Angvstia, 12, anul 2008, seria arheologie-etnografie

  • Anul publicației: 2008
  • Publicată de: Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni
  • Titlu publicație: Angvstia
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
LAZAROVICI, Gheorghe, LAZAROVICI, Magda Sanctuarele culturii Precucuteni - Cucuteni .9-40 română
BUZEA, Dan, MATEȘ, Adela Modele miniaturale de altare descoperite la Oltebi - "Cariera de nisp", Situl B, jud. Covasna 41-56 română
GARVĂN, Daniel Vase rectangulare din așezarea eneolitică de la Poduri-Dealul Ghindaru 57-66 română
BRIEWIG, Bjorn, BUZEA, Dan, COTRUȚĂ, Mirela Arheologie experimentală. Construirea unei instalații de foc (vatră) după modelul celor descoperite la Păuleni-Ciuc - Ciomortan - "Dîmbul Cetății" jud. Harghita 67-78 română
GARVĂN, Daniel The Present Stage of the Researches regarding Prehistoric Salt Production in the Carpatho-Danubian Region 79-90 engleză
BUCUR, Eugen, ROMAN, Cristian, TINCU, Sorin Considerații atno-arheologice privind exploatarea surselor saline din Țara Făgărașului (I) 91-100 română
COSTEA, Florea Un intersant mormînt descoperit la Rășnov-Cetate (jud. Brașov) 101-108 română
BUZEA, Dan, CAVRUC, Valeriu, SÎRBU, Valeriu O comunitate dacică din sec. IV-III a. Chr. La Olteni, jud. Covasna 109-148 română
BĂLĂȘESCU, Adrian, MIRIȚOIU, Nicolae, SOFICARIU, Andrei Analiza osteologică a mormintelor de incinerație de la Olteni, jud. Covasna 149-156 română
COSTEA, Florea Decorative Motifs or Religious Symbois? Attempts to Intrerpret the Decorations on Dacian Pattery (Part 2) 157-172 engleză
COSTEA, Florea Au produs dacii sticlă? 173-176 română
DOBOS, Alpar, LĂZĂRESCU, Vlad-Andrei O fibulă inedită descoperită în raza localității Sic, jud. Cluj 177-186 română
SĂSĂRMAN, Mihai, ZĂGREANU, Radu Einige romische Inschriften und bilhauerische Elemente aus Gherla 187-200 germană
SIBIANU, Victor Tezaurul monetar roman imperial de la Oituz 201-204 română
ROMAN, Cristian, TINCU, Sorin Cercetări de suprafață în hotarul localității Călan, județul Hunedoara 205-223 română
MARC, Dorel Plutăritul pe afluenții Bistriței - confluență și comunicare intzerculturală tradițională moldavo-transilvană. Note din cercetările etnografice recente de teren 227-236 română
CHIRICESCU DEAK, Andrea Mineritul tradițional al sării - o ocupație demult dispărută? 237-250 română
SZABO, Arthur Arealele salifere din Valea Gurghiului și mărturii istorico-etnografice privind exploatarea sării 251-262 română
BUCUR, Nicolae Fotografie - de la ieri la azi 263-278 română
VOINA, Delia Un atelier fotografic. Trei generații de fotografi și imaginile lor etnografice 279-288 română
DOBRAN, Doina Elemente etnografice din localitatea Subcetate, jud. Harghita, surprinse în fotografii 289-298 română
DOBRAN, Doina Strigături doine, amintiri - consemnate de Aurel Dobrean, un țăran din comuna Subcetate, jud. Harghita 299-301 română
BUCUR, Nicolae Simbolistica apei. Apa generatoare de viață, apa generatoare de moarte 303-309 română
Cronica activității Muzeului Carpaților Răsărităni, în anii 2006-2008 313-324 română
CRISTEA, Florea Scrisoare la redacție. Pe marginea unei "comunicări științifice" 325-326 română