Angvstia, 5, anul 2000, seria arheologie

  • Anul publicației: 2000
  • Publicată de: Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni
  • Titlu publicație: Angvstia
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
BELDIMAN, Corneliu Industria materiilor dure animaliere în așezările paleolitice de pe versantul răsăritean al Carpaților .1-25 română
MAXIM, Zoia, SĂSĂRAN, Luminița Utilajul litic cioplit de la Leț 27-36 română
CIUGUDEAN, Horia, DRAGOTĂ, Aurel, LUCA SABIN, Adrian, ROMAN, Cristian Faza timpurie a culturii Vinea în Transilvania. Repere ale orizontului cronologic și etnocultural 37-72 română
POP, Dan Die Coțofeni Siedkung von Oarța de Sus "Măgura" 73-83 germană
SCHUSTER, Cristian Notă cu privire la două tipuri de obiecte din piatră șlefuită din epoca bronzului din sudul și răsăritul României 85-92 română
CAVRUC, Valeriu Noi cercetări în așezarea Păuleni (1999-2000) 93-102 română
BUZEA, Dan, LAZAROVICI, Gheorghe, LUCA SABIN, Adrian, SUCIU, Cosmin Descoperirile Cucuteni - Ariușd de la Păuleni 103-130 română
CAVRUC, Valeriu, DUMITROAIA, Gheorghe Descoperirile aparținînd aspectului cultural Ciomortan de la Păuleni (campaniile 1999-2000) 131-154 română
CAVRUC, Valeriu, ROTEA, Mihai Locuirea Wietenberg de la Păuleni (campaniile 1999-2000) 155-171 română
COMȘA, Alexandra Date antropologice referitoare la osemintele umane aparținînd epocii bronzului, descoperite la Păuleni 173-176 română
SZEKELY, Zoltan Cultura Noua în valea Oltului și a Tîrnavei 177-192 română
CAVRUC, Galina Groapa rutuală din așezarea culturii Noua de la Zoltan 193-197 română
COMȘA, Alexandra Date antropologice referitoare la mormîntul de copil descoperit la Zoltan (Cultura Noua) 199-201 română
POPESCU, Anca Ceramica cu decor striat de la Costița și Deleni 203-208 română
KACSO, Carol Spade de bronz din Maramureș 209-220 română
COSTEA, Florea Fortificații hallstattiene din județul Brașov 221-225 română
VULPE, Alexandru Spada de fier de la Dobolii de Jos (Aldoboly) 227-234 română
POPESCU, Cristina Original și imitație în cultura materială a geto-dacilor. Boluri cu decor în relief 235-264 română
BATO, Attila, SZEKELY, Zsolt Ceramica slavă de la Filiaș (jud. Harghita) 265-281 română
SÎRBU, Valeriu Dacii din estul Transilvaniei - Crișan Viorica 285-287 română
LASZLO, Attila Zoltan Szekely (1912-2000) 291-292 română