Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
MUNTEANU, Simona Satul tradițional românesc de ieri, de azi și de mîine .11-15 română
GODEA, Ioan De vorbă cu Valeriu Butură 19-35 română
GODEA, Ioan Un manuscris inedit a lui Gheorghe Focșa 37-40 română
BUCȘE, Maria Recviem pentru un mare etnolog - Nicolae Marin Dunăre 41-44 română
PAVEL, Emilia Henri Focillon, despre creația populară românească 45-51 română
PAVELESCU, Gheorghe Umanizarea Carpaților 55-64 română
POP, Dumitru Societatea Etnografică Română 65-73 română
MOISE, Ilie Repere pentru o istorie a îmvățămîntului etnologic clujean 75-86 română
COSMA, Aurelia Dinamica evoluției muzeale din perspectiva deschiderii către public 87-92 română
LARIONESCU, Sanda Patrimoniul familiei și practicile de devoțiune în spațiul rural european 93-117 română
PALLY, Filofteia Direcții de cercetare în antropologia contemporană 119-130 română
MIRESCU, Cornel Gospodăria din Șurdești-Chioar la Muzeul Satului 131-139 română
NIȚULESCU, Virgil Actualitatea recomandării UNESCO din 1989 privind salvgardarea culturii tradiționale și a folclorului. O evaluare 141-169 română
NIȚULESCU, Virgil Arhitectura vernaculară în Panama 171-174 română
MONORANU, Marina Comunicarea privită din două perspective complementare, ca fapt de stil și ca întreg 175-180 română
PÎRÎU, Steluța Expoziția muzeală ca limbaj nonverbal - premise teoretice 181-200 română
POPESCU, Viorel Proiect de reabilitare culturală și reactivarea meșteșugurilor populare la Muzeul Satului Bănățean 201-209 română
RACEU, Dorina-Elena Repere monografice privind așezări locuite de slovaci în judeâele Arad și Timiș 211-230 română
MAIER, Radu Cercetarea așezărilor și arhitecturii țărănești din mai multe zone etnografice ale Transilvaniei 231-261 română
PREPELIUC, Aurel O etapă a cercetării de teren "etnografia de urgență", Moldovița, august 2000 263-268 română
CIOCAN, Janeta Schimbări survenite în croiul și ornamentica cămășii de femeie din portul popular al Zonei Chioar, în prima jumătate a secolului XX 269-278 română
BLAGA, Iuliana Muzeul etnografic - arhiva de folclor interferențe științifice 279-281 română
BÎTCĂ, Maria Simboluri identitare românești în conștiința europeană (1851-1937) 283-312 română
MAIOR, Carmina Evoluția unui sat din Mărginimea Sibiului în sec. XX (studiu monografic, cercetare de teren) 313-321 română
BILȚIU, Pamfil Categoriile de primul și de înceăut în cultura populară românească 325-340 română
BILȚIU, Pamfil Contribuții la cercetarea magiei în Maramureșul istoric și Țara Lăpușului 341-353 română
GRAUR, Tiberiu Comunicarea ca sistem cultural 355-383 română
TOȘA, Ioan Cunoștințe despre arbori și plante și utilizarea lor în satul românesc de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 385-413 română
BODIU, Aurel Fast și nefast în cantegoria timpului țărănesc 415-424 română
MUNTEANU, Simona Substraturi arhaice în practici magice ale sistemului de credințe din zona Bran 425-431 română
GAZDA, Klara Figuri zoomorfe în arta populară 433-466 română
DAN, Raluca Confesiuni creștine în zona Gurahonț 467-4470 română
SÎRBU, Anca Contribuții la viața comunității armene din București 471-477 română
MUREȘAN, Mihaela Timp, vreme și meteorologie țărănească 479-486 română
PAVELESCU, Amalia, PAVELESCU, Gheorghe Empirism și magie în terapia tradițională 487-493 română
DAN, Marius, ROȘCA, Teodora Rîul de apă și rîul de foc 495-502 română
BĂRBULESCU, Elena Adolescență - grupe de vărstă și sex 503-513 română
ȘERDAN, Daniela Lirica populară românească în viziunea contribuțiilor anterioare 515-528 română
OȘIANU, Flavia Contribuții la cercetarea magiei cînepii 529-534 română
TOTOIANU, Radu Medicina pastorală în zona Sebeșului (jud. Alba) 535-558 română
VEREȘ, Cristian Cîrciuma și gura satului în mediul rural arădean 559-566 română
PĂDUREAN, Dominuț Prima atestare a nedeii (tîrgului) de pe Muntele Găina (1793) 567-577 română
DRĂGOI, Marius Tradiționalitate și repertoriu în jocurile de copii din Spermezeu, zona Năsăud 579-621 română
POPOIU, Paula, STOICA, Georgeta Cercetări etnografice de salvare la Roșia Montană și Corna 625-641 română
RUSAN, Dumitru Valori etnografice pentru tăiatul și "lucratului" lemnului de rezonanță în pădurile din Obcinile Bucovinei 643-654 română
GOȚIA, Ioan Modalități de organizare a fertilității cu staul mobil în satele din Nordul Transilvaniei, după 1900 655-676 română
DOBRESCU, Ioana Buciumul de lemn în Bucovina - un instrument pe cale de dispariție 677-682 română
MICU, Cristian "Văsărit" - the trade of wooden made vessels in Apuiseni Mountains 683-702 engleză
BABOȘ, Alexandru Un martor al Maramureșului medieval, biserica de piatră din Sărăsău 703-721 română
GEBA, Maria Conservarea preventivă a colecțiilor etnografice 725-732 română
ILEA IOANA, Lidia Măsuri de pază și protecție a bunurilor muzeale 733-738 română
PASCU, Paula Depistarea atacurilor biologice 739-746 română
MARIAN, Carmen Considerații generale privind conservarea preventivă a textilelor etnografice 747-750 română
CĂPÎLNĂ, Emil Restaurarea unei "cruci de cimitir" din anul 1831 de la Muzeul Etnografic al Transilvaniei Cluj-Napoca 751-754 română
CIOMOCOȘ, Viorica Restaurarea științifică a icoanelor de patrimoniu, sprijin în clarificarea identității de concepție, de exprimare plastică zonală și istorică 755-758 română
POP, Vasilica Restaurarea și conservarea unei broșe argintate din secolul XVIII 759-762 română
PĂRPĂUȚĂ, Dorina Tipuri de degradări întîlnite la restaurarea pieselor etnografice din piele cu blană 763-766 română
FĂRTĂIȘ, Dan Conservarea-restaurarea elementelor din piatră la monumentele în aer liber 767-770 română
IONIȚĂ, Vasile Tehnici de realizare a suportului de lemn, în vederea transpunerii de pictură tempera 771-772 română
POP, Laura, VAIDA, Katalin Restaurarea unui păretar din jud. Alba 773-779 română
MARȚINEAC, Elena Scoarță bucovineană din a doua jumătate a secolului XIX - conservare - restaurare 781-784 română
GROPEANU, Mihaela Problema degradărilor prezente la colecția de covoare 785-790 română
ANDREI, Ana-Maria, PANAIT, Marta, PÎRÎU, Steluța, URSESCU, Cristina Aspecte cu privire la restaurarea hărților 791-798 română
ROMAȘCU, Lidia Plante din flora României folosite pentru obținerea coloranților vegetali, cu referire la culoarea galbenă și implicațiile ei în aria etnografică 799-803 română
TODAȘCĂ, Elena Investigații fizice la biserica de lemn Sf. Mercurie, Rădășeni, județul Suceava 805-810 română