Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
PROTOPOPESCU, George Sub steagul independenței, spre noi victorii III-IX română
JUNGBERT, Bela Cîteva considerații privind unele forme de unele bifaciale paleolitice .1-11 română
IGNAT SAVA, Doina Probleme ale neoliticului din nord-vestul României 13-21 română
LAZAROVICI, Gheorghe Inventarul a două monumente neolitice de la Cluj-Napoca 23-28 română
FEURDEAN, Nicolae, RADU, Dionisie Așezarea neolitică de la Gîrbău (jud. Cluj) 29-41 română
CIUGUDEANU, Horia Noi contribuții la cercetarea necropolelor tumulare din Munții Trascăului și ai Bedeleului 43-56 română
KACSO, Carol Toporul de bronz de la Oarța de Sus 57-62 română
MATEI, Alexandru Akinakes-ul de bronz de la Firminiș 63-71 română
FERENCZI, Istvan Problema așezărilor civile dacice din Munții Orăștie din punct de vedere geografic 73-80 română
IAROSLAVSCHI, Eugen, ROȘU, Petru Cîteva noi așezări dacice pe Valea Cucuișului 81-94 română
GLODARIU, Ioan Aspecte ale politicii demografice romane în zona de sud a Transilvaniei 95-109 română
POP, Constantin Signa militaria de bronz în Dacia romană 111-131 română
BENEA, Doina Cîteva considerații cu privire la topografia Drobetei în secolele II-III 133-145 română
MOGA, Vasile Quattuorvirii municipiilor apulense 147-151 română
ALICU, Dorin Corridenda la Roman Lamps from Sarmizegetusa 153-154 română
PISO, Ioan, RUSU, Adriana Un relief din Sarmizegetusa cu reprezentarea lui Silvanus și a nouă Silvane 155-158 română
NEMEȘ, Emil, POP, Constantin Teracote cu Venere la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 159-161 română
ISAC, Dan Venus de la Gilău. Aspecte de iconografie romană provincială 163-170 română
FERENCZI, Istvan În legătură cu restaurarea statuetei "Venus de la Gilău" (addenda) 171-172 română
BĂRBULESCU, Mihai Cultul lui Hercules în Dacia romană (I) 173-194 română
BLĂJAN, Mihai, MOGA, Vasile Un bronz roman în Muzeul de Istorie din Mediaș (jud. Sibiu) 195-199 română
DAICOVICIU, Hadrian Un fragment ceramic cu inscripție de la Porolissum 201-204 română
VLASSA, Nicolae O nouă plăcuță de aur gnostică de la Dierna 205-219 română
HICA-CÎMPEANU, Ioana Cu privire la unele morminte romane tîrzii de la Napoca 221-237 română
BARNEA, Alexandru, OPAIȚ, Andrei O lucernă de bronz unicat în Romania 239-343 română
PĂIUȘ, Gheorghe, TAKACS, Matilda, WINKLER, Iudita Necropola avară de la Cicău 269-283 română
GEOROCEANU, M., GEOROCEANU, P., LISOVSCHI-CHELEȘANU, C. Studiul osteologic al unui schelet de cal dintr-un norvînt avar din Transilvania 285-294 română
FERENCZI, Geza, FERENCZI, Istvan Săpături arheologice la Mugeni. Studiu preliminar (III) 295-304 română
DAICOVICIU, Beatrice Dispariția termenului "nobiles" în izvoarele merovingiene 305-308 română
JAMBOR, Petre În legătură cu localizarea cetății Sînmiclăuș ( Turda) 309-314 română
NIEDERMAIER, Paul Turda. Dezvoltarea urbanistică a unui centru minier pînă în sec. XVII 315-336 română
GUNDISCH, Konrad Cel mai vechi registru de socoteli al orașului Bistrița (1561, 1462) 337-348 română
BAUMANN, Victor Cîteva precizări reultate din cercetarea monumentului paleocreștin din comuna Niculițel (jud. Tulcea) 345-267 română
BUNTA, Magdalena Aurarii clujeni și operele lor (sec. XVI-XVII) (II) 349-370 română
PAP, Francisc Schimbul de mărfuri între Cluj și Polonia în registrele vamale clujene (1599-1637) 371-400 română
PORUMB, Marius Ștefan Zugravul de la Ocnele Mari 401-404 română
POPA, A. Biserica de lemn din Reghin 405-409 română
RĂDUȚIU, Aurel Conscripția lui Petru Pavel Aron din anul 1759 411-417 română
SABĂU, Nicolae Două portrete de Johann Martin Stock (1742-1800) 419-424 română
WOLF, Iosif Imaginea antichității în "Siebenburgische Quartalschrift" (1790-1801) și "Siebenburgische Provintzialblatter" (1805-1824) 425-432 română
MAXA, Adriana Apariția peisajului autonom în arta plastică românească 433-444 română
FIROIU, Dumitru Drepturile și libertățile cetățenești în proclamațiile adoptate în timpul revoluției burghezo-democratice de la 1848 din cele trei țări române 445-458 română
BOTEZAN, Liviu Încercări de colaborare politică romano-maghiară în primii ani ai dualismului 459-468 română
GROZA, Liviu Un bănățean participant la războiul de independență: capitanul Moise Groza 469-482 română
POPESCU, Stelian Presa vremii despre eroismul ostaților români în războiul din 1877-1878 483-495 română
ROȘCA-ROSEN, Maria Contribuții la problema relațiilor economice dintre Transilvania și România în perioada războiului de independență 497-500 română
POP, Traian Cîteva știri documentare din secolul al XIX-lea privind colaborarea internațională a poliției din Transilvania 501-504 română
GLODARIU, Eugenia Contribuția societății "Petre Maior" la mișcarea cultural-națională și politică a romanilor din Austro-Ingaria 505-522 română
BRĂTESCU, Constantin Un luptător pentru unirea Banatului cu România: învățătorul Damaschin Daicoviciu 523-526 română
PROTOPOPESCU, George Tratativele dintre guvernul român și grupurile beligerante în perioada 1914-1916 527-546 română
OPRIȘ, Ioan Unele probleme privind începuturile activității Comisiunii monumentelor istorice - Secția pentru Transilvania 547-562 română
LASCU, Nicolae Vasile Bogrea - apologet al clasicismului antic 563-567 română
ARDOS, Alexandru Considerații privind modernizarea bazei tehnice a întreprinderii "Metalul Roșu" din Cluj-Napoca 569-576 română
VAJDA, Ludovic Uzinele de fier Vlăhița (1925-1948) 577-591 română
FODOR, Ladislau Unele aspecte ale luptei muncitorimii pentru apararea caracterului de clasă al sindicatelor în timpul ocupației horthyste în partea de nord a Transilvaniei 593-611 română
HĂGAN, Trofin Minerii din Maramureș în procesul de reorganizare politico-profesională și sprijinire a frontului antihitlerist 613-620 română
BUNTA, Petru În frunte cu Partidul Comunist Roman, pentru Republica Populară, pentru trecerea la etapa socialistă a revoluției populare 621-643 română
CRIȘAN, Eva Probleme specifice ale organizării expoziției într-un muzeu de istorie a farmaciei 645-658 română
JUNGBERT, Bela Les civilisations du Paleolithique moyen entrte les Alpes et l'Oural - Gabori M. 659-663 română
SOROCEANU, Tudor Cultura Coțofeni. Roman Petre 665-668 română
SOROCEANU, Tudor Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre sudostlichen Beziehungen 668-672 română
SOROCEANU, Tudor Kultura przedluzycka - Gedl M. 672-676 română
WINKLER, Iudita Răspuns la întîmpinarea lui C. Preda "Pe marginea unor observații și rectificări la "Monedele geto-dacilor" 677-680 română
PAP, Francisc A debreceni Deri Muzeum Evkonyve 681-682 română
WOLF, Iosif Răscoala lui Horea. Bibliografie - Bartoș Gh. 683-684 română