Angvstia, 3, anul 1998, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie

  • Anul publicației: 1998
  • Publicată de: Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni
  • Titlu publicație: Angvstia
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
GAL, Erika, KESSLER, Eugen Resturi fosile și subfosile de păsări în siturile paleolitice și neolitice fin Cheile Turzii și Cheile Turenilor (județul Cluj) .9-12 română
LEAHU, Doina Considerații asupra unui tip de podoabă de aur preistorică din Colecția Orghidan 13-18 română
SCHUSTER, Cristian Despre obiectele din lut ars din aria culturii Glina 19-39 română
LAZAROVICI, Gheorghe Încă o dată despre ceramica de la Gornea - Vodneac. Legăturile sale cu Transilvania și alte zone 41-57 română
COSTEA, Florea Ce sunt de fapt vasele dreptunghiulare puțin înainte din ceramica Wietenberg? 59-75 română
BATO, Attila Problematica castrului roman de la Odorheiu-Secuiesc (jud. Harghita) 77-82 română
BICHICEAN, Gheorghe Cu privire la activitatea dietală pentru organizarea principatului autonom al Transilvaniei (1959-1540) 85-91 română
TĂTAR, Octavian Ortodoxie și islam, greci și otomani în secolele XIV-XV - O percepție reciprocă 93-100 română
CRISTACHE-PANAIT, Ioana O conscripție parțială, din 1767, din fostul comitat al Tîrnavei 101-126 română
BAICU, Dan Unele date și informații privind evenimentul romanesc în Trei Scaune consemnate în documente ale patrimoniului național 127-131 română
GRAMA, Ana Surse ecleziastice orodoxe din a doua jumătate a secolului al XIX-lea pentru cercetarea demografică zonală 133-140 română
GAIȚĂ, Alexandru Figuri ardelene pe meleaguri buzoiene 141-144 română
MACUC, Mihai Considerații asupra mișcării de eliberare națională a românilor transilvăneni după 1867 145-151 română
LECHINȚAN, Vasile, ZEGREANU, Octavian Corespondență de la românii din secuime în "Gazeta Transilvaniei" din 1899 151-158 română
DAMIAN, Ancu, PĂUNESCU, Emil Nicolae Dronc-Barcian - personalitate a luptei românilor pentru propășire și unitate națională 159-164 română
CRIȘAN, Eugenia, STAN, Constantin Activitatea lui Ghiță Popp pentru înfăptuirea, consolidarea și apărarea României Mari 165-172 română
CRIȘAN, Vasile Tinerea jurnalistică a lui Ghiță Popp 173-185 română
BURLACU, Ioana Basarabia în conștiința lui Gheorghe "Ghiță" Popp- Un memoriu adresat de Ghiță Popp lui Nicolae Ceaușescu 187-191 română
PĂTRUNJEL, Violeta Nichifor Crainic, directorul Revistei, "Gîndirea" 193-197 română
ROTCHE, Andreea Nicolae Colan, director și mentor al "Vieții Ilustrate" 199-208 română
MORARU, Alexandru Situația românilor transilvăneni din perioada hortistă - reflectată în unele documente ale vremii 207-212 română
SUCIU, Emanuel Momente de restriște în viața bisericească românească din județul Covasna 213-219 română
DICULESCU, Felicia Folclor muzical din Depresiunea Întorsura Buzăului - Materiale din arhiva Institului de Etnografie și Folclor "Constantin Brăiloiu" 223-270 română
CATRINA, Constantin Însemnări pe marginea unor culegeri de folclor muzical din județul Covasna 271-274 română
DINUȚĂ, Gheorghe Cercetări etnografice în zona de curbură interioară a Carpaților Răsăriteni 275-281 română
CRISTIAN, Crișan Realități ale satului în scaunul Trei Scaune oglindite în conacripția Cziraky )Scaunul filial Micloșoara) - 1820 283-287 română
MATEI, Florina Vechea nuntă țărănească din Toplița 289-300 română
LĂCĂTUȘU, Ioan Note etnografice și folclorice ale episcopului Veniamin Nistor privind localitatea Araci (2) 301-314 română
MARC, Dorel Privire asupra zonei etno-culturale Toplița din perspectiva interdisciplinară. Priorități 315-318 română
CIOBANU-BĂCANU, Maria Cercetările sociologice despre identitățile naționale și relațiile interetinice 321-326 română
RAIN, Lily Căsătoria etnic mixtă și dilemele ei culturale 327-331 română
BUCUR, Nicolae Cercetări privind realitățile sociale ale satului 333-337 română
LĂCĂTUȘU, Ioan Considerații privind evoluția structurii etnice și confesionale a localităților județului Covasna între 1850 și 1992 339-357 română
SZEKELY, Zoltan Reședințele voievodale în Sud-Estul Transilvaniei 361-363 română
MARIN, Elisabeta Documente despre Sfîntu Gheorghe și Secuime în arhivele brașovene 365-370 română
ISTRATE, Valentin Colecția registrelor de stare civilă. Registre parohiale 371-374 română
BURLACU, Ioana Omagiu lui Nicolae Titulescu, un memoriu inedit înaintat de Gheorghe "Ghiță" Popp 375-378 română
DINU, Cristina Un document autobiografic Ghiță Popp 379-382 română
BURLACU, Ioana Primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea, întemeietor al Academiei de Muzică Bisericească din București 383-385 română
CORNEA, Liminița Acasă la scriitorii români 387-390 română
MAREȘ, Felicia De la școala normală de învățătoare "'Regina Maria" la liceul teoretic "Mihai Viteazul" din Sf. Gheorghe 391-396 română
PĂTRUNJEL, Violeta Monografia satului Făgețel de Ioan D. Bucur 397-400 română
LECHINȚAN, Vasile Aspecte inedite ale structurii confesionale românești din scaunul Odorhei în ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea 401-422 română
CAVRUC, Valeriu, LĂCĂTUȘU, Ioan Cronica activității pe anul 1997 423-434 română
SZEKELY, Zoltan Eszrevettelek at Erdelyi rezkor keleti nepi es muveltsegi elemeivel kapcsolatban - Ferenczi I. 437-438 română
PĂTRUNJEL, Violeta Omagiu Mitropolitului Nicolae Colan 439-439 română
LECHINȚAN, Vasile Județul nostru Covasna. Informații despre Trei Scaune 440-441 română
PĂTRUNJEL, Violeta Pastorale - Colan N. 442-442 română
DORNEANU, Edmund Pe urmele lui Octavian C. Tăslăuanu - Șandru Ilie 443-443 română
LĂCĂTUȘU, Ioan S.O.S. - Romanii din Covasna și Harghita - Ciobanu-Băcanu Maria 444-444 română
PETRESCU, Crina Doctrine și curente economice contemporane - Ionescu T. 445-446 română