Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
PASCU, Viorica Activitatea de valorificare științifică a colecțiilor Muzeului Etnografic al Transilvaniei .3-12 română
TIȚA, Aurelia Obiectele de fierm folosite la vatră, în colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei 13-24 română
IRIMIEȘ, Dumitru Semnificația unor inscripții aflate pe două icoane pe lemn din Colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei 25-32 română
BRATU, Delia, TOȘA, Ioan Arhiva etnografico-folclorică a Muzeului Etnografic al Transilvaniei 33-70 română
MUREȘANU, Pompei Contribuții privind semnificația terminologiei și metodologiei populare de prevenire a deteriorărilor provocate de principalii agenți biologici și de factorii fizici asupra lemnului 71-84 română
OȘIANU, Romulus Mărturii de interes etnografic cuprinse în documentele istorice transilvănene 85-104 română
TOȘA, Ioan Contribuții etnografice la studiul sistemelor de agricultură transilvăneană 105-120 română
KOS, Karoly Contribuții la cercetarea etnografică a creșterii bivolilor 121-136 română
IRIMIEȘ, Dumitru Contribuții privind studiul tipurilor de punți și poduri de lemn din Transiklvania 137-159 română
APOLZAN, Lucia Forma arhaică de populare a zonei montane de la Porțile de Fier 161-169 română
BRATU, Delia Schimbări de nivel cultural și mentalitate oglindite în igiena populară din Țara Oașului 171-194 română
MUREȘANU, Pompei Contribuții privind locul unor străvechi elemente de cultură populară românească în concertul valorilor din civilizația universală în lumina poligenezei și difuziunii "invențiilor" 195-205 română