Cronica Vrancei, I, anul 2000


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Cronica Vrancei - Argument .5-6 română
APOSTU, Aurora-Emilia Șantiere arheologice vrîncene .7-11 română
PAVEL, Lelia Mănăstirea Soveja. Cîteva considerații .12-24 română
PAVEL, Lelia Cîteva considerații istorice și istorice privind Schitul Valea Neagră 25-32 română
OBODARIU, Petru Școala în Focșanii-Moldovei și Focșanii-Valahiei între 1831-1865 33-47 română
GIURCĂ, Nicolae Începuturile școlii din Dumitrești 48-53 română
DUMITRESCU, Horia Unificarea administrativă a focșanilor 10 Iulie 1962 54-57 română
ADAFINI, Mihai, GHIMPU, Gheorghe Istoria învățămîntului din Soveja la a 135-a aniversare 58-72 română
HUȚANU, Dumitru 1977. O mărturie inedită 73-74 română
HUȚANU, Dumitru Un discipol despre Ion Mincu 75-78 română
LASCU, Stoica Mărturii de epocă privind situația fostului județ Putna și a Orașului Focșani la sfîrșitul secolului al XIX-lea 79-107 română
ZAHARIA, Vasilica 100 de ani de învățămînt viticol la Odobești 108-112 română
ILIESCU, Ionuț Constantin Bahnă: Haiduc sau tîlhar? 113-135 română
GUȚU, Marcela Duiliu Zamfirescu 136-182 română
MIHĂILESCU, Maria Societatea "Mormintele Eroilor - Cultul Eroilor" 183-193 română
ILIESCU, Ionuț Contribuții la cunoașterea relațiilor dintre schiturile și bisericile vrîncene și obștile răzășești din Vrancea (sfîrșitului secolului XIX - prima jumtate a secolului XX) 194-208 română
RENEA, Victor Activitatea editorială la Focșani în ultima jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea 209-211 română
OBODARIU, Petru Petrecerea timpului liber în județul Putna între cele două războaie mondiale 212-232 română
GHINIȚĂ ISADORA, Lacrima, NECULAI, Aurel Monumentul de la Mărășești (monumentul II Mărășești) 233-237 română
MUSTĂȚEA, Mihalcea Destăinuiri 238-286 română