Crisia, XVIII, anul 1988

  • Anul publicației: 1988
  • Publicată de: Muzeul Țării Crișurilor
  • Titlu publicație: Crisia
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
DUMITRAȘCU, Sever Chiupuri dacice (pithoi, dolia) descoperite în județul Bihor .9-39 română
CRIȘAN, Ioan, DUMITRAȘCU, Sever Cuptoare de ars oale descoperite la Sînnicolau Român, județul Bihor 41-119 română
HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului paleofaunistic provenit din stațiunea arheologică de la Biharea (jud. Bihor) 121-130 română
EL SUSI, Geogeta Materialul faunistic din așezarea daco-romană de la Timișoara - "Freidorf" (jud. Timiș) 131-137 română
TEODOR, Pompiliu Istorie și politică în epoca Supplexului (I) 139-155 română
GORUN, Gheorghe Mișcările sociale țărănești din Bihor din timpul răscoalei lui Horea 157-166 română
GLUCK, Eugen Contribuții cu privire la ecoul răscoalei din 1784 în presa Germaniei 167-172 română
GYEMANT, Ladislau Ecouri ale revoluției franceze în Transilvania 173-183 română
MĂLINAȘ, Constantin Reconstituirea bibliotecii cărturarului iluminist Ioan Corneli, de la Oradea (1762-1848) 185-198 română
NEAMȚU, Gelu Aspecte ale activității lui Alexandru Roman (1887-1897) 199-214 română
CORNEA, Lucia Contribuții privind aniversarea, în județul Bihor a unui deceniu de la Marea Unire (1928-1929) 215-222 română
MIHOC, Blaga Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Ceica din Județul Bihor 223-241 română
ȘORA, Gheorghe Concepția lui Vasile Goldiș referitoare la programul național și la tactica activistă 243-250 română
FAUR, Viorel, FLEISZ, Ioan Periodicele maghiare din Oradea despre momentele luptei românilor bihoreni pentru unire (oct--dec. 1918) 251-265 română
FAUR, Viorel, GIURAN, Valeriu Memorii de război ale unor foști ofițeri români în diviziile 3 vînători de munte, 1 infanterie - instrucție și "Tufor Vladimirescu" 267-295 română
FAUR, Viorel, VELICU, Mircea Pagini din memoriile unui ofițer român, combatant în războiul antifascisz (I) (23 august 1944-15 ianuarie 1945) 297-319 română
PINȚA, Gheorghe Un document inedit privind înfințarea "Fundației culturale Pavel Ioan Popp" din Beiuș 321-324 română
IGNAT, Doina Așezarea eneolitică de la Suplacu de Barcău (jud. Bihor) 325-337 română
CRIȘAN, Ioan Un complex arheologic aparținînd culturii Coțofeni descoperit la Cefa (jud. Bihor) 339-352 română
CRIȘAN, Ioan Două descoperiri din perioada de trecere de la epoca bronzului la epoca fierului la Cefa 353-362 română
CRIȘAN, Ioan, DUMITRAȘCU, Sever Ceramica dacică descoperită la Biharea 363-380 română
PĂDUREANU, Eugen Așezarea de sec. III-IV pe cursul inferior al Mureșului 381-405 română
GALIȘ, Ana, GALIȘ, Petru Evoluția demografică a localității Sîrbi din secolul al XVII-lea și pînă în secolul al XVIII-lea 407-412 română
CIHO, Miron "Description de l'Egypte" într-o bibliotecă românească 413-422 română
FAUR, Viorel Istoricul cercetării manifestărilor memorandiste în Bihor 423-425 română
ȚUCRA, Nicolae Contribuții la cunoașterea istoricului orașului Vașcău 427-439 română
DRECIN, Mihai Orădeanul Vasile Babi - redactor al "Calendarului portatic al funcționarilor de babcă români" (1909, 1910) 441-446 română
MIHOC, Blaga Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Săcueni, județul Bihor 447-452 română
CHIRIAC, Aurel, COSTIN, Florian, GOINA, Florica, ȘTEFĂNESCU, Barbu Locul meșteșugurilor tradiționale - spătărit și olărit - în viața satului Valea Neagra de Jos 453-510 română
MUDURA, Gheorghe, ȘTEFĂNESCU, Barbu Învoielile agricole în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și în primele decenii ale secolului al XX-lea în Vestul României 511-546 română
CHIRIAC, Aurel Considerații privind circulația picturii pe sticlă în nord-vestul României (sec. XVIII-XIX) 547-552 română
COLȚEA, Dumitru Nume, prenume și porecle tradiționale în căteva dintre satele sud-bihorene 553-566 română
FEIER, Florica Șezătoarea și claca în comuna Sînnicolaul Român 567-574 română
ZINTZ, Maria Tablouri de Dumitru Ghiță în colecția de pictură a complexului Muzeal județean Bihor 575-586 română
PAUCĂ, Mircea Mozaicul geologic al pămîntului românesc 587-592 română
BĂCESCU, Mihai Noi resurse de carburanți din ocean 593-595 română
CZIER, Zoltan, POPESCU, V. Cercetări geologice-paleobotanice asupra Liasicului inferior de la Șuncuiuș-Cariera principală Recea (județul Bihor) 597-626 română
GEORGESCU, Dan Brachiopodele liasice de la Suncuiuș (Autohtinul de Bihor, Munții Apusenii de Nord= - Partea I. Rhynchonellida și Spiriferida 627-637 română
HUZA, Radu, JURCSAK, Tiberiu Un dinte de placodont din Triasicul superior, desciperit în zona Finiș )Munții Cadru, jud. Bihor) 639-646 română
JURCSAK, Tiberiu, KESSLER, Eugen Evoluția avifaunei pe teritoriul României (III) - Filogenie și sistematică 647-688 română
CODREA, Vlad, ȘURARU, Nicolae Un dinte premolar (P4 dext.) de sirenid (Mammalia, Sirenia) în orizontul calcarului de Cluj, de la Cluj-Napoca: Cheile Baciului 689-695 română
CZIER, Zoltan Asupra unui corn de Alces alces L. de la Ocna Șugatag (jud. Maramureș) 697-700 română
PAUCĂ, Mircea Fenomen climatic interesant la Dumbrăvița de Codru (jud. Bihor) 701-702 română
INDRIEȘ, Andrei Un paleocurs al Văii Finișului 703-708 română
KARACSONYI, Carol, MAROSSY, Ana Studiu privind conservarea fondului genetic vegetal în Valea Holodului (jud. Bihor) 709-718 română
PAINA, Mircea Cîteva colectări ale speciei Aphelocheirus aestivalis Fabr. (Ins., Heteroptera) 719-720 română
LEHRER, Andy, LORINCZ, Ladislau Tabanidae (Ins. Diptera) din colecțiile Muzeul de Ștințele Naturii din Aiud 721-724 română
CHICULESCU, Otilia, PARASCHIVESCU, Dinu, STOICA, Aurelia, STOIȚĂ, Doina Adaptarea organului animalsub influența unui pesticid organofosforic 725-729 română
PAINA, Mircea Informații cuprinse în paginile revista "Familia" ser. I-a (1865-1906) cu privire la colecții și muzee de istorie naturală 731-736 română
VOICU, Gheorghe Profesorul dr. doc. Mircea Paucă 737-739 română
PAINA, Mircea Profesorul sr. George D. Vasiliu 739-740 română
PAINA, Mircea Conferențiar dr. Bogdan Stugren 740-741 română
MUREȘAN, Olimpia Brățara de bronz cu semiove. Restaurare și conservare 743-746 română
MUREȘAN, Augustin Două steaguri tricolore din timpul Marii Uniri a Românilor de la 1918 747-750 română
DUMITRAȘCU, Sever Preocupări ale colectivului complexului muzeal județran Bihor - Oradea, pentru o mai stăruitoare educație științifică a oamenilor muncii 751-754 română
ROȘCA, Felician Michael Haydn și viața muzicală din Oradea (1757-1762) 755-761 română
CRIȘAN, Gabriela Catalogul sculpturii românești moderne din colecția secției de artă a complexului muzeal județean Bihor 763-778 română
HÎRCĂ, Rodica Influența factorilor climatici în degradarea monumentelor de arhitectură. Măsuri profilactice 779-805 română
MAROSSY, Ana Natura văzută de copii 807-810 română
CZIER, Zoltan, POPA, Elisabeta Studiul condițiilor microclimatice la secția de științe naturii de la complexul muzeal județean Bihor 811-826 română
PERJOVSCHI, Dan Dialog: Arta populară - arta plastică 827-834 română
NOVICOV NOVICOV, Ramona Despre baroc. Note la expoziția Geta Brătescu deschisă la complexul Muzeal județean Bihor, Oradea, 19 aprilie - 15 mai 835-845 română
FAUR, Viorel Cronica activității științifice și cultural-educative a secției de Istorie a Complexului Muzeal Județean Bihor pe anul 1987 847-853 română
FAUR, Viorel Aspecte ale activității filialei Bihor a Comiosiei Române de Istorie Militară pe anii 1986 și 1987 855-868 română
PINȚA, Gheorghe România în vîltoarea anului 1939 - Dandara Livia 869-871 română
PINȚA, Gheorghe Curente ideologice și programe din mișcările de eliberare națională din Balcani pînă în anul 1878 - Traikov Veselin 872-873 română