Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
CHIRICA, Vasile Le Paleolithique de la zone du Prut Moyen .7-34 franceză
BELDIMAN, Corneliu, OTTE, Marcel Sur les objets paleolithiques de parure et d'art en Roumanie: Une pendeloque en os decouverte a Mitoc, department de Botoșani 35-70 franceză
COMȘA, Eugen Mormintele preistorice descoperite în intervalele dintre movillele funerare de la Glăvăneștii Vechi 71-77 română
MUNTEANU, Mircea, SCHUSTER, Cristian Considerații privind unele topoare din epoca bronzului, găsite la dud de Carpați 79-84 română
LASZLO, Attila Statuetele antropomorfe ale culturii Gava-Holihrady 85-97 română
CHIRIAC, Costel, SÎRBU, Valeriu Boluri elenistice de sticlă descoperite în dava getică de la Grădiștea, județul Brăila 99-109 română
GROSU, Vasile Ornamentica ceramicii sarmatice 111-122 română
MITREA, Ioan Fibule descoperite în așezarea din secolele V-VII D.H. De la Davideni-Neamț 123-131 română
ANDRONIC, Mugur Așezarea din secolele VI-VII D.H. De la Dolheștii Mari - Suceava 133-140 română
AGULNIKOV, Serghei, POSTICĂ, Gheorghe, SAVA, Eugen Morminte ale nomazilor turanici medievali din tumulii de lîngă localitățile Taraclia și Cazaclia 141-171 română
HONEA, Kenneth Ambiguities of aurignacuan-gravettian surfaces at Miric-Malu Galben, Botoșani County, Middle Prut Valley: 39 14 C and AMS radiocarbon values 173-183 engleză
BORZIAC, Ilie, DAVID, Anatolie, OBADĂ, Theodor Restes squeletiques de mammiferes dans les fouilles de la station paleolitique Climăuți II 185-193 franceză
HAIMOVICI, Sergiu, TEODORESCU, M. Studiul arheozoologic al materialului descoperit în două situri (Varniță și Siliște) de la Poiana-Dulcești (jud. Neamț) aparținînd dacilor liberi (sec. II-III D.H.) 195-208 română
BOTZAN, Marcu Influența factorilor ecologici asupra migrațiilor și transhujmanței la distanță în stepa nord-pontică 209-214 română
ZUGRAVU, Nelu Apostolatul Sfîntului Andrei în "Sciția" Geneza și evoluția unei tradiții 215-238 română
SETNIC, Eduard, ZUGRAVU, Nelu Cîteva considerații privind mărturii din Scythia Minor 239-247 română
BÎRNEA, Pavel, REABOI, Tatiana Arhitectura monumentală a orașului Nou (Șehr Al-Gedid) 249-269 română
GHIMPU, Vlad Biserica "Adormirea Maicii Domnului" de la Mănăstirea Căpriana 271-280 română
ȘURUBARU, Mihai Aspecte ale înfăptuirii reformei agrare din 1864 în județul Neamț 281-306 română
DUMITROAIA, Gheorghe Săpăturile arheologice din județul Neamț (1994-1995) 307-313 română
DUMITROAIA, Gheorghe Din activitatea Complexului Muzeal județean Neamț (1994-1995) 315-325 română
DUMITRAȘCU, Sever Ion Nestor - creator de școală arheologică 327-336 română
LASZLO, Attila Die kurzschwerter, dolche und streitmesser der Hallstattzeit in Rumanien - Vulpe Al. 337-341 română
IVĂNESCU, Sorin Istoricul orașului Brăila din cele mai vechi timpuri pîna la 1540 342-343 română
ZUGRAVU, Nelu Colapsul unei societăți complexe . Britannia secolului al V-lea - Nistor Gh. 343-345 română
LISIEVICI, Ovidiu Tibiscum - Benea Doina, Bona Petru 345-347 română
ZUGRAVU, Nelu Potaissa. Studiu monografic. Bărbulescu Mihai 348-350 română
ZUGRAVU, Nelu Opaițele romane. Ulpia Traiana Sarmizegetusa - Alicu Dorin 350-351 română
ZUGRAVU, Nelu Small finds from Ulpia Traiana Sarmizegetusa 351-352 română
COTIUGĂ, Vasile Săpăturile arheologice din anii 1973-1980 - Dumitrașcu Sever, Biharea I. 352-354 română
ZUGRAVU, Nelu Chriatianitas daco-romana. Florilegium studiorum - Popescu E. 355-356 română
IVĂNESCU, Sorin Civilizația veche românească din Moldova - Postică Gh. 356-358 română
URSULESCU, Nicolae Pertransierunt benefaciendo. In memoria di Demetrio e Meluta Marin 358-360 română
PLOSCARU, Cristian Boierimea din Moldova în secolul al XIX-lea. Context european, Evoluție socială și politică (Date statistice și observații istorice) - Platon Gh., Platon Alexandru-Florin 360-364 română
COJOCARIU, Elena Publicații străine intrate în biblioteca muzeului (1994-1995) 365-370 română
DUMITROAIA, Gheorghe Memoria Antiquitatis , vol I-XX 371-388 română