Crisia, XIV, anul 1984

  • Anul publicației: 1984
  • Publicată de: Muzeul Țării Crișurilor
  • Titlu publicație: Crisia
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
IGNAT, Doina Așezarea de la sfîrșitul epocii bronzului de la Suplacu de Barcău (jud. Bihor) .9-26 română
CHIDIOȘAN, Nicolae Prelucrarea osului în așezările culturii Otomani din Nord-Vestul României 27-52 română
APAN, Mihai, FAUR, Viorel Manifestări politice ale populației din Bihor între 1870-1905 53-61 română
FLEISZ, Ioan Contribuții la istoria mișcării muncitorești și socialiste din Bihor la sfîrșitul secolului al XIX-lea (1890-1900) 63-74 română
MIHOC, Blaga Reforma agrară din 1921 în Plasa Centrală (județul Bihor) 75-90 română
CIUBĂNCAN, Vasile Anul 1939. Momente de solidaritate și unitate națională 91-104 română
GORUN, Gheorghe Documente bihorene relative la răscoala lui Horea 105-128 română
ȘORA, Gheorghe Un document inedit despre conținitul manualelor de istorie redactate la Broșov de către Vasile Goldiș 129-133 română
NISTOR, Alexandru Iosif Vulcan și Bistrița (corespondențe inedite) 135-138 română
FAUR, Viorel Referiri la revista "Familia" și bibliografia lui Iosif Vulcan în corespondența lui Fr. Hossu-Longin 139-149 română
FAUR, Viorel, GIURAN, Valeriu Documente privind contribuția diviziei 3 munte la eliberarea Bihorului (II) 151-283 română
DUMITRAȘCU, Sever Note privind istoriografia mileniului I e.n. 285-293 română
NICA, Florian O școală românească de un sfert de mileniu la Oradea (III) 295-302 română
CORNEA, Lucia Aspecte istoriografice în revista "Familia". Istorici români în cadrul unor manifestări științifice internaționale 303-309 română
CRĂCIUN, Corneliu, MIHOC, Blaga Revista "Familia" despre mișcările naționale studențești la sfîrșitul secolului al XIX-lea 311-318 română
MANDREA, Ioan, OPREA, Sorin Aspecte ale mișcării muncitorești și socialiste din Brașov în perioada 1910-1918 319-327 română
DRECIN, Mihai Oradea - Centru al organizării funcționarilor români din bîncile transilvănene la începutul secolului al XX-lea 329-335 română
BOCȘE, Maria Știința populară argument al civilizației rurale românești 339-358 română
TOȘA, Ioan Contribuții la studiul agriculturii tradiționale românești 359-381 română
ȘTEFĂNESCU, Barbu Considerații asupra tehnicii agricole din Bihor în secolul al XVIII-lea. Sisteme de agricultură 383-438 română
CHIRIAC, Aurel Transportul și desfacerea produselor meșterilor specializați în prelucrarea lemnului din Depresiunea Beiușului 439-464 română
SABĂU, Nicolae Contribuții la cunoașterea arhitecturii baroce din Oradea 467-486 română
LĂPTOIU, Negoiță Aspecte ale învățămîntului artistic din Transilvania 487-496 română
ZINTZ, Maria Contribuâii la cunoașterea creației aertistice a lui Tibor Erno 497-517 română
KESSLER, Eugen Noi contribuții privind studiul avifaunelor din Paratethys 521-532 română
JURCSAK, Tiberiu, RĂDULESCU, Costin, SAMSON, Petre Les mammiferes du Wurm de Dealul Burzău 533-558 franceză
VĂLENAȘ, Liviu Studiu complex al carstului din bazinul Izvorului - Pîrîul Sec (Munții Bihor) 559-580 română
COCEAN, Pompei Elemente ale morfologiei de detaliu în Peștera Urșilor (Munții Bihor) 581-586 română
VĂLENAȘ, Liviu Considerations sur le chimisme des eaux karstiques du Massif Dedegol Dag (Taurus Occidental-Turquie) 587-594 franceză
PAINA, Mircea Cheia de determinare a notinectidelor (Insecta, Het., Notonectidae) din R.S. România 595-597 română
GORUN, Gheorghe Colecția de carte veche străină de la filiala arhivelor statului din Oradea (secolele XVI-XVII (Catalog) 601-613 română
MAROSSY, Ana Din preocupările privind ocrotirea naturii în Bihor 615-626 română
FAUR, Viorel Cronica activității științifice și cultural-educative a Secției de Istorie pe anul 1983 627-632 română
COSTIN, Florian Cronica activității științifice pe anul 1983 a membrilor secției de etnografie 633-635 română
DUMITRAȘCU, Sever The continuity of the Romanian People - Stoicescu N. 639-642 engleză
FAUR, Viorel Corespondența lui Vincențiu Babeș (Scrisori trimise) 646-647 română
CHIRIAC, Aurel Arta populară românească - Petrescu P., Stoica G. 648-649 română
CHIRIAC, Aurel "Izvorul" Revistă de etnografie și folclor 649-650 română