Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
CEAUȘESCU, Nicolae 60 de ani de la crearea Partidului Comunist Român .3-3 română
LAKO, Eva, LAZAROVICI, Gheorghe Săpăturile de la Zăuan - Campania din 1980 și importanța acestor descoperiri pentru Neoliticul din Nord-Vestul României 13-44 română
GUMĂ, Marian O nouă contribuție arheologică la studiul manifestărilor religioase ale geto-dacilor 45-58 română
ALICU, Dorin, DAICOVICIU, Hadrian Edificii de cult la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (I) 59-84 română
DIACONESCU, Alexandru, ISAC, Dan, OPREANU, Coriolan Porta Principalis Dextra a castrului de la Gilău 85-97 română
MITROFAN, Ioan Inscripțiile de la "Pîrîul Hotarului" (Sighișoara) 99-110 română
VLASSA, Nicolae O categorie nesemnalată de pietre gravate magice 111-128 română
HALASU, A., JAMBOR, Petre, MATEI, Ștefan Considerații privind raportul cronologic dintre așezarea și cimitirul de la Cluj-Mănăștur 129-150 română
POP, Ioan Realități feudale în Transilvania în veacul XIV 151-161 română
HAȚEGAN, Ioan Filippo Scolari și Iancu de Hunedoara promotori ai latinității românilor în conștința europeană a secolului al XV-lea 163-169 română
PAP, Francisc Comerțul Clujului cu Viena între 1599-1637 (pe baza registrelor tricesimale) 171-190 română
CIUPEA, Ioan Ajutoare priomite din România de școala capitală "Radu Negru" din Făgăraș (1869-1873) 191-200 română
VAJDA, Ludovic Manifestările crizei economice din 1873 în industria minieră și siderurgică din Transilvania 201-214 română
MILIN, Miodrag Mișcarea nașională română din Banat în contextul luptei naționale romane antidualiste (1880-1894) (I) 215-225 română
GLODARIU, Eugenia Opoziția față de proiectul legii votului plural - aspect al luptei pentru vot universal în anul 1908 227-236 română
BATHORY, Ludovic Lupta muncitorilor de la uzinele de fier ale statului din Hunedoara pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai (1919-1940) (I) 237-254 română
COMȘA, Daniela Reforma agrară din 1921 în viziunea lui Lucrețiu Pătrășcanu 255-264 română
TUȚU, Dumitru Politica militară externă a Românilor în perioada septembrie 1939 - iunie 1941 II. Relațiilr militare externe ale României - iulie 1940-iunie 1941 265-281 română
VASILIEV, Valentin Despre pumnale hallstattiene tîrzii sau "pumnale Akinakes" 267-375 română
UCRAIN, Constantin Contribuția batalioanelor fixe regionale "Cluj" și "Someș" la luptele duse pentru eliberarea părții de nord-vest a Transilvaniei 283-289 română
PROTOPOPESCU, George O pagină de eroism românesc - Oarba de Mureș, 1944 291-301 română
KALMAR, Zoia Descoperiri eneolitice la Gilău (II) 305-320 română
TAKAKCS, Matilda, WINKLER, Iudita Săpăturile arheologice de la Cicău - așezarea Coțofeni - 321-340 română
MOLDOVAN, Victor, RADU, Dionisie Așezarea eneolitică de la Aruncuta 341-356 română
SOROCEANU, Tudor Materialien zur Bronze und Hallstattzeit Siebenburgens (II) 357-365 germană
GLODARIU, Ioan, STRÎMBU, Mihaela O nouă propunere de reconstituire a sanctuarului A de la Sarmizegetusa 377-386 română
FERENCZI, Geza, FERENCZI, Istvan Săpături noi în Cetatea Dacică de pămînt de la Porumbenii Mari (județul Harghita) 387-403 română
IAROSLAVSCHI, Eugen Studiu comparativ asupra compoziției fierului antic (rezltate preliminarii) 405-408 română
FERENCZI, Istvan Considerații în legătură cu castrele de marș romane din partea centrală a Munților Șurianului 409-412 română
ILIEȘ, Constantin Arme romane descoperite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 413-424 română
ALICU, Dorin Instalații de hypocaustum la Sarmizegetusa 425-435 română
ARDEVAN, Radu Praefactus Quinquennalis pro Imperatore 437-442 franceză
PISO, Ioan Epigraphica (XIII) - Inscriptions de Apulum 443-449 română
STOICOVICI, Eugen Metalografia unor doplome romane 451-454 română
BĂRBULESCU, Mihai Relieful "narativ" în Dacia 455-460 română
BENEA, Doina, POP, Constantin Un bronz roman de la Tibiscum 461-464 română
BOZU, Ovidiu, POP, Constantin O interesantă piesă română descoperită la Pojejena 465-467 română
PETOLESCU, Constantin Un tipar pentru vase cu figuri în relief de la Romula 469-473 română
STOICOVICI, Eugen, WINKLER, Iudita Studiu metalografic al unor monede 475-482 română
GUDEA, Nicolae Tezaurul monetar de la Răcășdia (II) din secolul IV-e.n. 483-490 română
ȚEICU, Dumitru Cîteva considerații pe marginea unor podoabe medivale 491-500 română
BUNTA, Magdalena Obiecte de podoabă din inventarul unui mormînt descoperit la Cluj 501-504 română
BRATU, I. Urbariul satului Dicănești (Possessio decanyest) la 1772 505-508 română
JUDE MARIA, Magdalena Sigilii sătești bănățene pe un document din 1826 509-513 română
BOTEZAN, Ioana, CUIBUȘ, Ileana Șase documente referitoare la activitatea lui Timotei Cipariu din anii 1849-1852 515-529 română
ARDOS ANNA, Maria, MIREL, Maria Considerații privind înființarea societăților culturale transilvănene Astra și Asociația Muzeului Ardelean 531-436 română
CORDOȘ, Nicolae, JUDE MARIA, Mafdalena Petiția juriștilor români transilvăneni din 1880 537-544 română
FAUR, Rafila, FAUR, Viorel Demersurile pentru constituirea reuniunilor învățătorilor români din Bihor (1888-1891) 545-554 română
ȘORA, Gheorghe Pagini inedite din jurnalul de tinerețe al lui Vasile Goldiș 555-574 română
GROZA, Liviu Testamentul generalului Ion Drăgălina 575-579 română
LASCU, Nicolae Români transilvăneni în lagărul de prizonieri de la Sulmona (Italia) în primul război mondial 581-583 română
BUNTA, Petru Opinia publică despre marele proces muncitoresc din 1928 de la Cluj (aspecte din presa vremii) (III) 585-608 română
POP, Viorica Piese de interior orășenesc transilvănean din secolele XVI-XVIII (mobilier, covoare) 609-626 română
CIPĂIANU ANA, Maria Piese de interior orășenesc transilvănean din secolele XVI-XVIII (ceramică, metale, broderii) 626-640 română
BUZILĂ, Adriana Biserica Adormirea Maicii Domnului din Lugoj - ctitorie a cnezilor romani din Banatul secolului al XVIII-lea 641-650 română
STRÎMBU, Mihaela Arhitectura civilă secesionistă în Cluj-Napoca 651-660 română
SABĂU, Nicolae Cîteva proiecte pentru statuia evestră a lui Avram Iancu din Cluj (1924-1926) 661-679 română
ALICU, Grațiana Circulația cărții vechi românești în județul Cluj (IV) 681-694 română
FURDUI, Titus O tipăritură românească veche în care se află un autograf atribuit lui Popa Șapcă 695-704 română
WINKLER, Iudita La mannaie romaine chez les Daces orientaux - Mihăilescu-Bîrliba Virgil 707-712 română
ALICU, Dorin La Suisse a l'epoque romaine - Bogli Hans 713-714 română
ALICU, Dorin A History of Roman Britain - Frere Sheppard 714-714 română
ALICU, Dorin, GUDEA, Nicolae Note critice în legătură cu lucrarea lui Nicolae Branga - Urbanismul în Dacia Romanp, Timișoara, 1980 715-732 română
GUDEA, Nicolae Die graberfelder von intercisa - Vago Eszter, Bona Istvan 733-736 română
WOLF, Iosif Repertoriul actelor oficiale privind Transilvania tipărite în limba română 1701-1847 - Răduțiu Aurel, Gymant Ladislau 737-738 română
WOLF, Iosif Erdely valtozo tarsadalma 1767-1821 - Csetri Elek, Imreh Istvan 738-739 română