Angvstia, 14, anul 2010, seria arheologie-etnografie-educație muzeală

  • Anul publicației: 2010
  • Publicată de: Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni
  • Titlu publicație: Angvstia
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
KOVACS, Adela Statistic analysis on the Neolithic and Eneolithic shrine hearths from south-eastern Europe .11-26 engleză
LAZAROVICI, Gheorghe, LAZAROVICI, Magda Despre fazele A: ale Grupelor Ariușd și Cucuteni 27-108 română
BUZEA, Dan Vase cu decor floral Descoperite la Păuleni Ciuc - Ciomortan, jud. Harghita. Cultura Cucuteni-Ariușd 109-128 română
BUZEA, Dan, KOVACS, Adela Pintadere descoperite la Păuleni-Ciuc "Dîmbul Cetății". Cultura Cucuteni-Ariușd 129-140 română
BELDIMAN, Corneliu, STANCS, Diana Date asupra industriei marialelor dure animale aparținînd culturii Cucuteni-Ariușd descoperită în așezarea de la Păuleni-Ciuc - Dîmbul Cetății", jud. Harghita 141-164 română
BROWN, A., BRUNNING, Richard, BUZEA, Dan, CAVRUC, Valeriu, HARDING, Anthony, KOVACS, Adela, MARINESCU, Geirge, WAZNY, Tomasz Cercetări privind exploatarea sării în nord-estul Transilvaniei (2006-2010). Raport preliminar 165-245 română
BUZEA, Dan Experimentul "Troaca" 245-256 română
POPA, Ionel, SEMENIUC, Anca Particularități privind compoziția speciilor lemnoase identificate în șantierul arheologic de la Băile Figa, Beclean, jud. Bistrița-Năsăud 257-260 română
DUMITRESCU, Ionuț, SCHUSTER, Cristian, TUȚULESCU, Ion Cîteva gînduri cu privire la exploatarea sării în nord-estul Olteniei. Din preistorie și pînă în epoca modernă 261-270 română
MUNTEANU, Roxana Reconsiderarea unei descoperiri funerare: mormîntul de la Poian, jud. Covasna 271-276 română
COSAC, Marian, ION, Rodica, MURĂTORESCU, George, MUSCA, Tiberiu, RADU, Alexandru Utilizarea bitumului la fixarea în suport a unor utilaje litice din perioada timpurie a Epocii Bronzului în Subcarpații de Curbură 277-288 română
SOCACI, Adrian O piesă inedită din bronz descoperită la Beclean (jud. Bistrița-Năsăud) 289-292 română
VULPE, Alexandru Impactul cercetării civilizației geto-dacice asupra societății contemporane 293-298 română
URSACHI, Vasile Cetatea dacică de la Brad în contextul culturii materiale și spirituale ale dacilor excarpatici 299-317 română
COSTEA, Florea Omul. Piatra. Timpul. Puterea. Studiu de caz: Defileul Oltului din Munții Perșani 319-332 română
IOV, Claudiu, ZĂGREANU, Radu Noi monumente sculpturale din zona Porolissum 333-360 română
ZĂGREANU, Radu Roman Stonework - Am archaelogical Experiment 361-366 română
ARDELEAN, Sorana Locuințele C1 și C2 din strada Victor Deleu din Cluj-Napoca. Încercare de încadrare tipologică 367-372 română
ARDELEAN, Marius Structura statistică a pieselor de armament descoperite în bazinul Tisei superioare (sec. Ii-III p- Chr.) 373-386 română
OBERLANDER TÎRNOVEANU, Irina Proiecte de arheologie aeriană în România 389-412 română
WHITLOW, Raymond Aerchaelogical Research at Păuleni Ciuc, Harghita County 413-426 engleză
CONSTANTIN, Cătălin, ȘTEFAN, Maria-Magdalena, TEFAN, Dan Studiul geomagnetic al fortificațiilor din epoca bronzului de la Pîuleni Ciuc - Ciomortan "Dîmbul Cetății", jud. Harghita 427-436 română
MAXIM, Zoia, VOICA, Cezara Rezultatele analizelor izotopice ale unor fragmrnte ceramice Neo-Eneolitice din Transilvania 437-444 română
CIOBANU, Doina Sarea aliment, conservant și hrană rituală 447-450 română
BUCUR, Nicolae Colecții de cahle din muzeele harghitene 451-466 română
DORNEANU, Doina Mărturie făcută în 1973 de Vasile Dobrean (1897-1982), din comuca Subcetate, județul Harghita, în grai românesc autentic despre păduritul și plutăritul practicate pe Valea Mureșului Superior în prima jumătate a secolului al XX-lea 467-470 română
MARC, Dorel Izvoare etnografice surptinse în Conscripția urbarială din 1785. Ocupațiile lu veniturile (Vbeneficia) satelor de pe Mureșul Superior și Valea Gurghiului, comitatul Turda 471-482 română
DEAK, Andrea, FELEA, Cristina Proiectul cultural de pedagogie muzeală "Rainbow. Alunecand pe curcubeul cultural ajungem la voi" 485-510 română
BUZEA, Dan, CÎRLĂNESCU, Alexandra Oamenii Sării - Tabăra de Arheologie Experimentală de la Beclean - Băile Figa, jud. Bistrița-Năsăud 511-522 română
BRIEWIG, Bjorn, BUZEA, Dan, CÎRLĂNESCU, Alexandra, DEAK, Andrea Tabără de Arheologie Experimentală Păuleni Ciuc - Ciomortan "Dîmbul Cetății" jud. Harghita, 09-30 august 2009 523-538 română
BUZEA ANCA, Maria, MOCANU IRIMIȚĂ, Corina "Micii Muzeografi" Delalii din proiect 539-540 română
KOVACS, Adela Import and Imitation in Archeology - Biehl P., Rassamakin Y. 543-549 română
ENEA, Sergiu Hoisești - La pod. O așezare cucuteniană pe Valea Bahluiului - Bodi G. 549-552 română
BUZEA, Lucian, DEAK, Andrea Cronica activității MNCR în 2009-2010 553-564 română