu-Șandru, jud. Cluj) 213-222 română
BEJAN, Adrian Contribuții arheologice la cunoașterea așezărilor rurale românești, databile în secolele VIII-IX, din Sud-Vestul României 223-238 română
POP IOAN, Aurel Un cnezat maramureșan în veacurile XIV-XV: cîteva observații privind caracterul și specificul stăpînieii cneziale 239-249 română
RUSU ADRIAN, Andrei Impactul personlității în societatea romaneasca a Hațegului din secolul al XV-lea: Iancu de Hunedoara 251-359 română
DRĂGAN, Ioan Un căpitan român pe frontul antiotoman: Ladislau Gicior de Ciula (?-1492) 261-266 română
SEBESTYEN, Gheorghe Castelele și curiile renașterii în Transilvania 267-277 română
GARDA, Dezideriu Aspecte ale structurii sociale a unor localități de pe valea superioară a Mureșului în secolul al XVIII-lea 279-286 română
GLODARIU, Eugenia Considerații privind implicare Astrei în Mișcarea Național-Politică a Românilor din Transilvania 287-294 română
VAJDA, Ludovic Industria minieră și metalurgică din Transilvania în ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea (I) 295-312 română
ARDEVAN, Radu, COMȘA, Daniela Senatul Național Român din Ardeal (III) 313-319 română
NISTOR IOAN, Silviu Acțiunile elevilor și profesorilor școlii de conductorii tehnici din Cluj pentru îmbpnptățirea condițiilor de studiu și includerea absolvenților în corpul tehnic (1920-1939) 321-330 română
CIUBĂNCAN, Vasile Contribuții, adeziuni clujene interbelice la dezideratul național al apărării frintierei de vest a României (III) 331-339 română
BODEA, Gheorghe Aspecte ale teroarei horthysto-hitleriste în Nord-Vestul Transilvaniei. Holocaustul evreiesc din anul 1944 341-367 română
LEICU, Ioan Aspecte privitoare la continuitatea procesului revoluționar românesc 369-281 română
JUNGBERT, Bela Repertoriul localităților cu descoperiri paleolitice din Transilvania (IV) 385-400 română
KALMAR, Zoia Materiale neo-eneolitice intrate în colecția Muzeului de istorie al Transilvaniei (II) 401-410 română
BULBUC, Aurel Noi descoperiri și cercetări arheologice de suprafață în hotarul comunei Iclod (II) 411-430 română
JALOBEANU, Mihai, MORARIU, Vasile Prospectarea magnetică a tumulilor 431-438 română
BONA, Petru, ROGOZEA, Petru Necropola dacică de la Iaz 439-451 română
IAROSLAVSCHI, Eugen Inventarul sanctuarului mic rotund de la Sarmisegetusa Regia 453-457 română
DIACONESCU, Alexandru Notă asupra terminologiei latine privind părțile componente ale clădirii comandamentului castrelor auxiliare 459-467 română
ALICU, Dorin, PAKI, Adela O inscripție "inedită" din amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 469-480 română
BĂDĂU-WITTENBERGER, Mihai Considerații privind unele materiale tegulare de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 481-485 română
PISO, Ioan Epigraphica (XV) Inscripții din Apulum 487-501 română
LIPOVAN, Ion Un mormînt de incinerație la Ampelum 503-519 română
PETRESCU, Marius-Sorin Piese de armament descoperite în castrul de la Tibiscum (I) 521-526 română
COCIȘ, Sorin Fibule romane din Muzeul de Istorie al Transilvaniei (I) 527-535 română
BONA, Petru, POP, Constantin, ROGOZEA, Petru Noi piese figurate descoperite la Tibiscum 537-540 română
ARDEVAN, Radu, HICA-CÎMPEANU, Ioana Inscriptions romaines reutilisees de Napoca 541-552 franceză
STANCIU, Ioan Ceramică din secolele III-IV descoperită la Ciumești, jud. Satu Mare 553-568 română
COCIȘ, Sorin, PAKI, Adela Bibliografia Daciei Romane (1949-1965) 569-588 română
JAMBOR, Petre Vase cu gît canelat descoperite în așezări feudale timpurii din Transilvania 589-598 română
NUSSBACHER, Gernot Contribuții noi cu privire la biografia primului tipograf român 599-602 română
PAP, Francisc Prețuri oficiale și reale în Transilvania (prima jumătate a sec. XVII) 603-609 română
PORUMB, Marius Breasla pictorilor români fondată la Gherla în anul 1777 611-620 română
BOTEZAN, Liviu Concepția lui Timotei Cipariu despre formarea limbii și poporului român 621-630 română
BOLOVAN, Ioan Considerații privind geneza și înfințarea Asociațiunii Naționale Arădene pentru Cultura Poporului Român 631-640 română
CIUPEA, Ioan, JUDE MARIA, Magdalena Contribuții documentare privind ajutoare din România pentru înființarea unei școli românești la Turda 641-655 română
NEAMȚU, Gelu Sărbătorirea "Centenarului Horea" (1784-1884), simbol al luptei pentru unitatea românilor 657-664 română
CIURTIN, Costică Acțiuni ale moților din județul Cluj pentru înfîptuirea reformei agrare din 1921 671-677 română
ȘTEIU, Nicolae Contribuția populației din zona Măguri-Călata-Lunca Vișagului la înfrîngerea fascismului (luptele din august-octombrie 1944) 679-683 română
CIUPEA, Ioan Valeriu Literat (1885-1972) - un nume prea puțin cunoscut 685-687 română
POPA, Luana, SPÎNU, Margareta "Revoluțiunea lui Horea" în paginile "Gazetei Transilvaniei" din Brașov 685-669 română
DUMITRESCU, C., PINTEA, Silvia I.P.C. "Farmec" Cluj-Napoca - Fișier documentar al evoluției formelor organizatorice - 689-693 română
CIPĂIANU ANA, Maria Tipurile compoziționale ale broderiilor din colecția Muzeului Județean de Istorie Cluj 697-705 română
TOPÂRCEANU, Adriana Costin Petrescu - trei panouri de frescă la Cluj-Napoca 707-712 română
ALICU, Grațiana Circulația cărții vechi romanești în județul Cluj (VIII) 713-722 română
KALMAR, Zoia, LAZAROVICI, Gheorghe Prospecțiuni și cercetări arheologice de salvare pe teritoriul municipiului și județului Cluj 723-752 română
FLOREA, Gelu Descoperiri de epocă dacică din județul Cluj 755-766 română
RUSTOIU, Aurel Zidurile de piatră nefasonată la daco-geți (sec. II î.e.n.-I e.n.) 767-774 română
POPOVICI, D. The Cucuteni-Tripolye Culture. A Study în technology and the Origin of Complex Society - Ellis Linda 777-781 română
POP, Constantin Portrete dacice (Dromichaetes, Burebista, Deceneu, Decebal) - Daicoviciu C. 781-783 română
POP, Constantin Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Satmizegetusa - Daicoviciu Hadrian 787-788 română
POP, Constantin Funerary Monuments in Dacia Superior and Dacia Porolissensis - Țeposu Marinescu Lucia 788-790 română
GUDEA, Nicolae Mithras - Merkelbach Reinold 790-792 română
OPREANU, Coriolan Hen Domen Montgomewry. A Timber Castle on the English-Welsh Border - Barker Philip, Higham Robert 792-796 română
MÎNDRUȚ, Stelian Viața lui Costache Negri - Păltănea P. 796-797 română
MÎNDRUȚ, Stelian Generalul bănățean Ștefan Șt. Stoika, luptător pentru independența și unitatea națională, 1848-1928 797-799 română
DUMITRESCU, Constantin Veac vechi, veac nou - Mărturii 799-800 română
MÎNDRUȚ, Stelian Corespondență, 1879-1895 - Braniște V. 800-801 română
MÎNDRUȚ, Stelian Octavian Goga în corespondență 802-803 română
MÎNDRUȚ, Stelian Scrieri alese - Lapedatu Alexandru 803-805 română
ARDEVAN, Radu Muzeul Unirii Alba iulia - Josan N. 805-806 română
Cronica Muzeului de Istorie a Transilvaniei 806-808 română
CSUCSUJA, Ștefan Iosif Kovacs (1910-1984) 808-810 română
Nicolae Vlassa (1934-1984) 810-811 română
Hadrian Daicoviciu (1932-1984) 812-813 română
ARDEVAN, Radu Iudita Einkler (1925-1985) 813-814 română
ARDEVAN, Radu Ion I. Russu (1911-1985) 814-817 română