Cumidava, XXVIII, anul 2005

  • Anul publicației: 2005
  • Publicată de: Muzeul de Istorie Brașov
  • Titlu publicație: Cumidava
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
STĂNESCU, Alexandru Drepturile femeilor în domeniul succesiunii Mortis causa. Atestări epigrafice în Dacia Romană .11-22 română
BATARIUC PARASCHIVA, Victoria Locuințe medievale la Suceava 23-34 română
DRAGNE, Aurel Vestigii ale trecutului mănăstiresc în Țara Făgărașului 35-46 română
COSTEA, Florea Bisericile rupestre din complexzl monahal de la Șinca Veche 47-91 română
IVĂNUȘ, Dan Sigiliul bisericii Sfîntului Nicolae din Brașov 92-93 română
MITRAN, Gheorghe Eleusa - Icoana Maicii Domnului cu Pruncul din patrimoniul birericii St. Nicolae din Schei-Brașov 94-101 română
COZMA, Aurelia Viața cotidiană a Sibiului în timpul Baronului Samuel von Brukenthal (1721-1803) 102-106 română
FLEȘERU, Anca Mobilierul saloanelor de vizită ale Baronului von Brukenthal 107-115 română
FRÎNCU, Raluca Scurtă incursiune în gastronomia fanariotă 116-121 română
CIOBANU, Doina Sarea în viața cotidiană 122-129 română
PORȚEANU, Alexandru Comemorarea din 1904 a lui Ștefan cel Mare în Transilvania 130-149 română
ȘTIRBĂȚ, Gheorghe Charta Atlanticului și implicațiile ei politice 150-161 română
VLAD, Ioan Ion Hășfălean - muzeograf și istoric și contribuția sa la istoriografia Ioan Șenchea 162-167 română
NEGULICI, Dorina Cîteva considerații privind activitatea monetăriei de la Făgăraș (sec. XVII-XVIII) 168-179 română
ISTRATE, Voica Metalii papale în colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov 180-182 română
ANDRON, Ioan-George Industria casnică textilă în Șcheii Brașovului (sf. sec. al XVIII-lea - mijlocul sec. al XIX-lea) 183-199 română
POPICA, Radu Artă și status - portretele patricianatului săsesc din colecția muzeului de artă Brașov 200-211 română
CERNEA, Elena Bastionul țesătorilor. Probleme de biodeteriorare 212-220 română
BĂRBULESCU, Țuțu Imitații geto-dacice după vase antice grecești - restaurare-conservare 221-223 română
DRĂGHICI, Ligia Evenimente ale vieții cotidiene în secolul al XVIII-lea ilustre în stampe, fotografii și foi volante. Tehnici de restaurare 224-229 română
GHEORGHE SIMONA, Violeta Restaurarea unei mese decorative 230-233 română
IACOBEANU, George Vasul borcan, o emblemă a vieții cotidiene în lumea geto-dacică. (integrafia formei: studiu asupra registrului cromatic) 234-238 română
MOȚEI, Mary-Claudia Obiecte de uz casnic din colecția muzeului județean de istorie Brașov - Restaurare și conservare 239-246 română
BAUMAN, Ionel Bibliografia Anuarului Muzeului Județean de Istorie din Brașov. CUMIDAVA pe anii 2001-2005 și indicele de autori 247-254 română
COȘULEȚ, Stelian Activitatea muzeului județean de istorie Brașov în perioada 2003-2005 255-265 română
NEGULICI, Dorina Cronica activității Secției Marketing Cultural-Relații Publice a Muzeului Județean de Istorie Brașov, 2003-2005 266-272 română
CERNEA, Elena Cronica activității secției de conservare - restaurare în perioada 2003-2005 273-281 română