Angvstia, 9, anul 2005, seria arheologie-etnografie

  • Anul publicației: 2005
  • Publicată de: Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni
  • Titlu publicație: Angvstia
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
GORGOI, Mihail Muzeu Carpaților Răsăriteni, o instituție de importanță națională .7-8 română
SCHUSTER, Cristian Prahistoriche Boote/Schiffe im Nordlichen Balkanraum. Erwagungen zu ihren Abbildaugen .11-23 germană
BUZEA, Dan, LAZAROVICI, Gheorghe Descoperirile Cucuteni-Ariușd de la Păuleni Ciuc - Ciomortan "Dîmbul Cetății". Campaniile 2003-2005. Raport preliminar 25-88 română
HAIMOVICI, Sergiu Caracterizarea arheizoologică a unor resturi faunistice din așezarea de la Malnaș Bpi (Cultura Ariușd) 89-96 română
HAIMOVICI, Sergiu Studiul resturilor animaliere din așezarea de cultură Ariușd de la Turia, situl "Piciorul bisericii" 97-105 română
KACSO, Carol Stand der Urnenfelderforschung in Rumanien 107-112 germană
BINDEA, Daniela, LAZAROVICI, Gheorghe, MEȘTER, Mihai, POP, Daniela Mintiu-Gherlei - Campania 2000. Raport arheologic 113-120 română
BUZEA, Dan, CAVRUC, Valeriu Vestigiile dacice timpurii de la Olteni - Raport preliminar 121-153 română
IAROSLAVSCHI, Eugen Siderurgie dacică în Carpații Orientali 155-158 română
JANOVITS, Istvan Noi descoperiri arheologice de la Albiș. Com. Cernat (jud. Covasna) 159-164 română
GHEORGHIU, Gabriela Un modiolus descoperit în cetatesa dacică de la Costești-Cetățuie )jud. Hunedoara) 165-174 română
BINDEA, Diana Așezarea dacică de la Covasna. Studiu arheozoologic preliminar 175-192 română
ISTRATE, Angel Castelul Miko din Olteni, jud. Cocasna (cercetări arheologice) 193-213 română
BUZEA DAN, Lucian, CHIRICESCU, Andrea Repertoriul fîntînilor de apă sărată și al descoperirilor atheologice de pe Valea Homoroadelor 215-238 română
AVRAM, Sultana Sarea - tradiție, simbol și ritual 241-244 română
CHIRICESCU, Andrea, ICHIM, Dorinel Noi cercetări etnografice privind exploatarea preindustrială a sării în estul Transilvaniei, zona Reghin, județul Mureș 245-262 română
MARC, Dorel, MARC, Livia Cercetare etnografică privind exploatarea, comerțul tradițional și utilizarea sării în zona Mureșului Superior și Valea Gurghiului 263-268 română
MARC, Dorel Sisteme de transport și comerț tradițional în zona Mureșului Superior: plutărit 269-284 română
DOBREAN, Doina Elemente specifice ale graiului românesc din Subcetate 285-289 română
DOBREAN, Doina Universul satului ro,ânesc de munte oglindit în creația populară. Subcetate-Mure. Județul Harghita 291-295 română
BOTOROAGĂ-BERCU, Dana Toponimia și graiul din comuna Zăbala, jud. Covasna 297-301 română
MATEI TRUȚĂ, Florina Însemnări pe marginea unor culegeri de folclor muzical din zona Toplița - județul Harghita 303-317 română
MATEI TRUȚĂ, Florina Folclor muzical din zona etnoculturală Toplița. Condiderații privind muzica de joc 319-324 română
PLOȘNEA, Nicoleta Icoana, mărturie a credinței și trăirii ortodoxe a țăranului-preot din Ardeal 325-331 română
CATRINA, Constantin Folcloristul N.I. Dumitrașcu 333-337 română
BUZEA DAN, Lucian Începuturile neoliticul timpuriu în spațiul intracarpatic transilvănean - Ciută Marius-Mihai 341-344 română
BUZEA, Dan, CHIRICESCU, Andrea, COTRUȚĂ, Mirela Cronica activității Muzeului Carpaților Răsărităni, în anii 2004-2005 347-358 română
CHIRICESCU, Andrea, ICHIM, Dorinel Muzeul Etnografic Poiana Sărată 358-358 română
MARC, Dorel, MARC, Livia Muzeul Oltului și Mureșului Superior. Gînduri la început de drum sau nevoia de muzeu ca o casă a moștenirii noastre culturale 359-360 română
MARC, Livia Cronica Muzeul Oltului și Mureșului Superior pe anii 2004-2005 360-362 română