Cercetări Arheologice, XII, anul 2003


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Emil Condurachi - Repere biografice .9-13 română
THEODORESCU, Răzvan Emil Condurachi - Profesorul meu 15-15 română
PETRE, Zoe Emil Condurachi - Pater 16-17 română
VULPE, Alexandru Emil Condurachi - Director 18-19 română
PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea Academicianul Emil Condurachi la 90 ani de la naștere 20-26 română
BARNEA, Ion Emil Condurachi și arheologia creștină 27-28 română
SUCEVEANU, Alexandru 90 de ani de la nașterea lui Emil Condurachi 29-31 română
BĂRBULESCU, Mihai Emil Condurachi - 90 de ani de la naștere 32-33 română
PREDA, Constantin Profesorul Emil Condurachi - Numismatul 34-36 română
SIMION, Gavrilă Emil Condurachi - Un cuvînt pentru profesorul meu 37-39 română
IRIMIA, Mihai Emil Condurachi și Dobrogea 40-42 română
COMAN, Radu, MATEI, Gheorghe, OȚA, Silviu, RENȚA, Elena Raport de cercetare arheologică pe anii 2001-2003 la Orașul de Floci (com. Giurgeni, jud. Ialomița) 45-56 română
ANDREESCU RADIAN, Romus, POPA, Traian Sultana Malu-Roșu, catalog selectiv 59-69 română
ANDREESCU RADIAN, Romus, APOPE, Ștefan, MIREA, Pavel, POPA, Traian Cultura Gumelnița în vestul Munteniei. Așezarea de la Vitănești, jud. Teleorman 71-87 română
LEAHU, Doina Contribuții cu privire la falerele de aur din epoca bronzului descoperite pe teritoriul României 89-107 română
OANȚĂ-MARGHITU, Sorin "Fenomenul Cernavoda III- Boleraz": după 30 de ani 109-138 română
BOROFFKA, Rodica, TROHANI, George Necropola getică de la Canlia, com. Lipnița, jud. Constanța 139-198 română
ȘECLĂMAN, Doina, ȘECLĂMAN, Marin, TROHANI, George Contribuții la studiul ceramicii getice din Cîmpia Română 199-227 română
AVRAM, Romeo, BĂDESCU, Alexandru, NEGRU, Mircea Amfore de tip Kapitan II în Dacia Romană 231-240 română
OȚA, Silviu, PÎRVAN, Katiușa Monede medievale descoprite la Piua Petrii (Orașul de Floci), com Giurgeni, județul Ialomița, în campaniile arheologice din anii 1996, 1998-1999 (I) 241-247 română
PĂUNESCU, Anca, TEODOR, Eugen Silviu L'etablissement rural medieval des XVI-XVII siecles de Brănești-Vadu Anei 249-271 franceză
ANGHELINU, Mircea Note privind impactul marxismului în teoria practică s arherologiei preistorice din România 275-303 română
POPOVICI, Dragomir Area organization, arrangement and use in the Cucuteni, phase A culture I 305-324 română
TEODOR, Eugen Silviu O frontieră încertă s lumii romane - Cîmpia Dunării de Jos în epoca lui Justinian 325-360 română
BĂLĂȘESCU, Adrian, RADU, Valentin Studiul materialului faunistic descoperit în tell-ul de la Vitănești ( jud. Teleorman) Movelul Gumelnița B1 363-387 română
HAITĂ, Constantin, RADU, Valentin Les zones de rejets menageres de la Culture Gumelnița: temoins dans l'evolution chrono-stratigraphiques des tels. Etude micro-morpăhologique et archae-ichtiologique sur le tell d'Hărșova (Dep. Constanța) 389-401 franceză
CIOCEA SAFTA, Elvira Un ac de bronz cu cap globular din Transilvania 409-413 română
ȘTIRBULESCU, Christina Considerații privind sarcofagul "Ghica" 415-426 română
BĂTRINA, Adrian, BĂTRÎNA, Lia Precizări cu privire la unele reprezentări de pe inelele medievale din secolele XIV-XV 427-431 română
BORONEANȚ, Adina, VASILE, Mihai Protecția monumentelor istorice în România. Partea I-a Legislația și aplicarea ei anterior anului 1989 433-448 română
MUȘEȚEANU, Crișan The Pre Flavian Fine Wares, Report un the Excavations at Usk 1965-176 - Greene Kevin 451-452 engleză
MUȘEȚEANU, Crișan Glazed pottery from Upper Moesia - Cvjecticanin Tatyana 453-454 engleză
MUȘEȚEANU, Crișan Ceramica romană tîrzie și paleobizantină de la Capidava în contextul descoperirilor de la Dunărea de Jos (sec. IV-VI p. Chr.) 455-457 română
TEODOR, Silviu The Making of Slavs: history and archaeology on the Lower Danube Region 459-466 română
OANȚĂ-MARGHITU, Rodica Funde byzantinischer Herkunft in der Awarenzeit vom Ende des 6 Bis zum Ende des 7. Jahrhunderts 467-473 engleză
POPOVICI, Dragomir Radu Florescu (1931-2003) 475-476 engleză