Crisia, XXX, anul 2000

  • Anul publicației: 2000
  • Publicată de: Muzeul Țării Crișurilor
  • Titlu publicație: Crisia
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
GHEMIȘ, Călin Probleme legate de chihlimbarul pre-și protoistoric .9-21 română
IGNAT, Doina Neoliticul vechi în Nord-Vestul României 23-44 română
MĂNDESCU, Dragoș Fibulele de schemă Latene în perioada timpurie și mijlocie a celei de a doua epoci a fierului pe teritoriul vechii Dacii 45-80 română
BULZAN, Sorin, FAZECAȘ, Fruia, GHEMIȘ, Călin Săpăturile de salvare de la Oradea - punctul Salca "Pepinieră" 81-140 română
DUMITRAȘCU, Sever Lucerna în istoria antică 141-149 română
CRIȘAN, Ioan Sondajul arheologic de la Abram, județul Bihor 151-161 română
MARTA, Doru Istoriografia cetății Oradea 163-181 română
GEORGIȚĂ, Mihai Contribuții la istoricul cetății Oradea - secolele XVIII-XIX 183-206 română
DULGĂU, Bujor Sigiliile comitatului Bihor. Comentarii și supoziții 207-211 română
MIHOC, Blaga "Dedemonizarea" sau uciderea strigoilor - radiografia unui caz din Ciutelec, județul Bihor (1854) 213-227 română
MILIAN, Radu Școala ortodoxă și greco-catoliocă în Bihor în a doua jumătate a secolului XIX 229-255 română
DRONCA, Lucian Băncile din Austria și Ungaria în perioada dualismului (1867-1918) 257-271 română
TOTH, Janos Fundația de caritate "Dudek" din Oradea 273-315 română
CĂLUȘER, Iudita Activitatea extrașcolară a corpului didactic al școlii civile greco-catolice de fete din Beiuș (1896-1919) 317-325 română
CORNEA, Lucia Vechi ateliere fotografice din Oradea. Atelierul Lojanek Janos și atelierele succesoare 327-344 română
GEORGIȚĂ, Mihai Bozoky Alajos despre criza maghiară 345-356 română
POP, Alexandru Mobilierul unei farmacii de la începutul secolului al XX-lea 357-369 română
MIHOC, Blaga Biserica greco-catolică în anii dictatului de la Viena. Contribuții Documentare 371-380 română
MIHU, Nicolae, ȚĂRĂU, Augustin Particularități ale procesului de reinstaurare a administrației românești în județele Satu Mare și Bihor 381-397 română
MOISA, Gabriel Evoluții istoriografice transilvănene în primele două decenii ale regimului comunist 399-417 română
GOIA, Aurel Amintirile unui anonim (preotul ortodox Aurel Goia, 1908-1978) 419-442 română
EMODI, Janos Topoare de cupru din Nordul Bihorului 443-446 română
FAZECAȘ, Gruia Considerații privind metoda de determinare a ariei de cuprindere a unei așezări 447-455 română
STANCIU, Simona Repertoriul medical din Dacia română - instrumente medicale (inventar mobil) 457-470 română
POP, Alexandru Vase farmaceutice cu un model de cartuș stil secession 471-478 română
HOCHHAUSER, Ronald Obiective industriale bihorene cu valoare muzeală S.C. Spirt & Drojdie S.A. Oradea 479-491 română
MOISA, Gabriel Iulian Kune - un bihorean cu destin universal 493-497 română
TODINCA, Vasile Educația și cultura, oglindite în revista "Societatea de Mîine" 499-504 română
FAUR, Antonio Din efectele economice ale prezenței unităților militare sovietice în județul Sălaj (octombrie 1944-iulie 1945) 505-509 română
DRECIN, Mihai Români și minorități în procesul sovietizării nord-vestul Transilvaniei (toamna 1944 - martie 1945) 511-517 română
CORNEA, Lucia Dispariția asociațiilor culturale tradiționale în epoca stalinistă. Studiu de caz - dispariția "Astrei" bihorene 519-531 română
MOISA, Gabriel "Voința poporului" sau agonia presei democratice bihorene postbelice 533-542 română
MIHU, Nicolae, ȚĂRĂU, Augustin Politici electorale practicate de către B.P.D. în alegerile din 19 noiembrie 1946, în județele Satu Mare și Bihor 543-560 română
MIHU, Nicolae Aspecte ale procesului de sovietizare a învățămîntului românesc - Cazul elevilor disidenți din liceele Beiușului 561-569 română
ZAINEA, Ion Naționalizarea școlilor confesionale și particulare din Municipiul Oradea (1948-1949) 571-578 română
MIHU, Nicolae, ȚĂRĂU, Augustin "Îngrijirea și desființarea chiaburimii" - etapa a doua a politicii agrare a P.M.R. - debutul procesului în județul Bihor 579-586 română
CĂLUȘER, Iudita O victimă anonimă a epocii staliniste 587-592 română
MILIAN, Radu Contribuții privind sovietizarea învățămîntului în Bihor între anii 1948-1959 593-597 română
MUREȘAN, Olimpia Două piese compozite, Hanger (nr. inv. 6057) și cuțit (nr. inv. 6103). Restaurare 599-604 română
MUREȘAN, Olimpia Restaurare 2000 605-606 română
GHEMIȘ, Călin Gan-Bei. Speologi români în China - Bușu L. 607-608 română
GHEMIȘ, Călin Arheologia peșterilor și minelor din România - Boroneanț V. 609-610 română
FAZECAȘ, Gruia Exchange and Cultural Interactions. A study of long distance trade and cross - cultural contracts in the Late Bronze Age and Early Iron Age in Cemtral and Eastern Europe 611-613 română