Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
VASILIEV, Valentin Pumnalele akinakes din Transilvania .11-37 română
ISAC, Dan Ala Siliana C.R. torquata et armillata în Dacia 39-67 română
PISO, Ioan Carrieres senatoriales (II) 69-86 franceză
ARDEVAN, Radu Les lecticaires a Ulpia Traiana Sarmizegetusa 87-92 franceză
ALICU, Dorin, POP, Constantin Hermes-Mercurius la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 93-100 română
BĂRBULESCU, Mihai, CĂTINAȘ, Ana Cella vinaria de la Potaissa 101-126 română
SANIE, Silviu Diadema de aur de la Tyras 127-140 română
BODOR, Andrei, WINKLER, Iudita Un atelier de artizanat la Dierna (Orșova) 141-155 română
HICA-CÎMPEANU, Ioana Riturile funerare în Transilvania, de la sfîrșitul secolului al III-lea e.n. pîna în secolul al V-lea e.n. 157-170 română
VLASSA, Nicolae Piese paleocreștine inedite din Dacia intracarpatică 171-188 română
RUSU, Mircea Aspecte ale relațiilor dintre romanitatea orientală și slavi 189-200 română
NIEDERMAIER, Paul Geneza centrului istoric clujean în lumina planimetriei sale 201-213 română
JAMBOR, Petre Nobilii de Dăbîca și relațiile cu Țara Românească în veacul al XIV-lea 215-224 română
MÎNDRESCU, Gheorghe Activitatea lui Petrus Italus de Lugano 225-234 română
PAP, Francisc Comerțul Clujului cu orașele Slovaciei Slovaciei de astăzi (1599-1637) 235-249 română
BUNTA, Magdalena Meșteșugari habani în Transilvania. Activitatea, rolul și importanța lor în economia Transilvaniei secolului al XVII-lea 251-269 română
HALASU, Adriana Contribuții la problema morfologiei unor piese de argintărie feudală 271-293 română
GUY MARICA, Viorica, TATAI-BALTĂ, Cornel Surse iconografice și stilistice ale unor teme figurative din xilogravira românească (secolele XVI-XIX) 295-324 română
WOLF, Iosif Problematica românească în istoriografia săsească (1790-1848) 325-335 română
BOTEZAN, Liviu Aspecte ale vînzării forței de muncă de către iobagii transilvăneni la începutul veacului al XIX-lea oglinditwe de conscripția czirakyană 337-355 română
PANTEA, Aurel Contribuții la problema formării conștinței naționale în mișcarea muncitorească din Transilvania 357-369 română
BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Aspecte ale insurecției naționale armate, antifasciste și antiiperialiste din august 1944 371-385 română
JUNGBERT, Bela Repertoriul localităților cu descoperiri paleolitice din Transilvania (II) 389-410 română
FERENCZI, Geza, FERENCZI, Istvan Observații de topografie arheologică în partea superioară a Depresiunii Homoroadelor (jud. Harghita) între anii 1957-1978 411-430 română
CRISTEA, N., LAZAROCICI, Gheorghe Contribuții arheologice la istoria străveche a comunei Ulioara de Jos - Ciunga (jud. Alba) 431-446 română
IAROSLAVSCHI, Eugen, LAZAROVICI, Gheorghe Vestigii arheologice din bazinul Carașului 447-464 română
PĂIUȘ, Gheorghe, TAKACS, Matilda, WINKLER, Iudita Săpăturile arheologice de la Cicău 465-479 română
GUMĂ, Marian O nouă descoperire hallstatiana timpurie la Moldova Nouă 481-493 română
DAICOVICIU, Hadrian Între originalitate și adevăr 495-505 română
TRYNKOWSKI, Jan Încă odată despre "Decebalus per Scoliro" 507-512 română
MOGA, Vasile Piese de argint din cetatea dacică de la Piatra Craivii 513-518 română
DĂRĂBANȚ, Maria Ceramica dacică pictată cu motive vegetale, geometrice și zoomorfe 519-543 română
DIACONESCU, Alexandru Un fragment de stelă din Dacia Porolissensis cu reprezentarea banchetului funerar 545-549 română
SOROCEANU, Alina Tipologia ceramicii romane din templul lui Liber Pater de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 551-576 română
PETRE-GOVORA, Gheorghe Așezările rurale din secolele II-IX descoperite în jud. Vîlcea 577-592 română
DAICOVICIU, Beatrice Accepțiunile termenului villa în izvoarele merovingiene 593-597 română
JAMBOR, Petre, MATEI, Ștefan Incinta fortificată de la Cluj-Mănăștur (sec. IX-XIV) 599-620 română
PORUMB, Marius Două ctitorii românești din secolul al XV-lea: biserica Sfîntul Gheorghe și mănăstirea Lupșa 621-632 română
POP, Viorica Dulapuri baroce în colecția de istorie a farmaciei din Cluj-Napoca 633-638 română
NEAMȚU, Alexandru Mari incendii în districtul Bistriței în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 639-657 română
SABĂU, Nicolae Mathias Veress restaurator? 659-668 română
BOTEZAN, Ioan Activitatea tipografică a lui Timotei Cipariu între anii 1835-1865 669-689 română
HOPÎRTEAN, A., JUDE MARIA, Magdalena Sigilii sătești transilvănene în Muzeul de istorie din Turda 691-698 română
GLODARIU, Eugenia Activitatea secției române a Federațiunii inrternaționale a studenților "Corda fratres" 699-707 română
BRAICA, Gheorghe Contribuția localității Măgău (jud. Cluj) la lupta pentru eliberare națională 709-716 română
BUNTA, Petru Opinia publică despre marele proces muncitoresc din 1928 de la Cluj (aspecte din presa vremii) 717-738 română
VASILIEV, E. Despre lecția de istorie la muzeu 741-746 română
CIPĂIANU ANA, Maria Ancheta "S.P.V. 1977" la Muzeul de istorie al Transilvaniei. Rezultate și concluzii 747-764 română
IGNA, Aurelia Conservarea unor resturi lemnoase și textile, carbonizate, descoperite într-o locuință dacică 765-772 română
IGNA, Aurelia, PETRESCU, Iustinian Analiza resturilor lemnoase provenind din cella vinaria de la Potaissa 773-777 română
LUKACS MARIA, Elisabeta Probleme de restaurare ridicate de un vas de ceramică roman 779-783 română
PETRICĂ, Paul, URSUȚ, Dorin Pentru o mai mare precizie a ridicărilor expeditive de topografie arheologică 785-790 română
ALICU, Grațiana Circulația cărții vechi românești în județul Cluj (II) 791-808 română
ARDOS ANNA, Maria, MIREL, Maria Date privitoare la organizarea bibliotecii de specialitate a colecției de numismatică și antichități a "Muzeului Ardelean" 809-825 română
ARDOS, Alexandru Colecția didactică Brassai Samuel din Cluj-Napoca 827-838 română
LAZAROVICI, Gheorghe Die linienbandkeramik in der Grossen Ungarischen Tiefebene - Kalicz N. 841-844 română
LAZAROVICI, Gheorghe Oxcarovo. Praistoriceska seliscina moghila - Todorova Henrieta 844-846 română
LAZAROVICI, Gheorghe Das kupferzeitliche Graberfeld von Tiszavalk-Kenderfold - Patay Pal 846-847 română
SOROCEANU, Tudor Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei. Cultura pretracică și tracică - Bader Tiberiu 849-854 română
SOROCEANU, Tudor Die Messer in Italien - I coltelli nell'Italia continentale - Bianco Peroni Vera 854-859 română
SOROCEANU, Tudor Mitteleuropaische Bronzezeit 860-861 română
SOROCEANU, Tudor Die Nadel in Niedersachsen 861-862 română
SOROCEANU, Tudor Contribuții arheologice la istoria tracilor timpurii - Morintz Sebastian 862-966 română
SOROCEANU, Tudor Die sucheln in Romanien 866-669 română
SOROCEANU, Tudor Studien zur Lausitzer Kultur 869-870 română
SOROCEANU, Tudor Studien zu sudpolnischen Wehranlagen 871-972 română
FERENCZI, Istvan Oppida: The beginnings of urbanisation in barbarian Europe 873-881 română
PISO, Ioan Die romischen inschriften Ungarns - Barkoczi Laszlo, Mocsy Andras 883-884 română
WINKLER, Iudita Der Geldumlauf der romischen provinzen im Donaugebiet - Fitz Jeno 885-891 română
GUDEA, Nicolae Der spatromische Limes zweischen Esztertgom und Szentendre - Soproni Sandor 893-896 română
SOROCEANU, Alina The Roman pottery industry of the Oxford region 897-899 română
SOROCEANU, Alina Roman pottery studies in Britainand beyond 899-900 română
BUNTA, Magdalena Zinngiessermarken in Ungarns - Weiner Piroska 901-903 română
WOLF, Iosif Incercare de istorie românească - Filstich Johann 905-907 română
WOLF, Iosif Catalogul manuscriselor românești B.A.R. 1-1600 907-908 română
WOLF, Iosif Studii de istoria și cociologia culturii române ardelene din secolul al XIX-lea. Vol. II - Marica G. 908-909 română
WOLF, Iosif Scrieri. De la idealul luminării la idealul național - Bojică Damaschin 909-911 română
WOLF, Iosif The establishment of the Balkan national states - Jelavich Barbara 911-913 română
WOLF, Iosif Unirea din 1918 și poziția șvabilor bănățeni 913-915 română
WOLF, Iosif Consiliul național roman din Blaj (noiembrie 1918 - ianuarie 1919). Protocoale și acte 915-916 română
DAICOVICIU, Hadrian Retrospectivă 917-922 română