Crisia, XXIII, anul 1993

  • Anul publicației: 1993
  • Publicată de: Muzeul Țării Crișurilor
  • Titlu publicație: Crisia
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
CRIȘAN, Ioan Săpăturile arheologice de la Cefa - La Pădure, judeșul Bihor din anul 1992 .9-35 română
COSMA, Călin Răspîndirea scrisului cursiv în Dacia romană 37-52 română
DUMITRAȘCU, Sever Istoria antică în opera lui Nicolae Iorga 53-58 română
RUSU ADRIAN, Andrei Cercetări arheologice în Cetatea Oradea. Sinteza preliminară a anilor 1991-1993 59-84 română
MARTA, Doru Cercetări de arheologie medievală în Bihor. Istoric și perspective 85-89 română
BORCEA, Liviu Veniturile din vămi pe teritoriul orașului, reflectate în statutele capitlului din Oradea (1374) 91-96 română
ȘIPOȘ, Sorin Coordonate ale mentalului medieval în Tara Românească și Moldova în secolele al XV-lea și al XVI-lea 97-104 română
GLUCK, Eugen "Avisi" europene despre evenimentele din Bihor din secolele XVI-XVII 105-111 română
COVACI, Veronica, ILEA, Ana Documente privind colaborarea Țărilor Române în lupta antiotomană la mijlocul secolului al XVII-lea 113-119 română
HORGA, Ioan Oradea luminilor și mișcarea scientistă franceză din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea 121-130 română
PAPP, Klara Dreptul de folosință a pîmîntului de către iobagii de pe domeniile nobiliare laice din Bihor în secolul al XVIII-lea 131-144 română
ȘTEFĂNESCU, Barbu Crizele de "vechi regim" și complicitatea lor în introducerea unor culturi agricole noi 145-150 română
GORUN, Gheorghe Note la ultimatul țăranilor adresat bobilimii în răscoala lui Horea (11 noiembrie 1784) 151-174 română
ANDEA, Avram, ANDEA, Susana "Ratio educationis" și înființarea districtului școlar Oradea 175-185 română
CÎMPEANU, Remus Considerații privind structura socială a intelectualității române la sfîrșitul veacului al XVIII-lea 187-194 română
CORNEA, Lucia Începuturile fotografiei la Oradea. Primul atelier fotografic orădean (1852) 195-202 română
CRĂCIN, Cornel Societatea academică social-literară "România Jună" din Viena (1871-1916). Forme de desfășurare a activității 203-214 română
CĂLUȘER, Iudita Repere privind asociațiile și reuniunile profesionale ale cadrelor didactice greco-catolice din Comitatul Bihor (1875-1923) 215-222 română
TOTH, Janos Începuturile activității asociației medicilor, farmacisștilor și naturaliștilor din Bihor 223-234 română
APAN, Mihai Un manual școlar din Bihorul de ieri 241-256 română
BABA, Ioan Contribuții documentare privind dezvoltarea industrială a orașului Oradea de la sfîrșitul secolului XIX pînă la primul război mondial 241-256 română
GOȚIA, Dorin O istorie națională din 1917 datorată unui român din Bosnia 257-265 română
STOICA, Iosif Un mare prieten al românilor: profesorul Louis Barral (1894-1954) 267-280 română
ȚEPELEA, Ioan Armata română la Budapesta (august-noiembrie 1919) 281-297 română
MIHOC, Blaga Situația agriculturii bihorene. Politică de ajutorare statală (1922-1938) 299-315 română
CRĂCIN, Cornel Reclama în orășelele bihorene. Considerații pentru perioada interbelică 317-334 română
MUREȘAN, Olimpia Piese arheologice din Cetatea Oradea. Între descoperire și restaurare 335-348 română
MĂLINAȘ, Constantin Cincinat Pavelescu - "Ad Ultimum" 349-356 română
MARINESCU, Ioan, MITTMANN, Hans-Walter Kant - Program de inventariere a colecțiilor muzeale cu ajutorul calculatorului electronic 357-262 română
MARTA, Doru Repertoriul arheologic al județului Cluj 363-364 română
RUSU ADRIAN, Andrei Boldog Varad, Szerkesztette - Balint Istvan Janos 366-369 română
GORUN, Gheorghe Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, Vol. V 372-373 română
GORUN, Gheorghe A fanariotaktal a hohenzollernekig. Tarsadalmi hanyatlas es nemzeti emelkedes a roman tortenelemben (1711-1866) - Trocsany Zsolt, Miskolcty Ambrus 373-375 română
MOZES, Tereza Judaica & Hungarica - Gaster Moses 375-376 română
BONACIU, Claudia La Răscruce, toamna anului 1917 - primăvata anului 1918. Marea Britanie și încheierea de către România a unei păci separate - George Cipăianu 377-378 română
NOANE, Dumitru Un centru important al cercetării istorice românești contemporane - Institutul de Istorie "A.D. Xrnopol" - Iași 378-381 română
GORUN, Gheorghe Francisc Pall (1911-1992) 383-384 română