Crisia, XVII, anul 1987

  • Anul publicației: 1987
  • Publicată de: Muzeul Țării Crișurilor
  • Titlu publicație: Crisia
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
IGNAT, Doina Așezarea neolitică de la Tășnad (jud. Bihor) aparținînd grupului Sublacu de Barcpu (jud. Bihor) .9- română
CRIȘAN, Ioan Descoperiri arheologice înn hotarul localității Cefa (jud. Bihor) 25- română
HAIMOVICI, Sergiu Studiul paleofaunei din așezarea eponimă a culturii Otomani - epoca bronzului 54- română
DUMITRAȘCU, Server Realități istorice în Dacia de nord-vest 55- română
CĂPĂȚÎNA, D., LUKACS, A., POPA, R. Cercetările arheologice de la Voivozi. Contribuții la istoria Bihorului în secolele XII-XV 61- română
BORCEA, Liviu Mihai viteazul într-o cronică contemporană puțin cunoscută 107- română
RĂDUȚIU, A. A treia călătorie a lui Iosif al II-lea în Transilvania 123- română
FAUR, Viorel, FLEISZ, Ioan Studenții români la Academia de drept din Oradea (1850-1918) 129- română
CIPĂIANU, G. L'echo du Memorandum dans des milieux diplomatiques 183- franceză
DRECIN, Mihai Romanii la al VIII-lea Congres internațional cooperatist de la Hamburg (1910) 195- română
ȘORA, Gheorghe Vasile Goldiș despre dreptul la autodeterminare a poporului român din Transilvania și unirea lui cu România 201- română
MIHOC, Blaga Contribuții documentare privind aplicarea reformei agrare din 19212 în plasa Aleșd (județul Bihor) 211- română
FĂTU, M. Dictatul fascist de la Viena din august 1940 și consecințele sale 229- română
ILEA, Ana Documente referitoare la voievozii români din Bihor în secolul al XIV-lea 243- română
GORUN, Gheorghe Rapoartele comitatului Bihor din timpul răscoalei lui Horea 249- română
GORUN, Gheorghe Mișcările țărănești din nord-vestul Transilvaniei din anul 1790. Contribuții documentare (II) 263- română
FAUR, Viorel Mărturii documentare inedite despre Societatea de lectură din Oradea 271- română
FAUR, Viorel, GIURAN, Valeriu Noi memorii despre luptele pentru eliberarea Bihorului (septembrie-octombrie 1944) 277- română
DUMITRAȘCU, Server Rituri și ritualuri de înmormîntare de la începutul epocii fierului (Br. CD - Ha A1) în descoperirile din nord-vestul României (Biharea) 305- română
MUREȘAN, A. Două brățări de bronz descoperite în cetatea de pămînt de la Sîntana, județul Arad 313- română
FURDUI, T. Contribuții la cunoașterea edițiilor tipăriturii românești vechi "Poemation de secunda legione Valachica" 319- română
POP, Alexandru Farmacii orădene între anii 1850-1880 325- română
BOLOVAN, I., MOȚIU, D. Contribuții la cunoașterea activității cultural-naționale a avocaților și funcționarilor români în cadrul Asociației naționale din Arad(/1863-1870) 331- română
FAUR, Viorel Ioan Slavici despre românii din Crișana 339- română
CAȚAVEI, V., MUREȘAN, A. Drapelul Gărzii naționale române a marinarilor de la Pola 345- română
BIELTZ, L. Un document inedit referitor la Marea Reuniune "Cele Trei Crișuri", din patrimoniul Muzeului Național de Istorie 353- română
BABA, I. Școala și învățămîntul în paginile revistei "Cele Trei Crișuri" 357- română
MIHOC, Blaga Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Salonta. Aspecte ale împroprietăririi 367- română
ȘTEFĂNESCU, Barbu Importanța metodologică a studierii agriculturii de munte în condițiile cercetării etnografice actuale 377- română
ȘTEFĂNESCU, Barbu Caracterul cumulativ al tehnicilor agricole în satele bihorene de munte 385- română
BRADU, I. Componente tradiționale ale sistemului de alimentație publică în satul Ceișoara din județul Bihor 403- română
COLȚEA, Dumitru Termeni populari folosiți în tehnica și arta țesutului în satele de pe cursul superior și mijlociu al Crișului Negru 417- română
IGNAT, M. Folclor, cunoaștere, istorie 425- română
HERȚEA, I. Buciume în nord-vestul României 431- română
ROMAN, Gheorghe Jocurile de priveghi în Bihor (Valea Crișului Negru, de la Beiuș la Tinca) 457- română
FEIER, Florica Obiceiuri de înmormîntare în Sînnicolaul Român 501- română
PAINA, Mircea Vasile Bumbac (1837-1918). Note din "Familia" 511- română
ZINTZ, Maria Doi zugravi din Țara Făgărașului în secolele XVIII-XIX - Oprea Mihail Crăciun și Pantelimon 513- română
CHIRIAC, Aurel Contribuții la cunoașterea activității zugravului Nichita 533- română
ȚOCA, M. Sculptorul Nicolae Kruch jr. 539- română
SARCA, V. Pictura lui Iosif Fekete (1903-1979) 547- română
INDRIEȘ, A. Observații geomorfologice în Munții Codru Moma și Depresiunea Beiușului 557- română
HUZA, Radu, JURCSAK, Tiberiu, TALLODI, E. Fauna de reptile triasice din Bihor 571- română
VENCZEL, Marton Materiale herpetologice din depozitul fosilifer de pe dealul Burzău-Rîpa, jud. (notă preliminară) 579- română
JURCSAK, Tiberiu, KESSLER, Eugen Evoluția avifaunei pe teritoriul României (II) Morfologia speciilor fosile 583- română
CZIER, Z., JURCSAK, Tiberiu Un craniu de elan (Alces alces L.) descoperit în avenul lui Avrămuț din Chiele Someșului Cald 611- română
PAINA, Mircea Asupra unor colectări de Hydrometra gracilenta Horv. 1899 (Ins. Het.) 627- română
PARASCHIVESCU, Dinu Vespidele sociale din R.S. România și importanța lor aplicativă 629- română
HURGHIȘIU, I., PARASCHIVESCU, Dinu Cercetări etologice și biochimice experimentale asupra tetaniei la Formica protensis Retz. 641- română
JECU, A., PAINA, Mircea Cîteva observații cu privire la colectările de insecte la lumina artificială 647- română
WILHELM, A. Țigănușul (Umbra krameri Walbaum) în Valea Ierului 651- română
CARAIMAN, Gheorghe Cercetări privind creșterea intensivă a crapului de cultură pe un ciclu de două și trei veri 655- română
CARAIMAN, Gheorghe, ROȘCA, Grigore Date cu privire la caracteristicile chimice ale cărnii peștilor de cultură - crap și specii fito și planctonofage 665 română
MUREȘAN, Olimpia Considerații privind conservarea și restaurarea unor podoabe și piese de îmbrăcăminte din mileniul I e.n. 677- română
ZINTZ, Maria Tablouri de Francisc Șirato în colecția Complexului Muzeal județean Bihor 681- română
MARTIN SILAGHI, Ana Rudolf Schweitzer-Cumpăna în colecția Complexului Muzeal Județean Bihor 687- română
NOVICOV TERTIC, R. Lucrări de Octav Grigorescu în colecția Complexului Muzeal Județean Bihor 701- română
FAUR, Viorel Cronica activității științifice și cultural-educative a secției de Istorie a Complexului Muzeal Județean Bihor pe anul 1986 709- română
CORNEA, Lucia Repertoriul periodicelor românești editate în Bihor în perioada interbelică 715- română
In memoriam 735- română
Personalia 751- română
GORUN, Gheorghe Voievodatul Transilvaniei, vol III - Pascu Șt. 771- română
GORUN, Gheorghe Manuscrisele românești medievale din Crișana - Dudaș F. 772- română
PINȚA, Gheorghe Apărarea autonomiei Principatelor Române (1821-1859) - Iordache A., Stan Apostol 773- română
GORUN, Gheorghe Mișcarea națională a românilor din Transilvania între anii 1790-1848 - Gyemant L. 776- română