Cercetări Arheologice, XI-I, anul 2000


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
BEM, Carmen, BEM, Cătălin, HAITĂ, Gianina, POPOVICI, Dragomir, RANDOIN, Bernard, RIALLAND, Yannich, VLAD, Florin, VOINEA, Velentina Les recherches archeologiques du tell de Hîrșova 13-34 franceză
HAITĂ, Geanina Le meteriel litique du site Hîrșova 35-47 franceză
HAITĂ, Constantin Le meteriel litique du site Hîrșova - Sedimentologie 48-55 franceză
TOMESCU, Mihai Les copriolithes de l'accumulation des rejects domestiques C521 (Hîrșova - tell, dep. De Constantza) 56-65 franceză
MONAH, Felicia Rapport preliminaire sur les macrorest vegetales dun Complexe menager 521 - le tel eneolitique Hîrșova (dep. De Constantza). La campagne de 1998 66-74 franceză
RADU, Valentin Sur la duree d'utilisation d'une zone de rejet menagers appartemant a la culture Gumelnitza A2 du tell d'Hîrșova. Etude archeologique preliminaire 75-83 franceză
MOISE, Dragoș Etude du materiel osteologique appartennant aux mammiferes decouverts dans le Xomplexe 521 (la zone menajere) sur le tell neo-eneolitique de Hărșova /dep. De Constantza) 84-111 franceză
POPOVICI, Dragomir, RANDOIN, Bernard, RIALLAND, Yannich Les recherches archeologiques du tell de Hîrșova - Conclusions 112-123 franceză
TEODOR, Eugen Silviu Așezări din evul mediu timpuriu la Vadu Anei 125-170 română
ȘECLĂMAN, Marin Analiză cristalografică: zguri arheologice - Vadu Anei 171-173 română
PĂUNESCU, Anca, RENȚA, Elena Cuptoare medievale de ars ceramica descoperite la orașul de Floci, județul Ialomița 175-187 română
DUMITRIU, Luminița Sfîntul Nicolae" church from Bîrsău, Hunedoara County 189-198 română
POPOVICI, Dragomir, RANDOIN, Bernard, RIALLAND, Yannick Metoda de săpătură și înregistrarea datelor stratigrafice într-un sit pluristratificat: tell-ul neo-eneolitic de la Hîrșova 199-234 română
TOMESCU, Mihai Holocenul - Date cronologice și climatice 235-270 română
ANGHELINU, Mircea Un decupaj analitic al arheologiei Paleoliticului din România 271-282 română
URSULESCU, Nicolae Neolitizarea teritoriului României în contextul sud-est european și anatolian 283-298 română
COMȘA, Eugen Raporturile dintre cultura Boian și cultura Vădastra 299-304 română
LUCA SABIN, Adrian Repertoire des decovertes de la culture Bodrogkeresztur sur le territoire de Roumanie 305-316 franceză
URSULESCU, Nicolae La Roumanie du Sud-Est - Zone dîinterperences et de fusions culturelles a la fin du Neolithique et a laube de l'eneolithique 317-320 franceză
MARINESCU-BÎLCU, Silvia Sur l'organisation interne de certaines stations des cultures des complexes de Boian-Bumelnița et Precucuteni-Cucuteni 321-336 franceză
BEM, Cătălin Elemente de cronologie radiocarbon. Ariile culturale Boian-Gumelnița-Cernavoda i și Precucuteni-Cucuteni/Tripolie 337-359 română