Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
PROTOPOPESCU, George Împlinirea Marelui Ideal: Alba Iulia, 1 Decembrie 1918 XI-XX română
LAZAROVICI, Gheorghe Principalele probleme ale culturii Tiszapolgar în România .3-32 română
VASILIEV, Valentin Probleme ale cronologiei Hallstattului în Transilvania 33-57 română
GLODARIU, Ioan Cetatea de la Căpîlna în sistemul defensiv al statului dac 59-66 română
BOGDAN CĂTĂNICIU, Ioana Die klientel-revolkerung in Muntzenien (I-3 Jh. U.Z.) 67-84 germană
DIACONESCU, Alexandru, ISAC, Dan, OPREANU, Coriolan Principia castrului de la Gilău 85-101 română
PISO, Ioan Epigraphica (XIV) - Inscripții din Apulum 103-111 română
FERENCZI, Istvan, PETICĂ, Mihai Cercetări de topografie arheologică în județul Mureș (partea II-a) 113-129 română
JAMBOR, Petre, MATEI, Ștefan Noi cercetări arheologice la complexul medieval timpuriu de la Cluj-Mănăștur 131-146 română
POP IOAN, Aurel Despre existența voievozilor și a instituției voievodale în Țara Hațegului pînă în veacul al XV-lea 147-154 română
RUSU ADRIAN, Andrei Un formular al cancelarului regale, din epoca lui Iancu de Hunedoara, pentru nobilii români din Transilvania 155-171 română
VAJDA, Ludovic Din istoricul minei Bălan 173-186 română
CORDOȘ, Nicolae Din istoricul elaborării și tipăririi "Replicii" 187-212 română
KAKUCS, Lajos Învățămîntul agricol din Banat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 213-230 română
GLODARIU, Eugenia Unele considerații privind mișcarea feministă din Transilvania (a doua jumătate a sec. al XIX-lea - începutul sec. al XX-lea) 231-240 română
LEICU, Ioan C. Dobrogeanu-Gherea - teoretician și strateg marxist al social-democrației române 241-256 română
STAN, Constantin Participarea studenților bucureșteni la mișcarea memorandistă 257-272 română
BOTEZAN, Liviu Contribuții la problema recrutării de voluntari dintre românii transilvăneni ajunși prizonieri în Rusia în primul zăzboi mondial 273-292 română
BATHORY, Ludovic Muncitorii din întreprinderile societății "Titan-Nădrag-Călan" în lupta pentru drepturi politice, pentru ameliorarea situației lor social-economice (1919-1940) 293-311 română
BODEA, Gheorghe Date despre Uniunea Tineretului Muncitor din Ardeal și Banat (1921-1923) 313-334 română
CIUBĂNCAN, Vasile Apărarea învățămîntului în limba română, obiectiv al rezistenței antihortisne în Nord-Vestul Transilvaniei (1 IX 1940 - 25 X 1944) 335-356 română
KALMAR, Zoia Descoperiri neolitice la Țaga 359-370 română
IAROSLAVSCHI, Eugen Inventarul sanctuarului A de la Sarmizegetusa Regia 371-382 română
MOGA, Vasile Sur la religion groco-romaine, telle qu'elle se reflete dans la sculpture d'Apulum 383-390 franceză
ALICU, Dorin Elemente de echipament militar descoperite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (I) 391-396 română
ARDEVAN, Radu Mercurius de la Gherla 397-404 română
BONA, Petru, PETROVSUKI, Maria, PETROVSZKI, Richard Tibiscum - Cercetări arheologice (II) (1976-1979) 405-432 română
COCIȘ, Sorin, NEMEȘ, Emil Fibule romane de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 433-449 română
PETCULESCU, Liviu Prinzătoare de teacă romane din Dacia 451-466 română
POP, Constantin Bronzuri figurate romane în Muzeul de Istorie al Transilvaniei 467-484 română
BĂLĂNESCU, Dana, GUDEA, Nicolae Tezaurul monetar de la Răcășdia (III) 485-488 română
BEJAN, Adrian Necropola de înhumație de sec. VIII-IX e.n. de la Timișoara - Podul Modoș 489-498 română
JAMBOR, Petre Cîteva observații privind cercetarea arheologică a așezărilor rurale din Transilvania din perioada feudalismului timpuriu 499-507 română
UZUM, Ilie Un tezaur de podoabe medievale descoperit la Macoviște (comuna Ciuchici, județul Caraș-Severin) 509-520 română
GYULAI, Paul, PALKO, Attila, PAP, Francisc Atelier de falsuri monetare în Cetatea Lita 521-525 română
MÎNDRESCU, Gheorghe Roșca Grigorie, contribuții privind participarea sa la realizarea programului de construcții din epoca domniilor lui Petru Rareș și Alexandru Lăpușneanu 527-530 română
PAP, Francisc Obiecte de uz casnic și personal în importul clujean (prima jumîtate a sec. XVII) 531-536 română
POP, Viorica Breasla tîmplarilor din Cluj în secolul al XVII-lea (Partea II) 537-540 română
DORNER, Anton Epidemia de ciumă în Scaunul Orăștie în prima jumătate a secolului al XVIII-lea 541-550 română
ACHIM, Valeriu Reflectarea conștiinței naționale a românilor în presa din nord-vestul țării (1848-1918) 551-459 română
BOTEZAN, Ioana, DANI, Ioan Documente privind întărirea lergăturilor culturale dintre românii transilvăneni și bucovineni în anii sbsolutismului restaurat 561-574 română
BORUGĂ, Elena Legăturile asociației "Astra" cu Banatul în perioada 1861-1895 575-584 română
POPA, I., ZABERCA, Vasile Despre începuturile fanfarei muncitorești din Anina 585-492 română
GROZA, Liviu Mărturii documentare privind colaborarea dintre Gheorghe Bariuțiu și generalul Mihail Trapșa 593-598 română
PROTOPOPESCU, George Importanța istorică a creării Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România acum 90 de ani 599-606 română
FAUR, Viorel Manifestările românilor bihoreni din anul 1905 - expresie a revirimentului luptei lor pentru drepturi și libertate națională 607-615 română
CIUPEA, Ioan Țara Făgărașului în timpul campaniei armatei române în Transilvania, august - septembrie 1916 615-638 română
IANCU, Gheorghe Contribuții la istoricul asigurărilor muncitorești din Romania (1918-1920) 639-646 română
ARDEVAN, Radu, COMȘA, Daniela Senatul Național Român din Ardeal (I) 647-662 română
ȘTEIU, Nicolae Frămîntări țărănești oglindite în publicațiile"Huedinul" și "Revista Glasul Moților" (1925-1927) 663-668 română
ARDOS ANNA, Maria, BUNTA, Petru Procese antifasciste din 1935 și 1937 de la Cluj și opinia publică (aspecte din presa vremii) 669-694 română
IONIȚĂ, Elisabeta Din activitatea progresistă, democrată, antifascistă a femeilor universitare în perioada interbelică, prezența activă a universiarelor clujene 695-700 română
MÎNDRUȚ, Stelian C. Daicoviciu, bursier la Roma 701-704 română
DAICOVICIU, Hadrian Un manuscris inedit al lui Constantin Daicoviciu 705-708 română
FERENCZI, Istvan Încercări de înfințare a unui muzeu local la Odorheiu Secuiesc 711-723 română
ARDOS ANNA, Maria, MIREL, Maria Preocupări ale Muzeului Ardelean pentru conservarea și restaurarea bunurilor muzeale 725-734 română
OPRIȘ, Ioan Dezbateri pe marginea unei legi a muzeelor (1931-1943) 735-742 română
FLORESCU, Radu Cercetarea științifică în muzeu 743-750 română
SEBESTYEN, Gheorghe Aspecte ale eficienței turismului axat pe valorificarea monumentelor istorice 751-754 română
HICA-CÎMPEANU, Ioana Din colecțiile Muzeului de Istorie al Transilvaniei - donația Torma Karoly - 755-762 română
PORUMB, Marius Vechi inscripții românești din Transilvania 763-770 română
ALICU, Grațiana Circulația cărții vechi românești în județul Cluj (V) 771-782 română
ANDEA, Avram, ANDEA, Susana Date despre cartea românească veche din Maramureș 783-802 română
RÎPĂ-BUICLIU, Dan Tipărituri timișorene I. (1762-1830). Contribuții la bibliografia națională veche 803-814 română
FURDUI, Titus Două tipărituri în limba germană despre evenimentele din 1784-1785 din Transilvania 815-821 română
TATAI-BALTĂ, Cornel Xilogravurile lui Claicu de la Blaj (1751-1752) 823-842 română
JUDE MARIA, Magdalena Sigilii stești din Comitatul Cluj (sec. XIX) 843-847 română
ARDOS, Alexandru Un vechi instrument de calcul 849-852 română
IGNA, Aurelia Investigațiile biologice în serviciul cercetării arheologice (IV) 853-857 română
TRÎNCĂ, Georgeta Analiza faunistică a materialului din așezarea Coțofeni de la Bocșa - "Colțan" (județul Caraș-Severin) 859-866 română
PETRUȘAN, Augustin Restaurarea și conservarea unei teci de sabie celtică de la Apahida (județul Cluj) 867-872 română
CĂDARIU, Florica, CĂDARIU, Ștefan Curățirea podoabelor de argint din tezaurul de la Macoviște (județul Caraș-Severin) 873-880 română
IGNA, Aurelia, STĂNESCU, Elena, TAMAȘ, Raland Invluența unor produse chimice asupra insectelor implicate în deteriorarea textilelor de muzeu 881-887 română
DAICOVICIU, Hadrian Neron - Cizek Eugen 893-893 română
ARDEVAN, Radu Forum Claudii Vallensium. La ville romaine de Matigny - Wible Francois 895-896 română
ARDEVAN, Radu Romische Inschriften in der Schweitz - Walser Gerold 897-898 română
ARDEVAN, Radu Inscriptions romaines de la province de Lugo - Arias Felipe, Le Roux Patrick. Tranoy Alain 899-901 română
GUDEA, Nicolae Cîteva observații și note critice cu specială privire la partea istorică a monografiei Etnogeneza Romanilor - I.I. Russu 903-916 română
WOLF, Rudolf Trecutul nostru comun. Despre conviețuirea rurală și urbană a românilor, maghiarilor, germanilor și slavilorde sud în feudalism - Binder Pal 917-919 română
WOLF, Rudolf Gabriel Bethlem (1613-1629) - Bunta Petru 920-921 română
DORNER, Anton Tetyi Peter naploja. Eloszoval es magyarozo jegyzetekkel kozzeteszi 923-924 română
MÎNDRESCU, Gheorghe Biserici sală gotică din nordul Transilvaniei - Popa Corina 925-926 română
PORUMB, Marius Pictura murală maramureșeană. Meșteti zugravi și interferențe stilistice - Pop-Bratu Anca 927-928 română
MÎNDRUȚ, Stelian Banca "Albina" din Sibiu. Instituție națională a românilor transilvăneni (1871-1918) - Drecin Mihai 929-930 română
MÎNDRUȚ, Stelian Mișcarea românilor pentru unitate națională și diplomația Puterilor Centrale (1894-1914) 930-932 română
MÎNDRUȚ, Stelian A kisantant (1920-1938) - Adam Magda 932-935 română
ARDEVAN, Radu Al VIII-lea Congres internațional de Epigrafie greacă și latină 937-939 română
BENEA, Doina Bogdan Soultov (1930-1982) 941-941 română
GLODARIU, Eugenia Anna Maria Ardos (1935-1983) 943-943 română