Angvstia, 7, anul 2002, seria arheologie

  • Anul publicației: 2002
  • Publicată de: Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni
  • Titlu publicație: Angvstia
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
GHERGARI, Lucreția, IONESCU, Corina, LAZAROVICI, Gheorghe Artefacte ceramice din neoliticul mijlociu în Transilvania: Cultura CCTLNI din stațiunea Zau (jud. Mureș) .7-18 română
BUZEA, Dan, CAVRUC, Valeriu, LAZAROVICI, Gheorghe, LUCA SABIN, Adrian Descoperiri eneolitice de la păuleni- Campania 2001 19-40 română
BUZEA, Dan, CAVRUC, Valeriu Noi cercetări privind epoca bronzului în așezarea Păuleni (Ciomortan). Campaniile din anii 2001-2002. Raport preliminar 41-88 română
CAVRUC, Valeriu Noi considerații privind Grupul Ciomortan 89-98 română
KRUSELNICKA, Larisa O nouă așezare din epoca bronzului timpuriu în Ucrauna subcarpatică 99-113 română
BELDIMAN, Corneliu Vîrfuri de săgeți din materii dure de animale în așezarea culturii Noua de la Zoltan, jud. Covasna 115-152 română
EL SUSI, Georgeta Cercetări arheozoologice în așezarea de epoca bronzului (cultura Noua) de la Zoltan (jud. Covasna) 153-174 română
SZEKELY, Zsolt Noi descoperiri arheologice din epoca bronzului tîrziu de la Cernat, jud. Covasna 175-181 română
BUZEA, Dan Săpăturile arheologice de salvare de la Olteni - "Cariera de nisip", jud. Covasna, în anul 2000 183-226 română
CRIȘAN, Viorica Piese de bronz inedite din Cîmpia Transilvaniei 227-232 română
BOROFFKA, Nicolaus Mormîntul halsstattian de la Batoș, jud. Mureș 233-240 română
SÎRBU, Valeriu Tezaurele prinților geți 241-265 română
POPESCU, Cristina Ateliere de olari în Estul Transilvaniei sec. III i Chr. - sec. i d. Chr 267-270 română
POPA, Alexandru Some considerations about stone building in Barbaricum during the Late Roman Period 271-293 engleză
GHERGARI, Lucreția, IONESCU, Corina Identificarea gemologică a componentelor unui sirag de mărgele din secolele V-VI, descoperit în zona Cordoș (Municipoiul Cluj-Napoca, România) 295-302 română
CIOBANU, Doina Probleme generale privind exploatarea sării în spațiul carpato-dunărean în Mileniul I 303-310 română
COMȘA, Alexandra Date antropologice ale scheletelor din mormintele feudale descoperite la Grădiștea Coslogeni (jud. Călărași) 311-319 română
ISTRATE, Angel, MARCU ISTRATE, Daniela Biserica ortodoxă "Adormirea Maicii Domnului" din Tîrgu Secuiesc. Cercetări arheologice 321-342 română
JANOVITS, Istvan Noi perigheze arheologice pe teritoriul județelor Harghita și Covasna efectuate în anii 1997-2001 343-350 română
GHERGARI, Lucreția, IONESCU, Corina Metodologii de recoltare a eșantioanelor și probelor mineralogice, petrografice și pedologice, din siturile arheologice 351-353 română
KACSO, Carol Hortfunde der alteren und mittleren Bronzezeit auf den polnischen Gebieten - Blajer W. 355-358 română
POPA, Alexandru, SCORPAN, Galina The Goths (The Peoples of Europe) 359-364 română
CERNJAKOV, Ivan, LEZUH, Ivan 150 ani de la nașterea lui Ion Suruceanu (1851-1897) 365-368 română
BUZEA, Dan, CAVRUC, Valeriu Cronica activității în domeniul arheologiei pe anii 2000-2001 369-373 română