Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
LAZAROVICI, Gheorghe Cîteva probleme privind sfîrșitul neoliticului timpuriu din nord-vestul României 13-30 română
GAIU, C., VASILIEV, Valentin Așezarea fortificată din prima vîrstă a fierului de la Ciceu - Corabia, jud. Bistrița-Năsăud 31-63 română
DAICOVICIU, Hadrian Le sanctuaire A de Sarmizegetusa regia 65-79 franceză
PISO, Ioan Epigraphica (XII) 81-89 română
MITRIFAN, Ioan Un altar dedicat Nemeselor 91-97 română
POP, Constantin Statuete romane de bronz din Transilvania 99-113 română
DIACONESCU, Alexandru, ISAC, Dan Aspecte ale artei provinciale romane la Gilău 115-1138 română
RUSU, Mircea Bodenstandige und Wandervolker im Gebiet Rumaniens 139-157 germană
JAMBOR, Petre Contribuții documentare privind unele așezări românești din vestul țării la începutul feudalismului 159-176 română
RUSU ADRIAN, Andrei Donjoane din Transilvania 177-197 română
GOLDENBERG, S. Aprovizionarea și politica de prețuri a unor orașe din Transilvania în secolele XVI-XVII 199-207 română
PAP, Francisc Orientarea central-europeană a comerțului clujean în prima jumătate a sec. XVII 209-218 română
BUNTA, Magdalena Contribuții la studiul produselor artistice ale glăjeriei de la Porumbacu de Sus (sec. XVII-XVIII) 219-239 română
BOTEZAN, Liviu Aspecte ale vînzării forței de muncă de către iobagii transilvăneni la începutul veacului al XIX-lea oglinditwe de conscripția czirakyană (II) 241-258 română
FIROIU, Dumitru Dreptul la organizare în Transilvania 259-276 română
VAJDA, Ludovic Istoria minieră și metalurgică din Transilvania în perioada de avînt capitalist 1867-1873 277-297 română
LEICU, Ioan Aspecte ale democratismului burghez și ale atitudinii ploretarialului față de el reflectate în opera lui C. Dobrogeanu-Gherea 299-312 română
GLODARIU, Eugenia Participarea tineretului universitar român din Austro-Ungaria la mișcarea memorandistă 313-322 română
ILOVAN, Vasile, TANCO, Teodor Atitudinea social-democrației și a populației săsești din județul Bistrița-Năsăud față de actul unirii Transilvaniei cu România 323-337 română
CIUBĂNCAN, Vasile Contribuții transilvănene la dezideratul național de apărare a graniției de vest a țării în perioada interbelică 339-357 română
TUȚU, Dumitru Politica militară externă a României în perioada septembrie 1939 - iunie 1941 (I) 359-378 română
CHIȘU, Ioan Falimentul programelor politice liberale după 23 August 1944 379-389 română
KALMAR, Zoia Descoperiri eneolitice la Gilău 393-416 română
KACSO, Carol Depozitul de bronzuri de la Băbeni 417-423 română
CIUGUDEAN, Horia Mormîntul dacic de la Blandiana (jud. Alba) 425-432 română
GLODARIU, Ioan Considerații privănd organizarea statului dac 433-439 română
PETRICĂ, Paul, URSUȚ, Dorin, WINKLER, Iudita Cîteva considerații geo-topografice privind traseul drumului roman Potaissa - Napoca, în sectorul Cluj-Napoca - Aiton 441-446 română
ALICU, Dorin Tehnici de construcție la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 447-461 română
PETOLESCU, Constantin Un basorelief al zeiței Diana 463-465 română
ISAC, Dan Importuri de terra sigillata la Napoca 467-481 română
VLASSA, Nicolae Interpretarea unor geme magice greco-egiptene 483-493 română
STOICOVICI, Eugen Cercetarea unor brățări de sticlă 495-500 română
DAICOVICIU, Beatrice Caracterul proprietății în epoca merovingiană 501-505 română
JAMBOR, Petre, MATEI, Ștefan Observații privind așezările fortificate din Transilvania în perioada feudalismului timpuriu 507-516 română
PORUMB, Marius Vechea biserică din Galda de Jos (jud. Alba), un monument al arhitecturii medievale românești din Transilvania 517-529 română
HAȚEGAN, Ioan O controversă istorică legată de incursiunea otomană din Banat în anul 1415 531-536 română
RÎPĂ-BUICLIU, Dan Gramatica latină a lui Gregorius Molnar. Contribuție la bibliografia românească veche 537-544 română
POP, Viorica Influențe stitistice în mobilierul transilvănean din secolul al XVI-lea 545-552 română
MATEI, Ștefan, PAP, Francisc Un tezaur monetar din sec. XVIII-XIX, găsit la Cluj-Napoca 553-566 română
DORDEA, Ion Un manuscris din veacul al XVIII-lea despre producția și comercializarea sării din Transilvania și Maramureș 567-575 română
GROZA, Liviu Participarea grănicerilor bănățeni la războaiele împotriva lui Napoleon 577-587 română
PĂLTĂNEA, Paul "Hora Ardealului" și Hora Unirii" în Banat și Transilvania 589-596 română
PROTOPOPESCU, George Aspecte majore ale artei militare românești în timpul războiului pentru independență (1977-1878) 597-606 română
BORUGĂ, Elena Activitatea despărțămîntului Bocșa al Astrei (1898-1918) 607-614 română
BUNTA, Petru Opinia publică despre marele proces muncitoresc din 1928 de la Cluj (aspecte din presa vremii) (II) 615-637 română
CIUPEA, Ioan Manifeste comuniste adresate tineretului, editate la Cluj în anii 1931-1933 639-645 română
JANITSEK, Andrei Restaurarea unui castron și a unei falere de argint 649-651 română
HICA-CÎMPEANU, Ioana Din colecțiile Muzeului de istorie al Transilvaniei. Donația Torma Karoly 653-665 română
ARDEVAN, Radu, SOMEȘFĂLEAN, Livia Asupra unui mazaic din Apulum 667-678 română
BOGDAN CĂTĂNICIU, Ioana Metodica cercetării ceramicii romane 679-685 română
WINKLER, Iudita Aplicarea matricei de incidență în studii de arheologie și numismatică 687-692 română
SOROCEANU, Alina, SOROCEANU, Tudor Cîteva observații prilejute de alcătuirea "Repertoriului de periodice conținînd articole de istorie veche, arheologie și muzeologie" 693-695 română
BRAICA, Gheorghe Călata - pagini de istorie 697-707 română
MÎNDRESCU, Gheorghe Elemente de Renaștere în arhitectura moldovenească din secolul XVI 709-734 română
CIPĂIANU ANA, Maria Brtoderii de tip oriental în colecția dev textile a Muzeului de Istorie al Transilvaniei 735-751 română
IGNA, Aurelia, IONIȚĂ, Ion Cercetări privind utilizarea unor fungicide pentru tratarea obiectelor de muzeu realizate din piele și blană 753-758 română
MÎRZA, Iacob, TATAI BALTĂ, Cornel Răspîndirea tipăriturilor românești vechi în Transilvania (mijl. sec. al XVII-lea - primele decenii ale sec. al XIX-lea) în lumina unui material arhivistic 759-768 română
ALICU, Grațiana Circulația cărții vechi românești în județul Cluj (III) 769-784 română
JUDE MARIA, Magdalena Sigilii poștale în Muzeul de istorie al Transilvaniei 785-787 română
ARDOS, Alexandru Cîteva piese inedite din colecția didactică Brassai Samuel 787-790 română
STRÎMBU, Mihaela Arhitectură civilă seccesionistă în Cluj-Napoca 791-810 română
CORDOȘ, Nicolae, MÎNDRUȚ, Stelian Bibliographische Beitrage zum Thema Geschichte der rumanisch-serbisch-slovwakischen Beziehungen von 1821 bis 1918 im Spiegel der rumanischen Geschichtureibung nach 1918 811-827 germană
MAXA, Adriana Colecția de artă plastică românească de la muzeul "Octavian Goga" din Ciucea 829-846 română
ZRĂNYI, Andrei Alt-Thuringen 849-852 română
SOROCEANU, Tudor Das Thronraumareal des Palastes von Knossos - Mirie Sieglinde 853-854 română
SOROCEANU, Tudor Bronzezeitliche Hortfunde in Suddeutschland - Stein Frauke 854-856 română
SOROCEANU, Tudor Katalog der vorgeschichtlichen Hortfunde in Suddeutschland - Steine Frauke 856-557 română
SOROCEANU, Tudor The Bronze Age in Europe - Coles J.M., Harding A.F. 857-859 română
SOROCEANU, Tudor Cana a Valaliki - probrebista zo starsej doby bronzovej - Pastor Jan 859-864 română
SOROCEANU, Tudor Vycapy - Opatovce - Tocik Anton 864-865 română
SOROCEANU, Tudor Praistorijska Karaburma II - nekropola bronzanog doba - Todorovic Jovan 866-867 română
SOROCEANU, Tudor Bronze II-III (Mont). Civilisation lusacienne 867-868 română
SOROCEANU, Tudor Stufengliederrung und Chronologie des Graberfelddes der Lausitzer Kultur in Kietrz - Gedl Marek 868-872 română
GLODARIU, Ioan O noua carte închinată civilizației dacice 873-875 română
BĂRBULESCU, Mihai Civilizația fierului la daci (sec II î.e.n - I e.n) - Glodariu I., Iaroslavschi E. 877-878 română
ALICU, Dorin, GUDEA, Nicolae Aspecte și permanențe traco-romane - Branga N. 879-886 română
BERCIU, Ion Două monografii referitoare la antichitătile descoperitela Ulpia Traiana Sarmizegetusa 887-888 română
ALICU, Dorin A Catalogue of the Lamps in the British Museum (II) 889-889 română
SOROCEANU, Alina Introduzione allo studio della ceramica Romana -Caretta Laira, de Carolis Ernesto, Gazzetti G., Ghini Giuseppina, Incitti Mauro 891-894 română
SOROCEANU, Alina Ceramiques communes Gallo-Romaines d'Aquitaine - Santrot Marie-Helene, Santrot Jacques 894-901 română
SOROCEANU, Alina Ceramica romana: tipologia y clasificacion - Beltran Lloris Miguel 901-903 română
PROTOPOPESCU, George Romania în primul război mondial - Atanasiu Victor, Iordache Anastasie, Iosa Mircea, Oprea Ion, Oprescu Paul 905-911 română
LASCU, Nicolae Prof. Teodor Naum și clasicismul antic 913-918 română
HOREDT, K. Koloman Keresztes 919-919 română