Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
DAICOVICIU, Constantin Acta Musei Napocensis - Cuvînt înainte V- română
Insurecția armată din august 1944 - Cotitură istorică în viața poporului român .1- română
FERENCZI, Geza, FERENCZI, Istvan Săpăturile de salcare de la Doboșeni 39- română
FERENCZI, Istvan Contribuții la cunoașterea așezării întîlnite în epoca halstattiană de la Someșul Rece 67- română
CRIȘAN, Eva Un craniu trepanat din necropola scitică de la Cristești 79- română
CRIȘAN ION, Horațiu Morminte inedite din sec. III e.n. în Transilvania 87- română
DAICOVICIU, Hadrian Addenda la "Așezările dacice din Munții Orăștiei" 111- română
CHIRILĂ, Eugen Relațiile dintre daci și romani pană la expediția lui M. Vinicius 125- română
BODOR, Andrei Contribuții la problema cuceririi Daciei 137- română
DAICOVICIU, Constantin, PROTASE, Dumitru Odiplomă militară din Dacia Poroliossensis. Știri noi despre organizarea Daciei romane 163- română
RUSSU, Ion Materiale epigrafice din estul Daciei 181- română
MITROFAN, Ioan Contribuții la cunoașterea orașului Napoca 197- română
WINKLER, Iudita Despre circulația monetară la Porolissum 215- română
BIELZ, I. Castelul de la Buia 225- română
BUNDA, Magdalena Contribuții la istoria destrămării breslelor din Cluj 237- română
TOTH-GASPAR, M. Condițiile de muncă și de viață ale minerilor din Valea Jiului și luptele greviste pînă la sfîrșitul sec. XIX. 255- română
FODOR, L. Acțiuni de luptă ale muncitorilor ceferisti din Cluj în ianuarie-februarie 1933 287- română
CRIȘAN ION, Horațiu, MACREA, Mihail Două decenii de cercetări arheologice și studii de istorie veche la Cluj (1944-1964) 307- română
KOVACS, Iosif Apariția primelor mașini agricole perfecționate în Transilvania 377- română
GLODARIU, Ioan În legătură cu "torna, torna, fratre" 384- română
PAP, Francisc Regulamentul provizoriu din 1857-pentru servitorii agricoli 387- română
VLASSA, Nicolae Materiale neolitice de la Tikos (R.P. Ungaria ( în Muzeul de Istorie din Cluj) 387- română
VAJDA, Ludovic Începuturile dezvoltării mineritului de cărbuni în Transilvania 397- română
BUNTA, Petru Revoluția populară din țara noastră - necesitate obiectivă 421- română
HĂGAN, T. Contribuția sindicatelor revoluționare conduse de P.C.R. în sprijinul antihitlerist 441- română
VLASSA, Nicolae În legătură cu neoliticul timpuriu de la Dîrțu-Ceahlău 463- română
CHIRILĂ, Eugen Un pasaj din Scholia Bernensia despre daci 465- română
KOVACS, C., ȚINTEA, H. Compoziția chimică a unor monede de argint din Antichitate 469- română
ȚEPOSU-DAVID, L. Teracote reprezentînd pe Venus 473- română
RUSSU, I. Note epigrafice. Seria VII 477- română