Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
MEDELEȚ, Florin În legătură cu expediția întreprinsă de Alexandru Macedon la Dunăre în 335 î.e.n. 13-22 română
GLODARIU, Ioan Sistemul defensif al srtatului dac și întinderea provinciei Dacia 23-38 română
PISO, Ioan Carrieres senatoriales (III) 39-57 franceză
ALICU, Dorin, DAICOVICIU, Hadrian Edificii de cult la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (II) 59-74 română
JAMBOR, Petre Drumuri și vămi ale sării din Transilvania în perioada feudalismului timpuriu 75-86 română
POP IOAN, Aurel Realități medievale românești în Țara Hațegului reliefate prin analiza diplomatică a unor documente din secolele XIV-XV 87-92 română
PAP, Francisc Orientarea balcano-otomană și mediteraniană în comerțul clujean (prima jumătate a sec. XVII) 93-104 română
PĂIUȘAN, Radu Ioan Bălaș - viceprefectul prefecturii "Auraria Gemina" în timpul revoluției românilor transilvăneni din 1848-1849 105-119 română
MILIN, Miodrag Mișcarea nașională română din Banat în contextul luptei naționale romane antidualiste (1880-1894) (II) 121-134 română
MÎNDRUȚ, Stelian Aspecte ale luptei pentru emancipare națională și socială a popoarelor din Ungaria dualistă la granița sec. XIX-XX 135-153 română
BODEA, Gheorghe Date noi despre uniunea tineretului muncitor din Ardeal și Banat - 1921-1923 (I) 155-174 română
ȘTIRBAN, Marcel Omagiu marelui om politic și diplomat român Nicolae Titulescu 175-186 română
BATHORY, Ludovic Lupta muncitorilor de la uzinele de fier ale statului din Hunedoara pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai (1919-1940) (II) 187-203 română
CIUBĂNCAN, Vasile Apărarea frontierei de vest a României deziderat național. Adeziuni clujene interbelice (II) 205-218 română
KALMAR, Zoia, LAZAROVICI, Gheorghe Discuții pe marginea legăturilor cronologice și culturale între grupul Iclod și cultura Tisa 221-245 română
KALMAR, Zoia Descoperiri eneolitice la Gilău (III) 247-252 română
CUCOȘ, Ștefan Începuturile perioadei de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului în zona subcarpatică a Moldovei 253-260 română
VASILIEV, Valentin În legătură cu unele opinii referitoare la Hallstattul D în Transilvania 261-269 română
IAROSLAVSCHI, Eugen Despre cîteva podoabe dacice dintr-un muzeu britanic 271-274 română
MOGA, Vasile În legătură cu o descoperire arheologică recentă din cetatea dacică de la Călîlna (kid. Alba) 275-278 română
FERENCZI, Geza, FERENCZI, Istvan Săpături arheologice în burgul roman de la Ocland (jud. Harghita) 279-285 română
ARDEVAN, Radu Nocturunu napocensis 287-290 franceză
PETCULESCU, Liviu Obrăzare de coifuri romane din Dacia 291-300 română
POP, Constantin, VLĂDESCU, Cristian Piese sculpturale romane în muzeul militar central 301-306 română
BONA, Petru, PETROVSZKI, Richard, POP, Constantin Bronzuri figurative în Dacia Romană: un tip iconografic inedit 307-310 română
BONA, Petru, PETROVSUKI, Maria, PETROVSZKI, Richard Tibiscum - Cercetări arheologice (I) (1976-1979) 311-330 română
RUPRECHTSBERGER, Erwin Eine bemerkung zur Terra Sigillata aus Apulum 331-335 germană
BENEA, Doina Capsule romane pentru protejarea sigiliilor descoperite la Tibiscum 337-344 română
ALICU, Dorin, NEMEȘ, Emil Obiecte de os descoperite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 345-365 română
VLASSA, Nicolae O gemă magică din transilvania cu o temă iconografică rară 367-374 română
BĂLĂNESCU, Dana Un nou tezaur cu monede romane imperiale din secolul IV descoperit la Moldova Veche (jud. Caraș-Severin) 375-385 română
MATEI, Ștefan Al treilea mormînt princiar de la Apahida 387-392 română
BOZU, Ovidiu, ȚEICU, Dumitru Cruce-Engolpion descoperită la Moldova Veche 393-395 română
BUNTA, Magdalena Clătoriile calfelor de aurari mijloc de diuzare a formelor și tehnicilor de ornamentare 397-404 română
POP, Viorica Breasla tîmplarilor din Cluj în secolul al XVII-lea (Partea I) 405-410 română
CERNEA, Elena, PRODAN, D. O primă formă a lui Supplex Libellus 411-427 română
GROZA, Liviu Participarea generalului Mihai Trapșa la lupta de la Custozza (1866) 429-440 română
CIPĂIANU, George Contribuții documentare la istoria presei românești din Austro-Ungaria (1867-1874) 441-453 română
BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Primele statute ale mișcării muncitorești din Transilvania 455-462 română
IZSAK, Samuel Farmaciști români din Transilvania și Banat (studiu preliminar) 463-473 română
GIURA, Lucian, STOIA, Mircea Aspecte privind viața și activitatea lui Cornel Diaconovich (1856-1923) 475-486 română
GLODARIU, Eugenia Elena Pop Hossu-Longin și mișcarea feministă din Transilvania 487-496 română
WINKLER, Iudita Drumul roman Napoca - Potaissa (II) 487-489 română
PETRICĂ, Paul, URSUȚ, Dorin Scurtă analiză topometrică a sectorului de drum roman cuprins între km 8+750 și intrarea în municipiul Turda 491-492 română
JUDE MARIA, Magdalena Preocupări economice ale "Astrei" în despărțămîntul Diciosînmărtin 497-500 română
COMȘA, Daniela Consiliul Național Român din comuna Cheja, jud. Mureș 501-508 română
PĂUN, Nicolae Aspecte socio-economice ale orașului Cluj, în contextul dezvoltării româniei în perioada 1922-1928 509-520 română
ARDOS ANA, Maria, BUNTA, Petru Procesele antifasciste din anii 1935 și 1937 de la Cluj și opinia publică (aspecte din presa vremii) 521-539 română
JUNGBERT, Bela Repertoriul localităților cu descoperiri paleolitice din Transilvania (III) 543-555 română
FERENCZI, Istvan, PETICĂ, Mihai Cercetări de topografie arheologică în județul Mureș (partea I-a) 557-584 română
STOICOVICI, Eugen Analiza microscopică a unor probe de pămînt ars 585-386 română
HICA-CÎMPEANU, Ioana Din colecțiile Muzeului de istorie al Transilvaniei. Donația Torma Karoly 593-605 română
OPRIȘ, Ioan Comisiunea Monumentelor Istorice - Secția pentru Transilvania și promovarea cercetării epocii dacice 607-616 română
IGNA, Aurelia, PETRESCU, Iustinian Investigări biologice în sectorul cercetării istorice (III) - Analiza părților lemnoase provenind dintr-un butoi dacic (sec. I e.n) de la Grădiștea Muncelului 617-620 română
MÎNDRESCU, Gheorghe Frontonul renaștere al Bisericii Evanghelice din Bistrița 621-626 română
CIPĂIANU ANA, Maria O piesă vestimentară brodată din secolul al XVIII-lea 627-641 română
ARDOS, Alexandru Un ceas muzical din sec. XVII-XVIII în colecția Muzeului de Istorie al Transilvaniei 643-652 română
NEAMȚU, Undina, STÎMBU, Mihaela Monumente uitate ale arhitecturii de azi 653-659 română
CIUPEA, Ioan Bonuri și bilete de casă aflate în colecțiile Muzeului de Istorie al Transilvaniei 661-665 română
ARDOS ANA, Maria, MIREL, Maria Documente privitoare la situația materială a Muzeului Ardelean la începutul sec. XX 667-671 română
ALICU, Grațiana Circulația cărții vechi românești în județul Cluj (V) 673-685 română
IOAN, Mircea Tipărituri apărute la Blaj în primii 25 de ani de activitate a tipografiei (1747-1771) relevate de un document de epocă 687-693 română
ANDEA, Avram, ANDEA, Susana Date despre cartea românească veche din județele Cluj și Bistrița-Năsăud 695-708 română
ATUDOREI, Vania, IGNEA, Aurelia Considerații aupra aeromicroflorei expoziției de bază și a depozitelor Muzeului de Istorie al Transilvaniei 709-716 română
SOROCEANU, Tudor Pam'jatnik pozdnego Tripol'ja (Opît sistematizații) - Dergacev Anisimovici Valentin 719-719 română
SOROCEANU, Tudor Arstskij nekropol - Hacacatrjan S.T. 721-721 germană
SOROCEANU, Tudor Statornicie și continuitate. Repertoriul arheologic al județului Vaslui - Coman G. 722-723 română
SOROCEANU, Tudor Prahistorische Kunst in der Slowakei - Paulik Josef 723-724 română
SOROCEANU, Tudor Nitriansky Hradok-Zemecek. Bronzezeitliche befestigte Ansiedlung der Mad'arovce.Kultur - Tocik Anton 724-725 română
SOROCEANU, Tudor Contribuții la istoria tracilor din nord-vestul României. Așezarea wietenberg de la Derșida - Chidioșan N. 727-735 română
BĂRBULESCU, Mihai Cultele orientale în Dacia romană. 1. Cultele siriene și palmiriene 747-748 română
GUDEA, Nicolae The southern Cemetery of Matrica - Topal Judith 749-749 română
GUDEA, Nicolae Civilizație romană la est de Carpați și romanitatea pe teritoriul Moldovei - Sanie Silviu 752-754 română
SOROCEANU, Alina Roman Cemeteries on the territory of Pecs (Sopianae) 755-756 română
HICA-CÎMPEANU, Ioana Avar Cemeteries in County Baranya. Cemeteries of the Avar Period (567-829) in Hungary 763-764 română
HICA-CÎMPEANU, Ioana Das awarenzeitliche Braberfeld von Kiskore - Garam Eva 764-765 română
JAMBOR, Petre Das mittelalterliche Dominikanerkloster in Buda - Gyurky Katalin 767-768 română
STRÎMBU, Mihaela La pulitura dei materiali lapidei da costruzione a scultura metodi industriali e di restauro - Lazzarini Lorenzo 773-775 română
DAICOVICIU, Hadrian Moștenirea lui Vasile Pârvan 777-778 română
GUY MARICA, Viorica Academicianul Virgil Vătășianu la 80 de ani 779-780 română
PAP, Francisc Un solitar - O pildă. Academicianul David Prodan la 80 de ani 781-783 română
LAZAROVICI, Gheorghe Hortensia Dumitrescu (1901-1982) 785-787 română
BODOR, Andrei Dumitru Tudor (1980-1982) 789-791 română
DAICOVICIU, Hadrian Gheorghe Matei (1900-1982) 793-793 română