Cumidava, XXVII, anul 2004

  • Anul publicației: 2004
  • Publicată de: Muzeul de Istorie Brașov
  • Titlu publicație: Cumidava
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
BAUMAN, Ionel, MOȚEI, Florin Sondajul arheologic de la Cristian Măgurice (jud. Brașov) 15-25 română
FÎNCULEASA, Alin Plastica antropomorfă și zoomorfă din epoca neo-eneolitică din patrimoniul muzeului județean de istorie și arheologie Prahova 26-46 română
STĂNESCU, Alexandru Căsătoria militarilor în Dacia Romană. Atestări eăigrafice (I) 47-73 română
FRÎNCU, Raluca Statutul social-juridic al nobilimii din Banat (sec. XIV-XVI) 74-84 română
TEȘCULĂ, Nicolae Colecția de documente și registre de breaslă de la Muzeul de Istorie Sibiu (scurtă prezentare) 85-98 română
DRĂGHIȚĂ, Zevedei-Ioan, MÎRZA, Iacob Italieni la Alba Iulia în epoca principatului (1541-1691) 99-108 română
BEȘLIU, Olga Reprezentări grafice ale monumentelor medievale sibiene dispărute în secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 109-125 română
ANTIHI, Adriana Mărturii ale meșteșugului orologeriei, aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie Sighișoara : meșterul Johann Kirchel și figurinele sale 126-136 română
BĂJENARU, Constantin "Sbornicul" lui Matei Pisariul din Mîndra 137-142 română
ȘCHIOPU IULIAN, Marius Biserica Sfîntul Nicolae din Făgăraș 143-152 română
COZMA, Aurelia Samuel vom Brukenthal - Homo Europaeus (1721-1803) - Proiecte în domeniul agriculturii - 153-156 română
DANEȘ, Mariana O piesă textilă de secol XVIII în colecția Muzeului de Istorie Sibiu 157-160 română
GHEORGHIEVICI, Andrei Mănăstirea Ghighiu, vatră de sihăstrie pe teritoriul județului Prahova 161-168 română
MIHAI, Adonis Considerații privind începuturile învățămîntului românesc la Sighișoara (sfîrșitul secolului al XVIII-lea și secolul al XIX-lea) 169-181 română
RUS, Valer Români văzuți de maghiari. Imagini plastice din a doua jumătate a secolului al XIX-lea 182-192 română
RADU, Măriuca "Meseriașul Român" (1886-1889) - Prima revistă cu caracter economic din Transilvania 193-197 română
STOIAN, Emil Ioan Cavaler de Pușcariu fiu al Branului 198-207 română
NEGULICI, Dorina Serbările de la Putna din 1904 în documente maghiare 208-231 română
COZMA, Aurelia, DANEȘ, Marian Medalionul unui colecționar sibian - Carl Engber 232-234 română
MARIN, Elisabeta Arhiva Brașovului în anii 1916 - 1920: 1936 Arhivarul Fritz Schuster (1916-1927) 235-272 română
HAȘDEU, Titus Inima reginei Maria 273-276 română
TĂNASE, Cristina, TĂNASE, Ionuț Comunitatea evreilor din Brașov. Scurt istoric 277-281 română
MUNTEANU, Claudiu Monede antice, medievale și moderne intrate în colecția numismatică a Muzeului Brukenthal (I) 282-287 română
IVĂNUȘ, Dan Bancnote românești din colecția Muzeului de Istorie din Sibiu 288-291 română
DELEANU, Natalia Tablouri pandante în colecția de artă franceză a pinacotecii Brukenthal - compoziție, structură, semnificație 292-300 română
ANDRON, Ioan-George Despre "țehiul" croitorilor români din Șchei 301-310 română
BODA, Gherghina Albume de cusături și broderii românești prezentate la expoziția Astrei din 1905 311-317 română
ANDRON, Ioan-George Aspecte ale economiei agrare tradiționale în comuna Crizbav 318-325 română
BĂJENARU, Elena Arta picturii pe sticlă la familia Tămaș - atelier Făgăraș - 326-335 română
ISTRATE, Voica Activitatea secției marketing cultural - relații publice (2002-2004) 334-339 română
VOINEA, Mihaela Parteneriatul muzeu-școală. Rolul complementar al instituțiilor muzeale în domeniul educației non-formale 340-347 română
MINCĂ, Adriana Organizarea fondului de carte veche, hărți și stampe 348-354 română
CIOTLOȘ, Niculina Depozitatea bunurilor muzeale din Muzeul de Istorie Sighișoara 355-364 română
ROSSI, Nicoleta Proiect de consolidare profilactică a colecției de picturi în tempera pe suport lemnos aparâinînd Muzeului de Artă Brașov 365-368 română
DRĂGHICI, Ligia Tehnologie nouă - Noi tehnici de restaurare a patrimoniului pe suport papetar 369-373 română
SÎRGHIE, Valerica Gravura în aramă (tehnici și etape) - importantă sursă documentară în procesul de restaurare a hărților vechi 374-379 română
STAICU, Mary-Claudia Restaurarea unei piese metalice din secolul XX 380-385 română
IACOBEANU, George Cană de "vecinătate" ()aspecte privind strategia restaurării) 386-393 română
CRĂCIUN, Dinu Gîndirea medievală în hărți - mapamondul de la Hereford 394-395 română