Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
PROTOPOPESCU, George Momente epocale ale luptei poporului român pentru libertate, dreptate socială și independență națională III-IX română
JUNGBERT, Bela Repertoriul localităților cu descoperiri paleolitice din Transilvania (I) .1-17 română
VLASSA, Nicolae Problema existenței ecvidelor domestice în cadrul culturii Vinca - Turdaș 19-47 română
CIUGUDEANU, Horia Săpăturile de salvare de la Aiud- "Cetățuie" 49-62 română
ANDRIȚOIU, Horia Contribuții la cunoașterea culturii Otomani din Sud-Vestul Transilvaniei 63-83 română
FERENCZI, Geza, FERENCZI, Istvan Cercetări de topografie arheologică în bazinul superior al Tîrnavei Mari între anii 1957-1970 85-99 română
VASILIEV, Valentin Despre interpretarea pumnalelor akinakes descoperite pe teritoriul României 101-106 franceză
SUCEVEANU, Alexandru Unele reflexii în legătură cu regatul șui Burebista 107-114 română
DAICOVICIU, Hadrian Miscellanea epigraphica 115-124 română
KOLENDO, Jerzy Un romain d'afrique eleve dans le pays des cistoboces. Apropos ce LIL VIII 14667 125-130 română
PETCULESCU, Liviu Un fragment de diplomă militară de la Micia 131-133 română
POP, Constantin Statui imperiale de bronz în Dacia Romană 135-165 română
ARDEVAN, Radu Le college des fabres a Ulpia Traiana Sarmizegetusa 167-172 franceză
ALICU, Dorin Templul zeiței Nemesis de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 173-177 română
PISO, Ioan Epigrafica (X) 179-187 română
LUCA, Claudia, MILEA, Zaharie Onomastica inscripțiilor de la Potaisa 189-194 română
CĂTINAȘ, Ana Noi descoperiri romane pe Dealul Zinelor - Turda 195-200 română
HOPĂRTEAN, Ana, LUCA, Claudia, MILEA, Zaharie Noi contribuții privind necropola romană de la Potaissa 201-206 română
CĂTINAȘ, Ana, HOPĂRTEAN, Ana Două monumente funerare fragmentare descoperite la Potaissa 207-211 română
MOGA, Vasile, POP, Roman Descoperiri arheologice la Ampelum 213-218 română
BĂRBULESCU, Mihai Cultul lui Hercules în Dacia Romană (II) 219-233 română
BENEA, Doina Die V. mekedonischw legion auf den nordlichen Sonaulimes im 3-4 Jahrhundert 235-244 germană
STOICOVICI, Eugen Atelier de sticlă rubin la Dierna (Orșova) 245-250 română
ISAC, Dan Monede postaureliene de la Gilău 251-254 română
IAROSLAVSCHI, Eugen, LAZAROVICI, Gheorghe Așezări de secol IV în Sudul Banatului 255-261 română
PĂIUȘ, Gheorghe, TAKACS, Matilda, WINKLER, Iudita Așezarea prefeudală de la Cicău, jud Alba 263-272 română
GEORGESCU, P., GEOROCEANU, M., LISOVSCHI-CHELEȘANU, C Cercetări asupra faunei din așezarea Cicău - "Săliște" 273-286 română
HICA-CÎMPEANU, Ioana Un grup de morminte din secolul al VII e.n. la Iclid (jud. Cluj) 287-294 română
ȚEICU, Dunmitru, UZUM, Ilie Cuptorul de ars ceramică descoperit în așezarea feudală timpurie de la Gornea - "Țărmuri" 295-305 română
PORUMB, Marius Biserica otodoxă din Gîrbova de Sus (jud. Alba) Un vechi monument de arhitectură medievală românească 307-310 română
EDROIU, Nicolae Un sigil inelar cu inscripție slavonă în colecțiile Muzeului de istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca 311-313 română
BUNTA, Magdalena, KATONA, Imre Cronica Habană de la Cluj 315-330 română
IAMBOR, P., PAP, F. Tezaurul monetar din sec. XVI-XVII de la Cluj-Napoca (conservator) 331-447 română
PAP, Francisc Rute comerciale și localități transilvane în comerțul Clujului cu produse agricole și vite (prima jumătate a sec. XVII) 349-358 română
HALASU, Adriana O siglă de meșter - doi argintari transilvăneni din secolul al XVII-lea 359-365 română
CIPĂIANU ANA, Maria On a medieval enbroidery belonging to the history museum of Transilvania 367-379 engleză
POP, Viorica Lăzi de zestre din secolele XVII-XVIII în Muzeul de Istorie al Transilvaniei 381-385 română
BELU, Sabin Noi contribuții la istoria satelor din Munții Apuseni 387-395 română
ARDOS, Alexandru O vioară de meșter 397-399 română
ALICU, Grațiana Circulația cărții vechi românești în județul Cluj (I) 401-410 română
GYEMANT, Ladislau O tipăritură românească necunoscută din vremea războiului ruso-austro-turc din anii 1787-1792 411-413 română
NEAMȚU, Alexandru Un prroiect din anul 1789 privind contruirea unei "fabrici de sodă" în Transilvania 415-429 română
WOLF, Iosif Începuturile presei cultural-științifice din Transilvania : "Siebenburgische Quartalschrift" (1790-1801) 431-445 română
GROZA, Liviu Unele aspececte privind organizarea regimentului grăniceresc din Caransebeș 447-460 română
CRIȘAN, Eva Aspecte din asistența medicală a muncitorilor feroviari în sec. XIX 461-465 română
JUDE MARIA, Magdalena Sigilii sătești transilvănene din secolul al XIX-lea 467-480 română
DRĂGOI, Livia Mikos Siko, portretist din Transilvania (sec. XIX) 481-487 română
BOTEZAN, Ioana Un document sin anul 1861 privind stradaniile românilor din Transilvania de a cucerii drepturi politice 489-494 română
BONA, Petru Traian Doda - luptător pentru drepturile naționale ale românilor bănățeni 495-499 română
GLODARIU, Eugenia Aportul femeilor din Transilvania la mișcarea memorandistă 501-509 română
PROTOPOPESCU, George Conceptul de artă militară în principalele bătății date de români pentru apărarea independdenței și suveranității naționale 511-530 română
BORUGĂ, Elena Contribuția lui Traian Vuia la lupta pentru unitatea națională, oglindită în articolele publicate în revista "La Transylvanie" (1918-1919) 531-543 română
IANCU, Gheorghe Activitatea consiliului dirigent privind reglementarea comerțului și aprovizionarea populației (1918-1920) 545-560 română
NISTOR, Ioan Proiectul unui volum omagial închinat aniversării a 175 de ani de la înfințarea școlilor din Blaj 561-566 română
BRATU, Ioan, HERCHI, Iosif Aspecte ale climatului revoluționar ddin județul Bihor în perioada 1928-1933. Conflictele de muncă 567-581 română
BUNTA, Petru Procesele intentate de către autoritățile hortyste comuniștilor din partea de Nord a Transilvaniei (1941-1944) 583-602 română
TUȚU, Dumitru Tratative și conflicte ale guvernului și burgheziei române pentru ieșirea din războiul dus alături de Germania hitleristă 603-616 română
VAJDA, Ludovic Oamenii muncii din Cluj în luptă, sub conducerea P.C.R. pentru instaurarea puterii democrat-populare (11 octombrie 1944 - 6 martie 1945) 617-632 română
HĂGAN, Trofin Minerii din Maramureș în procesul refacerii economiei naționale (12945-1947) 633-645 română
ARDOS ANNA, Maria "Prietenii muzeului" - un experiment reușit al Muzeului de Istorie al Transilvaniei 647-651 română
IGNA, Aurelia Restaurarea și conservarea unui fragment de leasă dacică de la Șercaia, județul Brașov 653-658 română
BRĂGAN-BULARDA, Mihai, IGNA, Aurelia, KISS, Ștefan, RĂDULESCU, Daniela Evidențierea biodeteriorării unor monumente de piatră din incinta Muzeului de Istorie al Transilvaniei, pein activității enzimatice 659-664 română
LUKACS MARIA, Elisabeta Recuperarea prin restaurare a unui pahar de sticlă din epoca romană 665-668 română
LAZAROVICI, Gheorghe Neoliticul Transilvaniei - studii, articole, note - Vlassa N. 669-670 română
LAZAROVICI, Gheorghe Obre II - A neolithic of the Butmir group at Gornje Polje 671-673 română
SOROCEANU, Tudor Cultura Baden in Romania - Roman P., Nemeti I. 675-676 română
SOROCEANU, Tudor Untersuchungen zu den Bestattungssitten der ausbenden Kupfer und der fruben Bronzezeit . Primas M. 677-680 română
SOROCEANU, Tudor Kultura unierycka w Polsce - tom I - Sarmowska Wanda 680-684 română
SOROCEANU, Tudor Pamiatniki epohi bronzi - Dergacev A.V. 685-685 română
SOROCEANU, Tudor Bronzovîie predmeti XIII-VIII vv. Do n.e. dnestrovo-prutskovo mejdurecia - Dergacev A.V. 685-686 română
SOROCEANU, Tudor Depozitele de bronzuri din România - Petrescu-Dîmbovița Mircea 686-689 română
SOROCEANU, Tudor Beitrage zur regionalen und chronologischen Gliderung der alteren Hallstattiszweit an der unteren Donau - Hansel B. 691-692 română
WINKLER, Judita Bibliographia numismatzicae hungaricae - Fejer M 693-694 română
BUNTA, Magdalena La formation et le development des metiers au moyen age (Ve-XIV siecles) 695-696 română
WOLF, Iosif Școala ardeleană - mișcare ideologică nașională iluministă - Lungu Ion 697-699 română
WOLF, Iosif Studii de istoria și sociologia culturii române ardelene din secolul al XIX-lea - Marica E. 699-701 română
WOLF, Iosif Cultura română în civilizația europeană modernă 702-703 română
LAZAROVICI, Gheorghe Profesorul Vladimir Milojcic (1918-1978) 704-705 română
SOROCEANU, Tudor Nicolae Gostar (1922-1978) 707-709 română